Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välinen vapaakauppasopimus astui voimaan toukokuun alussa. Voimaantulon myötä osapuolet vapauttavat keskinäistä kauppaansa ja sopivat muun muassa kunnianhimoisista kestävään kehitykseen liittyvistä velvoitteista ja sitovasta riitojenratkaisumenettelystä.

Vapaakauppasopimuksen voimaantulon myötä Uusi-Seelanti poistaa kaikki tuontitullinsa EU:sta peräisin olevilta tuotteilta. Tämä parantaa suomalaistuotteiden markkinoillepääsyä ja kilpailukykyä. Hyödyt näkyvät erityisesti metsäteollisuuden tuotteiden, koneiden ja laitteiden, kulkuvälineiden ja maataloustuotteiden viennissä.

Tullinalennukset johtavat noin 140 miljoonan euron vuosittaisiin säästöihin osapuolten yrityksille, ja kahdenvälisen kaupan odotetaan kasvavan noin 30 prosenttia.

Sopimus avaa myös palvelujen kauppaa ja sisältää kunnianhimoisempia kestävään kehitykseen liittyviä velvoitteita kuin EU:n aiemmissa vapaakauppasopimuksissa. 

Poliittista vakautta kauppasuhteiden avulla

Myös kauppasuhteiden syventymisen geopoliittinen ulottuvuus on korostunut läpi neljä vuotta kestäneiden neuvottelujen komission ja europäättäjien puheissa.

Sopimusta pidetään symbolisesti tärkeänä osoituksena syvenevästä yhteistyötä samanmielisten kumppanimaiden kanssa indopasifisella alueella, jonka turvallisuutta varjostavat Kiinan geopoliittiset intressit ja maan entistä tulehtuneemmat välit erityisesti Yhdysvaltojen kanssa.

Euroopan parlamentti hyväksyi sopimuksen suurella enemmistöllä marraskuussa 2023.

”En ole ikinä todistanut vastaavaa kannatusta millekään kauppasopimukselle Euroopan parlamentissa”, sanoi EP:n kansainvälisen kaupan valiokunnan INTA:n puheenjohtaja Bernd Lange parlamenttiäänestyksen jälkeen ja kuvasi sopimusta historialliseksi.

”Tämä on selvä osoitus siitä, että kauppasopimuksemme luovat vakautta vaikeassakin geopoliittisessa tilanteessa.”

Investointeja ja kestävämpää kauppaa

Sopimuksella on suuri merkitys investoinneille, joiden arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan EU:n ja Uuden-Seelannin välillä. Euroopan komissio on ennustanut, että eurooppalaisten investointien määrä Uudessa-Seelannissa voi kasvaa jopa 80 prosenttia.

Investointien vauhdittamiseen pyritään takaamalla yhtäläiset edut eurooppalaisille yrityksille suhteessa Uuden-Seelannin muiden kauppakumppaneiden yrityksiin ja siten parantamalla eurooppalaisyritysten kilpailuolosuhteita Uudessa-Seelannissa.

Vapaakauppasopimusta on kuvailtu moderniksi ja kestävyystavoitteiltaan kunnianhimoiseksi. Uusi kauppasopimus on Euroopan unionin ensimmäinen, joka sisältää mahdollisuuden sanktioihin esimerkiksi Pariisin sopimuksessa määritettyjen ilmasto- ja ympäristöstandardien tai Kansainvälisen työjärjestö ILO:n työnormien rikkomisesta.

Sopimuksessa on myös ensimmäistä kertaa kestäviä ruokajärjestelmiä koskevia velvoitteita, minkä lisäksi eläinten oikeudet on huomioitu velvoittavissa kirjauksissa.

Lisätietoa sopimuksesta ja sen sisällöstä Euroopan komission verkkosivuilta sekä Access2Markets -palvelusta.

Kaapo Haapanen

Unsplash/Nico Smit

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Karoliina Vaakanainen</span></span>07.07.2022

Luetuimmat