Viennin kannalta tärkeille tuotteille on ollut jopa 25 prosentin suuruisia tulleja, jotka nyt poistuvat.

EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus tuli voimaan kuun vaihteessa. Kauppasopimus avaa ovet Vietnamin kasvaville, yli 95 miljoonan kuluttajan markkinoille.

Sopimuksen odotetaan kasvattavan EU:n ja Vietnamin välistä kauppaa jopa 50 prosenttia. Vietnam poisti tullit heti 65 prosentilta EU:sta peräisin olevalta tuonnilta sopimuksen astuttua voimaan. Vähitellen tulleista 99 prosenttia poistuu osapuolten välisessä tavarakaupassa. Pisimmillään kymmenen vuoden siirtymäajoilla huomioidaan osapuolten välinen kehitysero.

Helpotuksia suomalaisyrityksille

Kaupan esteiden purkaminen helpottaa suomalaisten, erityisesti PK-yritysten markkinoillepääsyä. Viennin kannalta tärkeille tuotteille on ollut jopa 20–25 prosentin suuruisia tulleja. Sopimus parantaa myös sijoitusten markkinoillepääsyä.

Vietnam on siirtymässä kilpailukykyisempään ja vihreämpään talouteen. Sopimukseen kuuluu myös ympäristölainsäädäntöön ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä määräyksiä, sekä erillinen luku uusiutuvan energian kaupan esteiden poistamiseksi.

Suomen vientiä helpottavat erityisesti uusiutuvalle energialle tärkeiden tavaroiden vapauttaminen, syrjimättömyyden periaate ja paikallisuusvaatimuksen poistaminen.

Tullien poistuminen tulee näkymään myös elintarvikkeiden ja juomien kaupassa ja Vietnam myös virtaviivaistaa elintarvikkeisiin kohdistuvia vaatimuksia. Eurooppalaisten elintarvikkeiden kysyntä on kasvanut Vietnamissa.

Vietnam kauppakeskittymänä

Vapaakauppasopimus vahvistaa EU:n ja EU:n jäsenmaiden suhteita Vietnamiin ja omalta osaltaan edistää EU:n ja ASEAN-alueen välisen kaupan rakenteiden kehittämistä ja tavoitetta alueellisesta vapaakauppajärjestelystä.

Sopimus myös vahvistaa Vietnamin merkitystä kauppakeskittymänä Kaakkois-Aasian ja Euroopan välillä. Kaikki keskeiset kaupankäynnin osa-alueet sisältävät sopimus on järjestyksessä toinen ASEAN-maiden kanssa neuvotelluista sopimuksista.

EU:n ja Vietnamin välinen sopimus vähentää myös monia nykyisiä tullien ulkopuolisia kaupan esteitä ja avaa Vietnamin palvelujen ja julkisten hankintojen markkinat EU:n yrityksille. Keskeistä on EU:n kohteleminen yhtenä kokonaisuutena, eli kaikkien EU-maiden osalta yhtenäisten ja yhtäläisten normien ja vaatimusten toteuttaminen ja edellyttäminen.

Kaikille tärkeä vapaakauppasopimus

Vietnamille vapaakauppasopimus on tärkeimmästä päästä sen 12 vapaakauppasopimuksen verkostossa ja lujittaa EU:n asemaa kauppakumppanina ja suorien investointien lähteenä. Sopimuksen myötä Vietnam hyötyy entisestään globaaleista julkishyödykkeistä, mikä myös lisää maan vastuuta noudattaa uusia kansainvälisiä sopimusmääräyksiä ja normeja.

Vapaakauppasopimuksen täytäntöönpano tulee olemaan lähivuosien suururakka. Panostusta tarvitaan sopimuksen toimeenpanossa ja sen varmistamisessa, ettei uusia kaupanesteitä tule. EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen voimaansaattaminen on tärkeää tilanteessa, jossa protektionismi lisääntyy ja globaali vapaakauppa kohtaa haasteita.

Janne Oksanen

Matti Tervo

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Karoliina Vaakanainen</span></span>07.07.2022

Luetuimmat