Finpron tavoitteena on suomalaisten yritysten kansainvälistyminen ja viennin lisääminen, investointien hankinta Suomeen sekä Suomeen suuntautuvan matkailun edistäminen. Team Finland -kasvuohjelmat ovat konkreettinen toimintatapa, jonka tavoitteena on yritysten viennin lisääminen ja sitä kautta yritysten liiketoiminnan kasvattaminen. Kasvuohjelmat on  laadittu Team Finlandin ja työ- ja elinkeinoministeriön strategioiden mukaisesti, käytännön suunnitteluun on osallistunut laaja joukko toimijoita, muun muassa...

Finpron tavoitteena on suomalaisten yritysten kansainvälistyminen ja viennin lisääminen, investointien hankinta Suomeen sekä Suomeen suuntautuvan matkailun edistäminen.

Team Finland -kasvuohjelmat ovat konkreettinen toimintatapa, jonka tavoitteena on yritysten viennin lisääminen ja sitä kautta yritysten liiketoiminnan kasvattaminen. Kasvuohjelmat on  laadittu Team Finlandin ja työ- ja elinkeinoministeriön strategioiden mukaisesti, käytännön suunnitteluun on osallistunut laaja joukko toimijoita, muun muassa yrityksiä, toimiala- ja teollisuusliittoja, ministeriöitä, alueellisia kehitysyhtiöitä, kauppakamareita ja yrittäjäjärjestöjä.

Partnereihin kuuluu myös esimerkiksi Tekes: kun valtio ohjaa varoja innovaatiotoimintaan, niin ohjelmien kautta innovaatioille voi löytyä uusia markkinoita.

Team Finland Kasvuohjelmien budjetti vuosille 2015-2017 on 51,3 miljoonaa euroa. Yrityksille ei ole kuitenkaan tarjolla riihikuivaa rahaa – vaan muun muassa erilaisia toimenpiteitä, taustatukea, verkostoitumismahdollisuuksia, mediaviestintää ja markkinointia.

– Keskeisenä ideana on, että kun yritys liittyy osaksi laajempaa ryhmää, niin sen on helpompi saada ulkomailla äänensä kuuluviin kuin yksin, kasvuohjelmien portfoliosta vastaava johtaja Jusa Susia Finprosta kertoo.

Ideana on myös lisätä yritysten kansainvälistä osaamista. Team Finland tekee taustatyötä viennin ja investointien kansainvälisten esteiden poistamiseksi.

– Team Finland -kasvuohjelmien avulla pyritään auttamaan konkreettisten kauppojen solmimista, mutta lisäämään näkyvyyttä ja luomaan markkinoille perustaa myös pidemmällä aikavälillä.

Team Finland kasvuohjelmat

Uusia kasvualoja ja uusia markkinoita

Team Finland kasvuohjelmien keskiössä ovat uudet kasvualat kuten cleantech, bio- ja luonnonvaratalous, arktinen liiketoiminta, terveysala sekä digitalisaation luomat mahdollisuudet. Painopistealueita ovat myös esimerkiksi ICT-sektorin uuden yritystoiminnan kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä toisaalta yritysten tukeminen niiden hakiessa uusia korvaavia vientimarkkinoita Venäjän laskevan viennin tilalle.

– Kasvuohjelmat perustuvat aina verifioituihin liiketoimintamahdollisuuksiin ja suomalaisten yritysten kilpailukykyiseen tarjoomaan, Susia korostaa.

Ohjelmiin voi liittyä mukaan milloin vain. Ohjelmissa on kertaluontoinen sitoutumismaksu, joka varmistaa että yritykset ovat toiminnassa ahkerasti mukana.

Team Finland kasvuohjelmat

Food from Finland etsii uusia markkinoita elintarvikkeille

Team Finlandin kasvuohjelmiin kuuluu esimerkiksi koko elintarvikesektorin yhteinen Food from Finland -ohjelma. Siinä on mukana yli 100 suomalaista elintarvikeyritystä, joista pysyviä jäsenyrityksiä on yli 60.

Food from Finlandin (FFF) tämän vuoden kalenteriin kuuluu yli 30 tapahtumaa. Ideana on, että yritykset valitsevat näistä itselleen parhaiten sopivat.

