FacebookTwitterEmail

uncategorized

12.01. 2012

Lyhyesti: Jorma Eloranta selvittää investointien lisäämistä Suomeen

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies ja työministeri Lauri Ihalainen nimittivät 18. lokakuuta vuorineuvos Jorma Elorannan selvitysmieheksi laatimaan esitystä investointistrategiaksi, jolla edistetään investointeja Suomeen.

Selvitysmies tekee ehdotuksen toimintaohjelmaksi, jolla lisätään edellytyksiä yritysten kilpailukykyä vahvistaviin ja liiketoimintaa kehittäviin investointeihin Suomeen. Näin edistettäisiin kestävää talouskasvua ja työllisyyttä.

Eloranta selvittää mahdollisuuksia lisätä Suomen houkuttelevuutta investointimaana ja tekee konkreettisia esityksiä keinoista, joilla investointeja voidaan edistää. Selvitystyö koskee sekä ulkomaisten että kotimaisten yritysten investointeja ja käsittää niin kiinteät kuin aineettomat investoinnit.

Selvitysmies on työnsä aikana yhteydessä syyskuun alussa työnsä aloittaneeseen kansallista pääomamarkkinastrategiaa valmistelevaan työryhmään, jonka puheenjohtajana toimii konsernijohtaja Kari Stadigh.