FacebookTwitterEmail

markkinat

29.11. 2012

Kirjat

Työmahdollisuuksien luominen koulutetuille nuorille afrikkalaisille vaatii uudenlaista ajattelua talouskasvusta, todetaan tuoreessa Afrikan talous­raportissa. African Economic Outlook -raportin teemana on Pohjois-Afrikka.

Afrikan talous: Töitä nuorille

Työmahdollisuuksien luominen koulutetuille nuorille afrikkalaisille vaatii uudenlaista ajattelua talouskasvusta, todetaan tuoreessa Afrikan talous­raportissa. African Economic Outlook -raportin teemana on Pohjois-Afrikka.

Vuosittain julkaistava raportti arvioi Afrikan talouden tilaa ja kehitysnäkymiä. Koko maanosan kattavan arvion lisäksi raportti sisältää maakohtaiset katsaukset kaikkien Afrikan Unionin jäsenmaiden osalta Somaliaa lukuun ottamatta.

Afrikan kehityspankin, OECD:n kehityskysymysten keskuksen, YK:n kehitysohjelma UNDP:n ja YK:n Afrikan talouskomissio UNECA:n yhdessä tuottaman raportin kuva Afrikan taloudesta on yleissävyltään myönteinen ja parempaan tulevaisuuteen luottava.

Afrikan talouskasvu on jo vuosikymmenen ajan ollut globaalin keski­arvon yläpuolella. Vuonna 2010 talouden kasvu­vauhti oli viisi prosenttia, mutta hidastui 3,4 prosenttiin vuonna 2011.

Kasvua hidasti arabikevään yhteiskunnallinen murros, joka käänsi koko Pohjois-Afrikan talouden laskuun etenkin Libyan, Tunisian ja Egyptin osalta. Libyan odotetaan ponkaisevan uudelleen kasvuun jo ensi vuonna, kun öljyteollisuuden vauriot on korjattu.

Raportin erityisteemana on nuorison työllistäminen. Afrikassa on maailman nuorin ja nopeimmin kasvava väestö, ja väkiluvun lisäys syö osan kasvusta.

Raportin aineistot ovat luettavissa sivustolla www.africaneconomicoutlook.org/en.
ADB, OECD Development Centre, UNECA, UNDP:
African Economic Outlook 2012

Vaihtokaupasta ruplatalouteen

Venäjä on maailman seitsemänneksi suurin talous ja voi ohittaa Saksan Euroopan suurimpana kansantaloutena muutamassa vuodessa. Maa on yksi Suomen kolmesta suurimmasta kauppakumppanista. Tiedotusvälineet seuraavat Venäjää ahkerasti, mutta maan kehityksen tulkinta voi olla vaikeaa.

Venäjää neljän vuosikymmen ajan seurannut Pekka Sutela tarjoaa kattavan kokonaiskuvan Venäjän taloudesta ja talouspolitiikasta uudessa kirjassaan Ruplan maa – kuinka Venäjästä tuli normaali talous.

”Venäjän kuvaaminen yhdellä hetkellä – asioiden taso – on hankalaa. Kuvaaminen yli ajan – asioiden muutos – on sitäkin hankalampaa”, Sutela toteaa. Hän onnistuu tehtävässään kuitenkin erittäin hyvin perustaen analyysinsa niin historiaan (Neuvostoliiton vaikutukseen nyky-Venäjän talouteen) kuin monipuoliseen taloustieteelliseen tutkimukseenkin.

Mistä sitten kirjan nimi? Sutelan mukaan Venäjän nousu 1990-luvun alun talousalhosta on perustunut tärkeältä osaltaan ruplan lujittumiseen, sen vakiintumiseksi uskottavaksi valuutaksi, sekä rahatalouden kehittymiseen.

Sutela pohtii, pystyykö Putinin hallinto uudistamaan luomansa järjestelmän ja toteaa pitävänsä myönteistä vastausta ”mahdollisena – mutta todennäköisyydestä en mene sanomaan mitään”.

Venäjään ei tarvitse vain uskoa – sitä voi ymmärtää myös järjellä.

Pekka Sutela:
Ruplan maa – kuinka Venäjästä tuli normaali talous
Siltala 2012

Pyramidin kivijalassa

Käsitteellä BOP (Base of the Pyramid) tarkoitetaan sitä kuluttajasegmenttiä, joka on aiemmin usein unohtunut: vähävaraisempia kuluttajia, jotka muodostavat noin kaksi kolmasosaa maailman väestöstä. Tälle kuluttajasegmentille tarvitaan uusia liiketoimintamalleja, tuotteita ja palveluja, joissa oleellista on edullisuus ja riittävä laatu. BOP-väestönosa on jatkuvassa muutoksessa: joka vuosi miljoonat ponnistavat parempaan tuloluokkaan.

Suomesta käsin voi olla vaikea ymmärtää, millaista on elämä, kun perushyödykkeet ovat kortilla. Miten voidaan pitää huolta hygieniasta, jos ei ole vettä? Voiko kännykkäsovelluksia käyttää ilman lukutaitoa? BOP-tuotteita pyritään innovoimaan vastuullisesti ja yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa. Muun muassa Intia on investoinut voimakkaasti inklusiiviseen innovaatiostrategiaan.

Aalto-yliopiston BOP-tutkimusryhmä on tutkinut sektorin liike­toimintaa vuodesta 2006 lähtien. Tänä vuonna julkaistu opas tarjoaa suomalaisille pk-yrityksille vinkkejä liiketoimintamahdollisuuksista, liiketoiminta­mallien kalibroimisesta kehittyville markkinoille ja tuotteiden räätälöinnistä paikallisille markkinoille.

Esimerkit energian, elintarviketeollisuuden, terveydenhuollon, vesihuollon ja sanitaation alalta valottavat, miten tuote voi menestyä BOP-markkinoilla. Myös tärkeät yritysvastuukysymykset ovat esillä.

Kirja on luettavissa verkossa osoitteessa http://management.aalto.fi/en/research/groups/bop/.
Doing Business At Emerging Markets: Guide For Inclusive Innovation
Aalto Global Impact 2012