Toimitus / Yhteystiedot

Kauppapolitiikka on ulkoministeriön julkaisema kansainvälisen kaupan aikakauslehti. Kauppapolitiikka seuraa kansainvälisen kaupan ja talouden tapahtumia, jotka ovat tärkeitä Suomelle ja suomalaisyrityksille. Asioita avataan maantieteellisten alueiden ja kauppapolitiikan eri sektoreiden kautta. Lehden asiantuntijakirjoitukset välittävät keskeistä tietoa päätöksenteon tueksi.

Julkaisija: Ulkoministeriö

Kustantaja: Legendium Oy, Melkonkatu 28, 00210 Helsinki, legendium.fi

Toimitus

Postiosoite:
Viestintäosasto
Ulkoministeriö
PL 176
00023 VALTIONEUVOSTO

Päätoimittaja: Lotta Nuotio, UM
lotta.nuotio@gov.fi
puh. 0295 351 505

Toimitussihteeri: Miia Vihola, UM
miia.vihola@gov.fi 
puh. 0295 350 680

Toimitus ja taitto: Legendium Oy

Webmaster: Lauri Äijälä

Kauppapolitiikka-lehti ilmestyy neljästi vuodessa, levikki on noin 12 000.

ISSN 0783-490X (painettu)
ISSN 2670-3467 (verkkojulkaisu)

Uutiskirje

Lehden uutiskirje ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. Uutiskirjeen voi tilata tai peruuttaa osoitteessa https://kauppapolitiikka.fi/tilaa-uutiskirje.