FacebookTwitterEmail

yritykset

16.03. 2016

Q&A: Älyliikennettä luotsaamassa

Landis+Gyr tarjoaa älykkään mittauksen ratkaisuja energiayritysten ja kuluttajien energianhallinnan tueksi. Mikä tekee Suomesta kiinnostavan markkinan japanilaisen elektroniikkajätti Toshiban tytäryhtiölle?
Teksti: Ossi Seppälä
Kuva: Roope Permanto

Mitä toimintanne Suomessa käsittää? Miksi juuri Suomi?

Vastasin aikaisemmin Toshiban lähetys- ja jakelutoiminnasta ja siirryin vuosi sitten Landis­+Gyrille. Toimitamme älykkäitä, teollista internetiä hyödyntäviä mittauslaitteita ja järjestelmiä erilaisille toimijoille suurien datamäärien eli Big Datan tuottamiseksi. Mittausjärjestelmät ovat erottamaton osa älyverkkojen teknologiaa.

Ennen kuin Landis+Gyr siirtyi Toshiban tytäryhtiöksi, oli pääsymme Suomen markkinoille heikkoa ydinvoimaan liittyvää toimintaa lukuun ottamatta. Liitoksen myötä Toshiballe avautui Suomen lisäksi hyvät jakelukanavat myös muualle Eurooppaan. Meidän näkökulmastamme tämä on ABB:n ja Siemensin kaltaisten toimijoiden kotimaata, jolta olemme olleet ennen poissa.

Kiinnostavat sektorit ja suomalainen toimintaympäristö?

Keskitymme tällä hetkellä sähköverkon jakelutoimintaan ja älyliikennettä tukeviin, kehittyneisiin kuljetus- ja liikennejärjestelmiin. Yleisesti Toshibaa kiinnostaa teolliseen internetiin liittyvä toiminta. Älykkäät verkot osana sähkön jakelua ovat tästä yksi esimerkki. Myös älyliikenne kulkuneuvoineen vaatii kunnolla toimiakseen paljon dataliikennettä.

Suomessa toimitaan hyvin itsenäisesti verrattuna useisiin Euroopan maihin, joissa kaupaksi menevät vain paikalliset tuotteet. Suomessa asiakkaat ovat tässä suhteessa neutraaleja. Lisäksi suomalaiset ovat erittäin teknologiaorientoituneita. Jos asiakas kokee tarjotun ratkaisun hyväksi, hän luultavasti myös ostaa sen. Suomalaiset ovat kannaltamme helppoja asiakkaita lähestyä.

Miten yhteistyötä suomalaisen elinkeinoelämän kanssa tulisi kehittää?

Nykyisissä olosuhteissa Suomi on paras kumppani japanilaiselle yritykselle Euroopassa. Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin Suomella on loistavat valmiudet tutkimus- ja kehittämistyön tukemiseen. Lisäksi internet-teknologioiden resurssit ovat hyvät. Yhdessä nämä tekevät Suomesta hyvin houkuttelevan japanilaisyritysten näkökulmasta.

Suomi on myös yksi parhaista maista pilottikokeiluja ja koelaitoksia ajatellen, sillä markkinat ovat hyvin kehittyneet mittausteknologioiden näkökulmasta. Euroopan maista ainoastaan Suomi ja Italia ovat siirtäneet mittausjärjestelmänsä täysin älykaudelle. Keskitämme toimintaamme Suomeen, sillä täällä on potentiaalia.

Ohjeita Japanin markkinoista kiinnostuneelle?

Kuvanne Japanissa on positiivinen ja kulttuurinne tunnetaan hyvin. Päivittäisistä Helsingin ja Tokion välisistä lentoyhteyksistä johtuen olemme nyt myös lähempänä toisiamme.

Japanin markkinat ovat lähtö­kohtaisesti suomalaisten helposti lähestyttävissä. Teknologiaosaaminen on jo todistettu, mihin myös Nokia osaltaan vaikutti. Tyynenmeren alueen TPP-vapaakauppasopimus luo uusia markkinoita, joita suomalaisyritysten kannattaa hyödyntää.

Maamme asettuvat sa­­ma­an­ kehykseen niin kaupankäynnin kuin tutkimuksenkin osalta. Yhteistyötä tulisi olla organisaatioiden välillä enemmän jo niiden samankaltaisuuden vuoksi. Jatkossa toivon, että yhteistyö lisääntyy ja sen muodot muuttuvat entistä monipuolisemmiksi.

 

Kysymyksiin vastaamassa Akimasa Okuno, Landis+Gyr AG:n varapuheenjohtaja.