Siirry sisältöön
Haku
5.6.2014 Yritykset

Eväitä tulevaisuuteen

karjalainen_heli

Minkälaista tietoa Future Watch -palvelu tuottaa?

Team Finland Future Watch tuottaa tietoa kansainvälisistä lähitulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista ja tekijöistä, jotka muuttavat toimintaympäristöä. Pääkohdemaita ovat tällä hetkellä Kiina, Intia, Venäjä ja USA, mutta laajennamme tänä vuonna näkymien tuottamista muun muassa Brasiliaan ja kiinnostaviin Afrikan valtioihin. Olemme myös tuottaneet signaalitietoa Japanista. 

Palvelun ytimenä ovat näkymät tulevista muutoksista tai trendeistä. Iso rooli on toimintatavalla, jonka avulla saadaan yritykset ja muut toimijat miettimään, mitä mahdollisuuksia muutosten merkit voivat avata suomalaisille toimijoille. Tietoa on maailmasta saatavilla tänä päivänä runsaasti. Tässä palvelussa keskitytään niihin tulevaisuuden asioihin, joihin suomalaisilla on eväitä ja mahdollisuuksia tarttua. 

Kaupallisista toimijoista meidät erottaa se, että tavoitteemme on tuoda maailmalla olevien Team Finland -organisaatioiden hiljainen tieto tätä kautta pk-yritysten hyödynnettäväksi.  

Keille tietoa erityisesti pyritään tuottamaan?

Pääkohderyhmänä ovat kansainvälistä kasvua hakevat pk-yritykset. Tieto ja näkymät antavat eväitä yrityksen strategiseen suunnitteluun ja kehitystyön suuntaamiseen. Tietoa hyödynnetään tietysti myös Team Finland -organisaatioissa. 

Miten Future Watch -palvelun tietoa levitetään ja mistä sitä löytää?

Meillä on kolme palvelukanavaa: Future Sessiot, avoin tieto ja asiakaskohtaamiset.

Future Sessioissa toteutetaan kohtauttamista tiedon ja näkymien äärellä. Sessioissa esitellään merkitykselliseksi huomattu muutossuunta ja mietitään yhdessä, mitä mahdollisuuksia muutos tarjoaa. Jokainen yritys luonnollisesti miettii viime kädessä itse, mihin heidän on mahdollista tarttua tai mitä ilmiöt tarkoittaisivat heidän toiminnassaan. Keskustelu ja näkemysten vaihtaminen auttavat katselemaan samaa asiaa eri näkökulmista. 

Avoimen tiedon alustana ovat kotisivumme. Periaatteenamme on avoimuus: kaikki tuotettu tieto laitetaan esteettömästi saataville. Tietoa ja materiaalia löytää parhaiten kotisivuiltamme www.tekes.fi/futurewatch.

Tavoitteenamme on, että yritysten kanssa työtä tekevät Team Finland -asiantuntijamme pystyvät kasvattamaan omaa ennakointiosaamistaan ja samalla siirtämään sitä eteenpäin asiakasyrityksille. Tämä on yksi merkittävä kehittämisen alla oleva palvelukanavamme. 

Kertoisitko esimerkin palvelun tuottamasta raportista?

Viimeisimpiä Kiinan näkymiä jalkautettiin laajasti huhtikuun lopussa Team Finland China Dayssä. Tilaisuudessa esiteltiin esimerkiksi China Growth Paths -raportti, joka kuvaa, kuinka Kiinan kasvu siirtyy erityisesti maan keski- ja länsiosiin. Näillä alueilla keskiluokan ostovoima lisääntyy nopeasti. Tuotteiden ja palveluiden sopeuttaminen Kiinan markkinoille korostuu entisestään. Kiinan kuluttajamarkkinat ovat myös isossa murroksessa mobiili- ja verkkokaupan myötä. Esitykset ovat nähtävissä webcastina kotisivuillamme. 

On erittäin mielenkiintoista seurata, miten kasvava keskiluokka eri puolilla maailmaa (Venäjä, Kiina, Intia ja vähitellen muun muassa Afrikan jotkut valtiot) tekevät ostoksia ja käyttäytyvät kuluttajina. Yksi tämän vuoden pääteemoista onkin Business to People, jossa tätä tematiikkaa tarkastellaan. Teemaa ajatellen herää väistämättä myös toive suomalaisten kuluttajatuotteiden ja palveluiden laajemmasta kansainvälistymisestä.  

Seuraamme etenkin tapahtumiin ja sessioihin osallistuneiden yritysten toimenpiteitä ja arvioimme jatkuvasti toimintaamme. Meille on hyvin tärkeää, että Future Watch oikeasti antaa eväitä yritysten toimien suuntaamiselle ja herättää miettimään tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Heli Karjalainen

Palvelupäällikkö
Heli Karjalainen

Palvelupäällikkö Heli Karjalainen ohjaa Tekesin Team Finland Future Watch -palvelua. Future Watch -selvitykset tarkastelevat liiketoimintamahdollisuuksien muutoksia ja toimintaympäristön kehitystä eri maissa 2–5 vuoden aikajänteellä.

www.tekes.fi/futurewatch