Siirry sisältöön
Haku
11.11.2019 Kauppapolitiikka

Kestävä tulevaisuus, kestävää palvelujen ulkomaankauppaa

Suomi panostaa EU-puheenjohtajakaudella kestävyyteen. Kestävyys näkyy muun muassa kokousmatkustuksen lentoliikennepäästöjen kompensaatioina, kokousjärjestelyissä ja keskusteluteemoina neuvostossa ja sen eri työryhmissä ja komiteoissa.

Aino Friman
Värikkäitä suorakulmioita

Kestävyyttä käsiteltiin myös kauppapolitiisen komitean (palvelut ja investoinnit) epävirallisessa kokouksessa lokakuussa Helsingissä. Tuolloin pohdittiin, miten palvelukauppasopimukset voivat edistää kiertotaloutta ja kestävää kauppaa.

Kiertotalous on kaikkialla

Kiertotalouden liiketoimintamallit ovat keskeisiä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Nämä liiketoimintamallit eivät kuitenkaan muodosta uutta, yksittäistä sektoria kansantaloudessa. Kiertotalous on kaikkialla.

Palveluilla on keskeinen rooli kiertotaloudessa, sillä useat kiertotalousratkaisut rakentuvat niiden varaan. On varsin todennäköistä, että kiertotalouteen kytkeytyvää kansainvälistä kauppaa käydään jatkossa tavaroiden sijaan yhä enemmän palveluilla. Nämä palvelut voivat olla niin ympäristöpalveluja, asiantuntijapalveluja, huolto- ja korjauspalveluja kuin etenkin erilaisia digitaalisia palveluja.

Kauppasopimukset tukevat kestävää kauppaa

On selvää, että kauppapolitiikka ei voi sivuttaa aikamme yhtä keskeisintä haastetta – ilmastonmuutosta. Jo nykyisellään kauppasopimukset tukevat kestävää kauppaa. Ne esimerkiksi sujuvoittavat kiertotalousratkaisujen kauppaa luomalla vakautta yritysten liiketoimintaympäristöön ja poistamalla perusteettomia kaupan esteitä.

Palvelujen ulkomaankauppaa koskevat kauppasopimussäännöt sisältävät sekä yksittäisiä toimialoja että talouden kaikkia sektoreita koskevia määräyksiä. Nämä säännöt kattavat jo varsin hyvin kiertotalouteen liittyviä teemoja, mutta uusiakin sääntöjä tarvitaan. Hyvä esimerkki tästä on talouden kaikkia sektoreita koskevat globaalit säännöt digitaalisesta kaupasta.

Sääntöjärjestelmän kehittämisen ohella on myös tärkeä tunnistaa, mitä mahdollisia haasteita ja esteitä yritysten uudet kiertotalousratkaisut kohtaavat kansainvälisessä kaupassa. Se on elinehto, jotta kauppapolitiikalla voidaan palvella kestävää kauppaa tehokkaasti.