Tietosuoja ulkoasiainhallinnossa

Noudatamme ulkoasiainhallinnossa kaikessa toiminnassa huolellisuutta ja varmistamme, että tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat kaikessa henkilötietojen käsittelyssämme. Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan ministeriön ja Suomen edustustojen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon eri sidosryhmien kanssa.

Ulkoasiainhallinnon verkkopalveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. Esimerkiksi matkustaessasi ulkomaille voit ilmoittaa meille henkilö- ja matkatietojasi kriisitilanteiden varalta. Voit myös tilata meiltä muun muassa uutiskirjeitä sekä julkaisuja kuten esimerkiksi Kauppapolitiikka-lehden.

Käsittelemme ulkoasiainhallinnossa myös eri yhteistyötahojen perustietoja viranomaisen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen kuten julkisuuslain mukaiseen tiedottamiseen. Näitä tahoja ovat esimerkiksi eri viranomaistahot kotimaassa ja ulkomailla, kansalaisjärjestöjen edustajat, median edustajat sekä eri palvelujen tarjoajat. Tarkempaa tietoa ulkoasianhallinnossa käsiteltävistä henkilötiedoista löydät ulkoministeriön sivuilta osiosta Mitä tietoja keräämme.

Ulkoasianhallinnon tietosuojavastaava

Ulkoasiainhallinnon tietosuojavastaava on Juha-Matti Laasonen. Sähköpostiosoite on tietosuoja (at) formin.fi.