Suomalaisella Onemind Dogs -yrityksellä on asiakkaita yli 150 maassa. Saavutus on hämmästyttävä, kun kyseessä on reilun vuoden toiminut yritys joka myy – koirankoulutuspalvelua. Liiketoiminnan vauhdikas kansainvälistyminen on onnistunut netissä toimivalla oppimisalustalla, jossa julkaistaan opetusvideoita ja artikkeleita. Alusta tarjoaa välineet myös asiakkaidensa keskinäiselle yhteydenpidolle. Turkulaisen Janita Leinosen perustama yritys on esimerkki siitä, miten palveluliiketoimintaa voidaan nopeasti...

Suomalaisella Onemind Dogs -yrityksellä on asiakkaita yli 150 maassa. Saavutus on hämmästyttävä, kun kyseessä on reilun vuoden toiminut yritys joka myy – koirankoulutuspalvelua. Liiketoiminnan vauhdikas kansainvälistyminen on onnistunut netissä toimivalla oppimisalustalla, jossa julkaistaan opetusvideoita ja artikkeleita. Alusta tarjoaa välineet myös asiakkaidensa keskinäiselle yhteydenpidolle.

Turkulaisen Janita Leinosen perustama yritys on esimerkki siitä, miten palveluliiketoimintaa voidaan nopeasti kasvattaa digitalisoimalla.

Kansainvälistä bisnestä Suomesta käsin tehdään myös yhdyskuntajätteen kuljetusten järjestämiseen, vähittäiskaupan tuotevalikoiman optimointiin, koneiden ja laitteiden etäseurantaan sekä vaikkapa joogaopetukseen liittyen. Näitä ratkaisuja yhdistää toimialojen perinteisiä menettelytapoja uudistavat liiketoimintamallit, joissa hyödynnetään datan hankintaan, siirtoon ja jalostamiseen liittyviä uusia teknologioita.

Suomalaiset digitaalisesti suuntautuneet yritykset näkevät tulevaisuutensa selvästi valoisampana kuin yritykset keskimäärin. Niistä lähes 40 prosenttia odottaa liike­toimintanäkymien paranevan kuluvan vuoden aikana. Ne käyttävät digitaalisia kanavia markkinoinnissa, myynnissä ja hankinnoissa, hyödyntävät big dataa esimerkiksi markkina-analyyseissä tai soveltavat teollisen internetin ratkaisuja koneissa ja laitteissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä havaittiin, että digitaalisesti suuntautuneilla yrityksillä positiivinen suhdanneodotus oli kaksi kertaa yleisempää kuin muilla pk-yrityksillä (Digitaalisesti suuntautuneet pk-yritykset. TEM 5/2015).

Alkuvuoden tilastot kertovat Suomen viennin hiipumisesta. Digitaalisesti suuntautuneet yritykset poikkeavat yleisestä kuvasta, sillä niistä lähes 30 prosenttia uskoo kasvattavansa vientiään. Joka neljäs digitaalisesti suuntautunut yritys tekee kauppaa ulkomaille, mikä on kaksinkertainen pk-yritysten keskiarvoon nähden.

Kansainvälistyville yrityksille tarjottuja julkisia rahoitus- ja asiantuntijapalveluita on koottu Team Finland -kokonaisuudeksi. Digitaalisen liiketoiminnan edistäminen teollisuudessa ja palveluissa on yksi toimintamme painopisteistä. Palveluita on hiljattain täydennetty Team Finland -kasvuohjelmilla sekä lisärahoituksella yritysten kansainvälistymisselvityksiin.

Digitaalisuus tasoittaa työn kustannuserojen vaikutusta kilpailukykyyn, vähentää maantieteellisen sijainnin merkitystä ja edistää liiketoiminnan skaalautuvuutta. Tässä piilee digitaalisuuden erityinen mahdollisuus juuri Suomelle.

Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden kehitys on kuitenkin ollut hidasta verrattuna vaikkapa Yhdysvaltoihin, ja siksi digitalisaatiota ei ole kyetty täysimääräisesti hyödyntämään kuluttajien ja yritysten parhaaksi. Tästä syystä Team Finlandin -toimintaan kuuluu digitaalisten sisämarkkinoiden edistäminen niin, että digitaalisesti suuntautuneilla yrityksillä olisi edellytykset hyödyntää
täysimääräisesti eurooppalainen kotimarkkina.

Viime kädessä tähdellisintä on keskittyä asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Internetin tähänastisesta hyödyntämisestä on opittavissa se, että digitalisaatio muokkaa perinpohjaisesti liiketoimintamalleja. Edelläkävijät hyötyvät näistä murroksista, alakynteen jäävät ne jotka uskovat, että muutos ei heihin saakka ulotu.

Kari komulainen, Team Finland -vastuualueen johtaja, työ- ja elinkeinoministeriö

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Anna Vitie ja Pekka Hirvonen</span></span>15.02.2024

Luetuimmat