Tietoa lehdestä

Lue uusin Kauppapolitiikka 1/2018

Kauppapolitiikka on ulkoministeriön julkaisema kansainvälisen kaupan aikakauslehti. Tilaa lehti tai uutiskirje täältä. Aiemmin ilmestyneitä lehtiä voit lukea täältä.

 

Tietoa lehdestä

Lehti seuraa Suomen ja suomalaisten yritysten kannalta tärkeitä kansainvälisen kaupan ja talouden tapahtumia ja muutosprosesseja. Näitä avataan maantieteellisten alueiden ja kauppapolitiikan eri sektoreiden kautta. Asiantuntijakirjoituksin välitetään keskeistä tietoa taloudellisen päätöksenteon tueksi. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sen tilaaminen on maksutonta. Lehden voi tilata tällä lomakkeella.

1. Julkaisija ja kustantaja

Julkaisija: Ulkoministeriö

Kustantaja: Otavamedia OMA, Maistraatinportti 1, 00015 Helsinki
yrityksille.otavamedia.fi

2. Toimitus

Postiosoite:
Viestintäosasto
Ulkoministeriö
PL 481
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite:
Kanavakatu 3 C
00160 Helsinki

Sähköposti: kauppapolitiikka.um@formin.fi

Päätoimittaja: Titta Maja, UM
titta.maja@formin.fi
puh. 0295 350 017

Toimitussihteeri: Riikka Harju, UM
riikka.harju@formin.fi
puh. 0295 351 942

Toimitus ja taitto: Otavamedia OMA

3. Levikki

Lehden levikki on noin 12 000. Lehden jakelussa on mukana kansainvälisen kaupan yritysedustajia, asiantuntijoita ja organisaatiota. Jakelussa on mukana Suomessa olevat kirjastot, yliopistot, korkeakoulut ja muut keskeiset oppilaitokset. Eduskunta, suurlähetystöt ja kaupalliset edustustot kuuluvat myös jakelun piiriin.

4. Ilmestyminen

Numero Ilmestyy
1/2018 vko 11 15.3.2018
2/2018 vko 22 31.5.2018
3/2018 vko 38 20.9.2018
4/2018 vko 49 5.12.2018

Toimitus pidättää oikeuden muutoksiin.

5. Tekniset tiedot

Koko: 217 x 270, painatus: offsetrotaatio, sidonta: stiftaus
Painopaikka: SP-Paino
Kannet: MultiOffset 170g
Sisälehdet: Lumiset 90g

6. Lehden toimitusneuvosto

Ilkka Saarinen, UM (pj.)
Kari Hietanen, Wärtsilä
Hetta Huittinen, Finpro
Markku Keinänen, UM
Titta Maja, UM
Jouni Mölsä, UM
Leena Pentikäinen, TEM
Petra Theman, UM
Saila Turtiainen, EK

7. Lehden verkkoversio: kauppapolitiikka.fi

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän paperilehden materiaali löytyy verkkosivulta artikkeleina sekä näköislehtenä.

Päätoimittaja
Titta Maja

Webmaster
Risto Joki

8. Uutiskirje

Kauppapoliittisella uutiskirjeellä informoidaan paperilehden ilmestymisestä ja muusta tuoreesta aineistosta seitsemän kertaa vuodessa. Uutiskirjeen voi tilata tai peruuttaa osoitteessa kauppapolitiikka.fi/tilaus.

9. Historia

Kauppapolitiikka-lehden historia ankkuroituu 1930-luvun alun suureen lamaan. Maailma oli siirtynyt tiukkaan protektionismiin, kun ulkoministeriö syksyllä vuonna 1933 ryhtyi julkaisemaan Taloudellisia tiedoituksiaan. Ideana oli tarjota tietoa vientiin vaikuttavista määräyksistä suomalaisyrityksille. Vuonna 1959 nimeksi tuli Kauppapoliittisia tiedoituksia. Nykyisellä nimellään lehti on ilmestynyt vuodesta 1984. Julkaisu täytti 80 vuotta vuonna 2013.

Lisätietoa lehden historiaa käsitelleistä artikkeleista:

Laman lapsi 75 vuotta

Lehtiseltä nimi aikakauslehtiselle

Kauppapolitiikka-lehdellä on pitkät perinteet

Leave a Reply