Tietoa lehdestä

Lue uusin Kauppapolitiikka 4/2018

Kauppapolitiikka on ulkoministeriön julkaisema kansainvälisen kaupan aikakauslehti. Tilaa lehti tai uutiskirje täältä. Aiemmin ilmestyneitä lehtiä voit lukea täältä.

 

Tietoa lehdestä

Lehti seuraa Suomen ja suomalaisten yritysten kannalta tärkeitä kansainvälisen kaupan ja talouden tapahtumia ja muutosprosesseja. Näitä avataan maantieteellisten alueiden ja kauppapolitiikan eri sektoreiden kautta. Asiantuntijakirjoituksin välitetään keskeistä tietoa taloudellisen päätöksenteon tueksi. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sen tilaaminen on maksutonta. Lehden voi tilata tällä lomakkeella.

1. Julkaisija ja kustantaja

Julkaisija: Ulkoministeriö

Kustantaja: Otavamedia OMA, Maistraatinportti 1, 00015 Helsinki
yrityksille.otavamedia.fi

2. Toimitus

Postiosoite:
Viestintäosasto
Ulkoministeriö
PL 481
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite:
Kanavakatu 3 C
00160 Helsinki

Sähköposti: kauppapolitiikka.um@formin.fi

Päätoimittaja: Lotta Nuotio, UM
lotta.nuotio@formin.fi
puh. 0295 351 505

Toimitussihteeri: Tuomas Sottinen, UM
tuomas.sottinen@formin.fi
puh. 0295 350 151

Toimitus ja taitto: Otavamedia OMA

3. Levikki

Lehden levikki on noin 12 000. Lehden jakelussa on mukana kansainvälisen kaupan yritysedustajia, asiantuntijoita ja organisaatiota. Jakelussa on mukana Suomessa olevat kirjastot, yliopistot, korkeakoulut ja muut keskeiset oppilaitokset. Eduskunta, suurlähetystöt ja kaupalliset edustustot kuuluvat myös jakelun piiriin.

4. Ilmestyminen

Numero Ilmestyy
1/2018 vko 11 15.3.2018
2/2018 vko 22 31.5.2018
3/2018 vko 40 4.10.2018
4/2018 vko 50 13.12.2018

1/2019 vko 13 27.3.2019

Toimitus pidättää oikeuden muutoksiin.

5. Tekniset tiedot

Koko: 217 x 270, painatus: offsetrotaatio, sidonta: stiftaus
Painopaikka: SP-Paino
Kannet: MultiOffset 170g
Sisälehdet: Lumiset 90g

6. Lehden toimitusneuvosto

Ilkka-Pekka Similä, UM (pj.)
Kari Hietanen, Wärtsilä
Laura Kamras, UM
Tomi Korhonen, Business Finland
Markku Keinänen, UM
Jouni Mölsä, UM
Lotta Nuotio, UM
Leena Pentikäinen, TEM
Saila Turtiainen, EK

7. Lehden verkkoversio: kauppapolitiikka.fi

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän paperilehden materiaali löytyy verkkosivulta artikkeleina sekä näköislehtenä.

Päätoimittaja
Lotta Nuotio

Webmaster
Lauri Äijälä

8. Uutiskirje

Kauppapoliittisella uutiskirjeellä informoidaan paperilehden ilmestymisestä ja muusta tuoreesta aineistosta seitsemän kertaa vuodessa. Uutiskirjeen voi tilata tai peruuttaa osoitteessa kauppapolitiikka.fi/tilaus.

9. Historia

Kauppapolitiikka-lehden historia ankkuroituu 1930-luvun alun suureen lamaan. Maailma oli siirtynyt tiukkaan protektionismiin, kun ulkoministeriö syksyllä vuonna 1933 ryhtyi julkaisemaan Taloudellisia tiedoituksiaan. Ideana oli tarjota tietoa vientiin vaikuttavista määräyksistä suomalaisyrityksille. Vuonna 1959 nimeksi tuli Kauppapoliittisia tiedoituksia. Nykyisellä nimellään lehti on ilmestynyt vuodesta 1984. Julkaisu täytti 80 vuotta vuonna 2013.

Lisätietoa lehden historiaa käsitelleistä artikkeleista:

Laman lapsi 75 vuotta

Lehtiseltä nimi aikakauslehtiselle

Kauppapolitiikka-lehdellä on pitkät perinteet

10. Tietosuojaseloste ja tietoa evästeistä

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Kauppapolitiikka.fi -verkkomedia ja Kauppapolitiikka-lehti

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Ulkoministeriö
Osoite: PL 415, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin: +358 295 350 000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot
Nimi: Juha-Matti Laasonen
Osoite: PL 455, 00023 Valtioneuvosto
Muut yhteystiedot: tietosuoja@formin.fi, +358 295 350 000

Rekisterin käsittelijä:
Rekisterinkäsittelijänä toimii Otavamedia Oy. Ulkoministeriöllä ja Otavamedia Oy:llä on voimassa oleva keskenään allekirjoitettu henkilötietojen käsittelysopimus sekä seloste käsittelytoimista.

3. Rekisterin nimi
Kauppapolitiikka.fi –verkkomedian sidosryhmäviestintärekisteri, yhteistyö-/viestintärekisteri. Kauppapolitiikka-lehden tilaajarekisteri / postitusrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään Ulkoministeriön Kauppapolitiikka.fi -verkkomedian olemassa olevien ja mahdollisten uutiskirjeen tilaajien, sekä Kauppapolitiikka-lehden tilaajien, mukaan lukien yhteistyöyritysten ja -yhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja. Yhteystietoja käytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoidossa, lehden ja uutiskirjeen lähettämiseksi. Tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

• Henkilön etu- ja sukunimi ja yhteystiedot
• Henkilön edustama yritys/yhteisö
• Yhteysloki
• Postituslistat, (esimerkiksi uutiskirjeet). Postiosoitteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Yritykseltä ja henkilöltä itseltään
• Muista asianmukaisista julkisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain asiaa käsitteleville henkilöille. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Tietoa evästeistä
Ulkoministeriön Kauppapolitiikka.fi-verkkomedia käyttää palveluissaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Kävijää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla ja tunnistamiseen tarvitaankin aina viranomaisten erikseen antama lupa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa.

Sivustolla vierailemalla kävijä hyväksyy evästeiden käytön.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista, jolloin tunniste, jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluiden toiminnallisuuteen. Mikäli käyttäjä päättää estää evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Kauppapolitiikka.fi verkkomedian tarjoamia verkkopalveluja.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön ja tuotteisiin, liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Evästetietojen käyttöön saattaa liittyä uutta lainsäädäntöä tai viranomaisohjeita. Muutamme käytänteitä uusien lakien ja viranomaisohjeiden mukaisesti.

Leave a Reply