Siirry sisältöön
Haku
26.10.2023 Vapaasti kaupasta

Digitaalinen polku Suomeen

Ulkoministeriön hallinnoiman Virtual Finland -hankkeen tavoitteena on kehittää ja koota yhteen digitaalisia palveluita, jotka helpottavat ulkomaisten työntekijöiden saapumista ja asettumista Suomeen.

Jukka Kyhäräinen
Mies katsoo kameraan

Nykyiset palvelut ovat hajanaisia, ja tieto ei kulje digitaalisessa muodossa viranomaisten välillä. Siksi hankkeessa onkin keskitytty erityisesti tiedonsiirron ja tiedon yhteiskäyttöisyyden teemoihin. Yhteistyökumppaniemme kanssa toteutettujen kokeilujen avulla pyrimme muun muassa parantamaan Suomessa olevien työpaikkojen kohdentamista ulkomaisille hakijoille ja helpottamaan kausityöntekijöiden maahantuloa.

Muutakin kuin maahantuloa

Lähtökohtanamme on, että kun ihmiset, yritykset, tuotteet ja varat liikkuvat rajojen yli, datan tulisi seurata niiden mukana. Vaikka hankkeen keskiössä on maahantulon sujuvoittaminen, toteutetut kokeilut eivät ole rajoittuneet vain työperäiseen maahanmuuttoon. Virtual Finland on tehnyt yhteistyötä Nordic Smart Government & Business -ohjelman kanssa pilotissa, jossa testattiin yrityksen perustamista toiseen Pohjoismaahan digitaalisesti. Laajempana visiona on lisätä Pohjoismaiden digitaalista ja taloudellista integraatiota ja luoda dataan perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi suurten teollisuusyritysten SIX-klusteri hyödynsi keväällä 2023 hankkeen teknisenä taustamoottorina toimivaa kokeiluympäristöä, kun se testasi akkudatan liikuttamista organisaatioiden välillä. Klusterin tavoitteena on tehdä liikkuvien työkoneiden akuista tehokkaampia ja ekologisempia.

Päättäjien tuki

Nykyisessä hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, joissa edistetään Virtual Finland -hankkeen ajamia teemoja. Ohjelmassa tunnistetaan ”kysy vain kerran” -periaatteen tärkeys viranomaisasioinnissa. Palvelut on saatava yhdestä paikasta, ja tiedon liikkumista eri julkishallinnon tietojärjestelmien välillä on edistettävä. Ohjelmassa todetaan myös, että hallituskaudella digitalisoidaan eri elämäntapahtumiin liittyviä palvelukokonaisuuksia. Virtual Finlandin jatkeena toimiva Muutto Suomeen -kokonaisuus on ollut ehdolla yhdeksi digitalisoitavaksi elämäntapahtumaksi.