– Listalla on mukana esimerkiksi useita kansainvälisiä messuja sekä suoria, tarkkaan kohdistettuja ostajatapaamismatkoja. Merkittävä osa toimintaa ovat myös esimerkiksi kotimaassa järjestettävät koulutustilaisuudet. Näissä aiheena voi olla vaikkapa brändäys tai se, minkälaiset pakkaukset käyvät missäkin maassa, Finpron elintarvikealan toimialajohtaja Esa Wrang kuvailee.

FFF teki taannoin esimerkiksi 20 yrityksen bisnesdelegaation Kiinaan. Matkan aikana tavattiin yli 300 potentiaalista ostajaa. Matkan seurauksena useat yritykset käyvät paraikaa kauppaneuvotteluja kiinalaisten kanssa. Osa kaupoista on jo toimitusvaiheessa.

Food from Finland starttasi syyskuussa 2014. Ohjelman aloitusta aikaistettiin Venäjän elintarvikkeille asettamien vastapakotteiden takia. Yhtenä ideana oli löytää elintarvikkeille uusia markkinoita.

Team Finland kasvuohjelmat

 

Terveysteknologiaa ja sairaaloiden digitalisointia

Terveysalalla käynnissä olevia ohjelmia ovat FinlandCare, Team Finland Health sekä Digitaaliset sairaalat.
FinlandCare tekee tunnetuksi suomalaista lääketieteellistä huippuosaamista ja teknologiaa hyödyntäviä hoitoja. Sen tavoitteena on ensivaiheessa saada potilaita hoitoon Suomeen ja pitkällä tähtäimellä edesauttaa kasvuhakuisten yritysten etabloitumista kansainvälisillä markkinoilla.

Team Finland Health keskittyy erityisesti terveysalan myynti- ja markkinointityöhön. Samalla se toimii foorumina julkisen ja yksityisen sektorin vuoropuhelulle ja yhteistyölle.

Digitaaliset sairaalat –kasvuohjelma tuo esille suomalaista osaamista, kun sairaaloiden toimintaa tehostetaan digitaalisten palveluiden avulla.

Cleantechillä Peking puhtaammaksi

Cleantech-yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia edistetään paitsi yleisemmän Cleantech Finland -ohjelman myös esimerkiksi Beautiful Beijing -ohjelman avulla. Beautiful Beijingin pilottiprojektit, joissa etsitään ratkaisuja suurkaupungin ilmansaasteongelmiin, tarjoavat yrityksille nopeita mahdollisuuksia päästä Kiinan markkinoille. Cleantechin alalla esiselvitysvaiheessa ovat vesialan kasvuohjelma sekä älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat Intiassa -ohjelma.

Biotaloudessa käynnissä on sahojen kasvuohjelma, suunnitelmia on myös bioenergian, uusien biojalostusteknologioiden, innovatiivisten biotuotteiden, maatalous- ja elintarvikealan koneiden sekä pakkausteollisuuden varalle.

ICT:tä, meriteollisuutta, arktista osaamista, koulutusta

ICT- ja digitalisaatioalan ohjelmiin kuuluu muun muassa MaaS – Mobility as a Service. Siinä tähtäimessä on uusi markkina, joka syntyy, kun pilvipalveluita hyödynnetään älyliikenteessä, autot digitalisoituvat ja autot kiinnittyvät internetiin.

Valmistavaan teollisuuteen ja arktiseen osaamiseen linkittyvät muun muassa Meriteollisuuden kasvuohjelma sekä Kaivosteknologiavienti- ja investoinnit -ohjelma.

Koulutusvientiä edistetään muun muassa Future Learning Finland –kasvuohjelman avulla sekä Gulfin alueen koulutusvientiohjelman avulla.
Matkailun ohjelmiin kuuluu muun muassa Merellinen saaristo, joka pyrkii tuomaan lisää ulkomaalaisia turisteja Suomen rannikolle ja saaristoon.

Luovien alojen ja designin palveluksessa on Luovimo. Se on kansainvälistymisohjelma, joka aktivoi eri toimialojen ja yritysten välistä yhteistyötä ja tukee kansainvälistä kasvua. Luovimon pääpaino on konsepti-, tuote- tai palvelumyynnin valmiuksien kehittämisessä.

Team Finlandin kasvuohjelmissa on myös toimialat ylittäviä ohjelmia. Esiselvitysvaiheessa on parhaillaan esimerkiksi kehittyvien markkinoiden kasvuohjelma.

Matti Välimäki

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Kauppapolitiikan toimitus</span></span>31.08.2023

Luetuimmat