FacebookTwitterEmail

Suomen tärkein kauppakumppani Saksa versoo mahdollisuuksia

Saksan markkinat ovat fyysisesti lähellä, mutta niiden toimintaan kannattaa perehtyä huolella.
Teksti: Anssi Leino, Laura Rajaniemi
Kuvitus: Linda Macken ja iStock

Yrityksiä kiinnostavat kansainvälistymisen ja viennin edistämisessä Suomea fyysisesti lähellä sijaitsevat markkinat. Hallitus on asettanut tavoitteeksi pienten ja keskisuurten yritysten viennin kaksinkertaistamisen vuoteen 2020 mennessä, ja lähimarkkinoilla on tämän tavoitteen saavuttamisessa keskeinen rooli.

Euroopassa yksi maa on talouskasvun ja talouden koon osalta ylitse muiden – Saksa. Kasvu jatkuu vakaana, noin kahden prosentin vauhtia, joskin eri alueiden välillä on merkittäviä eroja maan sisällä. Saksa ei esimerkiksi ole ottanut liittotasolla uutta velkaa vuoden 2014 jälkeen.

Saksan ulkomaankaupan arvo on huomattavan suuri myös suhteessa bruttokansantuotteeseen. Maa onkin maailman kolmanneksi suurin viejä, vahvasta euron kurssista huolimatta.

Saksa Suomen kauppakumppanina

Saksa on Suomen suurin kauppakumppani, sekä tuonti- että vientimaana, vuodesta 2014 lähtien. Vientimme arvo Saksaan on suurempaa kuin koko Aasiaan, Lähi-itä poisluettuna, ja suurempaa kuin Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikkaan yhteensä. Kauppa Saksan kanssa nousi euroajan ennätykseen viime vuoden tammi–syyskuussa: vienti kasvoi viidenneksen. Syynä kasvuun oli voimakas henkilöautojen vienti Saksaan Uudenkaupungin autotehtaalta.

Saksassa on yhteensä noin 400 suomalaista yritystä tai tytäryhtiötä. Suomen tärkeimmät vientiartikkelit Saksaan ovat kone- ja kulkuneuvoteollisuuden sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet. Saksan rooli Suomen viennille on kuitenkin tilastoja merkittävämpi, etenkin välituotteiden ja arvoketjujen kautta. Tärkeimmät yhteistyöalat ovat meriteollisuus, cleantech, digitalisaatio/ICT, terveyssektori, biotalous sekä elintarvike-teollisuus.

Saksa oli vuonna 2016 kolmanneksi merkittävin investoija Suomeen, sen suorat investoinnit olivat noin 3,3 miljardia euroa. Suomen investoinnit Saksassa yltävät samalla ajanjaksolla noin 1,9 miljardiin euroon. Merkittäviin saksalaisinvestoijiin Suomen suuntaan lukeutuvat saksalaistelakka Meyer Werftin investoinnit Turun telakkaan, logistiikkayritys DB Schenkerin investoinnit maaliikennekeskukseen Vantaalle ja Hetzner Onlinen päätös rakentaa datakeskus Tuusulaan.

Merkittävä Saksaan kytkeytyvä työllistäjä on Mercedes-autoja valmistava Uudenkaupungin autotehdas. Saksalaiset turistit noussevat viime vuonna Suomen toiseksi merkittävimmäksi matkailijaryhmäksi.

Saksa lukuina. Lähteet: mm. Eurostat, EU:n komissio, EUI, Bundestag, Statistisches Bundesamt, Statistik-Portal, Statista, CIA World Factbook, Tulli, Nato, World Economic Forum. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Maassa maan tavalla

Saksa on ollut Suomelle vuosikymmenten ajan itsestään selvä kumppani, mutta Saksasta katsottuna Suomella ei ole automaattisesti tätä paikkaa. Suomen on aina uudelleen lunastettava paikkansa kiinnostavana yhteistyökumppanina uskottavalla politiikalla ja osaamisella. Saksan rooli tulevaisuudessa, etenkin Brexitin jälkeen, vain korostunee Suomessa.

Saksan 16 osavaltiosta koostuva rakenne sekä vahvasti perheyrityksistä koostuva yrityskenttä edellyttää suhteiden rakentamista sekä pitkäjänteistä sitoutumista Saksan markkinoihin. Saksalaiset ovat myös vaativia asiakkaita niin laatu- kuin hintatietoisuuden osalta.

Saksan markkinat ovat fyysisesti lähellä, mutta niiden toimintalogiikkaan on syytä perehtyä huolella. Erityisesti yritysten välinen kauppa on vahvaa, mutta toisaalta myös hyvin kilpailtua. Liittovaltiorakenteesta johtuen keskittyminen yhteen alueeseen voi olla aloitusstrategiana paikallaan. Kannattaa myös muistaa, ettei läsnäoloa korvaa mikään – myöskään Saksan markkinoilla.

Team Finland auttaa Saksassa

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla. Saksassa suomalaisten yritysten vientiponnisteluissa auttavat Suomen suurlähetystö, Business Finland, Suomen Saksan-instituutti, Deutsch-Finnishce Handelskammer (DFHK) Helsingissä ja suomalais-saksalaiset kauppakillat Saksassa. Myös Suomen kunniakonsulit Saksassa tarjoavat asiantuntemustaan ja kontaktejaan suomalaistoimijoiden käyttöön.

Saksalais-suomalainen kauppakamari (DFHK) on Suomen suurin bilateraalinen kauppakamari. Sillä on jäseninään noin 700 Saksan ja Suomen välisessä kaupassa toimivaa saksalaista ja suomalaista yritystä. Saksan kauppakamarien ulkomaanverkosto AHK hoitaa Saksan vienninedistämistä ulkomailla. Saksalais-suomalainen kauppakamari edustaa AHK:ta Suomessa. Vuonna 2017 koko kansainvälinen AHK-verkosto avattiin suomalaisyritysten käyttöön, jotka saavat verkoston palveluita nyt samoilla ehdoilla kuin saksalaiset yritykset.