EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) toisi voimaan astuessaan huomattavia helpotuksia yrityksille käydä kauppaa Kanadan kanssa. Sopimuksen tärkeimpiä saavutuksia olisivat Kanadan julkisten hankintojen avaaminen kilpailulle. Sopimukseen kuuluva EU:n ja Kanadan välinen sääntely-yhteistyö on merkittävä asia yritysten kannalta. Se helpottaisi teknisten määräysten soveltamista ja alentaisi kustannuksia. Myös EU:n ja Kanadan...

EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) toisi voimaan astuessaan huomattavia helpotuksia yrityksille käydä kauppaa Kanadan kanssa. Sopimuksen tärkeimpiä saavutuksia olisivat Kanadan julkisten hankintojen avaaminen kilpailulle.

Sopimukseen kuuluva EU:n ja Kanadan välinen sääntely-yhteistyö on merkittävä asia yritysten kannalta. Se helpottaisi teknisten määräysten soveltamista ja alentaisi kustannuksia. Myös EU:n ja Kanadan väliset tullit teollisuustuotteille poistuisivat kokonaan.

Missä vaiheessa sopimusneuvotteluissa nyt ollaan?

EU:n ja Kanadan väliset neuvottelut kattavasta vapaakauppasopimuksesta käynnistettiin vuonna 2009 ja lokakuussa 2013 päästiin poliittiseen yhteisymmärrykseen sopimuksen keskeisistä kohdista.

Tekniset neuvottelut jatkuivat kuitenkin aina tämän vuoden elokuuhun asti, jolloin virallinen neuvotteluprosessi saatiin päätökseen. Sopimusluonnos on parhaillaan EU:n jäsenvaltioiden kommentoitavana.

Sopimus voi tulla voimaan noin kahden vuoden kuluessa. Myös CETA:n rinnalla neuvoteltu strateginen kumppanuussopimus Kanadan kanssa on hiljattain valmistunut, ja yhdessä sopimukset vahvistavat EU:n ja Kanadan suhteiden strategista merkitystä.

Mitä sopimus tarkoittaa suomalaisille yrityksille?

EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen uskotaan helpottavan suomalaisten yritysten toimintaa sekä tavara- ja palvelukauppaa Kanadan markkinoilla. Teollisuustuotteiden tullit poistuisivat sopimuksen myötä EU:n ja Kanadan välisestä kaupasta kokonaisuudessaan. Tämän arvioidaan tuovan eurooppalaisille yrityksille noin 500 miljoonan euron säästöt vuosittain.

Lisäksi sopimus avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia palveluiden kaupan ja investointien helpottumisella, tukee yhteistyötä kaupanesteiden poistamiseksi ja mahdollistaa pääsyn mukaan Kanadan julkisiin hankintoihin myös alue- ja paikallistasolla. Käytännössä CETA-sopimus takaa EU:n yrityksille paremman pääsyn provinssitason julkisiin hankintoihin, kuin mitä kanadalaisyrityksillä itselläänkään on tähän saakka ollut.

Vapaakauppasopimuksen arvioidaan kasvattavan EU:n ja Kanadan välistä tavara- ja palvelukauppaa 26 miljardilla eurolla ja EU:n bruttokansantuotetta noin 12 miljardilla eurolla vuodessa. Voimaan astuessaan sopimuksella on merkittäviä vaikutuksia sekä EU:n että Kanadan talouskasvuun ja työllisyyteen.

Kuinka Suomen ja Kanadan yhteistyö jatkuu?

Vielä on muutama askel otettavana ennen kuin sopimus voi tulla voimaan ja täytäntöön. Lainopillinen tarkastelu ja käännösprosessi 22 EU-kielen osalta tulee saada ensin kuntoon. Sopimus voi kuitenkin voimaan astuessaan kasvattaa merkittävästi kahdenvälistä kauppaamme, jopa 20 prosentilla. Sopimuksen vaikutukset ovat jo nyt ylittäneet sille ennalta asetetut odotukset.

Myös Suomen ja Kanadan lisääntyvä arktinen yhteistyö sekä Kanadan pyrkimys kehittää pohjoisia alueitaan luovat uusia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Kanada on vuosina 2013–2015 Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa. Seuraavana vuorossa on Yhdysvallat ja vuonna 2017 Suomi. 

Chief Trade Negotiator,

Canada-European Union,

Department of Foreign Affairs and International Trade, DFATD

Steve Verheul

Riikka Harju

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Sami Laakso</span></span>25.03.2024

Luetuimmat