Neuvoteltavilla sopimuksilla pyritään parantamaan etenkin pk-yritysten mahdollisuuksia Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

EU aloitti kesällä 2018 neuvottelut vapaakauppasopimuksista Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Australia-neuvotteluja on käyty tähän mennessä kolme kierrosta, Uuden-Seelannin neljä. Seuraavat neuvottelukierrokset järjestetään heinäkuussa. Uuden-Seelannin osalta tavoitteena olisi saada neuvottelut päätökseen vielä vuoden 2019 aikana.

Neuvottelut ovat edenneet hyvää vauhtia ja hyvässä hengessä. Neuvotteluissa käsitellään tavarakauppaa, palvelukauppaa, ulkomaisia suoria sijoituksia, digitaalista kauppaa, julkisia hankintoja sekä globaaleja sääntöjä kestävään kehitykseen liittyen.

Uuden-Seelannin kanssa vaihdettiin kuluneen kevään aikana tarjouksia tavarakaupan tullitasoihin, palvelujen ja investointien markkinoillepääsyn ehtoihin sekä julkisiin hankintoihin liittyen. Australian vuoro on syksyllä.

Suomen tavoitteena kunnianhimoiset sopimukset

Sopimuksilla pyritään parantamaan suomalaisten toimijoiden markkinoillepääsy- ja toimintamahdollisuuksia Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. On tärkeää, että sopimukset helpottavat etenkin pk-yritysten kaupankäyntimahdollisuuksia.

Tavarakaupassa tavoitteena on poistaa tullit mahdollisimman laajamittaisesti heti sopimuksen voimaantulon jälkeen. Kaupan vapauttamisessa tullaan kuitenkin huomioimaan tietyt maataloustuotteisiin liittyvät herkkyydet.

Palvelujen kaupassa tavoitteena on vähentää esteitä palvelujen rajat ylittävään tarjoamiseen, yritysten sijoittautumiseen sekä yritystoimintaan liittyvien henkilöiden maahantuloon ja oleskeluun liittyen. Myös julkisten hankintojen markkinoillepääsyyn toivotaan parannuksia.

Lue lisää Suomen tavoitteista eduskunnalle toimitetuista kirjeistä:

EU-Uusi-Seelanti vapaakauppasopimusneuvottelut; neuvottelujen eteneminen
EU-Australia vapaakauppasopimusneuvottelut; neuvottelujen eteneminen.

Aino Friman

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Sami Laakso</span></span>25.03.2024

Luetuimmat