Siirry sisältöön
Haku
17.3.2021 Vapaasti kaupasta

Digivihreästä viennistä vahvistusta Suomen kilpailukyvylle

Päästöjä vähentäville ratkaisuille on syntymässä liikennesektorilla laajat markkinat, kun EU:n suunnitelmat liikenteen viherryttämiseksi etenevät. Euroopan komissio julkaisi viime vuoden joulukuussa Älykkään ja Kestävän liikenteen strategian, jonka avulla tähdätään hiilineutraaliin unioniin vuoteen 2050 mennessä. Strategian toteuttamiseksi on laadittu toimenpidesuunnitelma, joka sisältää yli 80 liikennesektorin lainsäädäntöaloitetta. Niillä luodaan kysyntää myös uudenlaisille ratkaisuille.

Päivi Wood Liisa Takala
Päivi Wood hymyilee ja katsoo kohti kameraa.

Suomi on ollut edelläkävijä digitalisaation edistämisessä. Nokian osaamisperintö elää edelleen vahvana yritysmaailmassa ja viranomaisten aikanaan tekemät ennakkoluulottomat avaukset esimerkiksi telemarkkinoiden avaamiseksi kantavat hedelmää edelleen. Suomi myös ajoi menestyksekkäästi omalla EU-puheenjohtajakaudellaan dataan liittyviä aloitteita sisään komission ohjelmiin. Nämä tekijät tarjoavat otollisen maaperän lisätä liikenteen digitalisaatiosta kasvua ja vientiä Suomelle.

Meillä on paljon jo asemansa vakiinnuttaneita sekä hyvässä kasvuvauhdissa olevia kestävän ja vihreän liikenteen ratkaisuja kehittäviä yrityksiä. Liikenneala on jo nyt merkittävä strategisen kasvun ja viennin toimiala, joka työllistää arviolta 175 000 henkilöä yli 31 000 alan yrityksessä. Näiden yritysten pärjäämisellä tulee olemaan merkittävä vaikutus liikenteen ilmastoratkaisuihin, mutta myös Suomen kasvuun ja vientiin.

Liikenteen suureen murrokseen onnistutaan vastaamaan ja hyödyntämään sen mukanaan tuomat edut, kun yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä on saumatonta. Yhteinen näkemys tulevasta suunnasta ja sinnikäs vaikuttamistyö EU-tason ratkaisuihin muodostavat vahvan oksan Suomelle, josta yritykset voivat ponnistaa kohti isompia markkinoita.  Tulevien muutosten ihmettelyn sijaan tulevista päästövähennyskeinoista on löydettävä ne, jotka tukevat Suomen viennin vahvistumista.

Liikenteen toimiala tarjoaa mahdollisuuksia infrasta kuljetuspalveluihin ja metalliteollisuudesta ohjelmistoteollisuuteen. Alan monipuolisia mahdollisuuksia myös lisää eri liikennemuotojen vaihtelevat tarpeet uusiin energiaratkaisuihin, päästöjen hallinta, akut ja komponentit ovat vain pitkän listan alkua.  

Liikennettä viherryttävien digiratkaisujen globaalit markkinat ovat kiihtymässä ja EU:n aloitteet viitoittavat vahvasti suuntaa, näillä markkinoilla on kysyntää Suomessa kehitetyille ratkaisuille. On kuitenkin hyvä muistaa, että emme yksin liikenteessä. Meidän on juostava nopeammin kuin muut, että pystymme hyödyntämään kasvavien markkinoiden mukanaan tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet. 

Päivi Wood on Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija.