”Yhteiskuntamme on yhä riippuvaisempi sähköverkosta. Vihreän siirtymän myötä maailmalla rakennetaan kiivaasti tuulipuistoja, tuotetaan lisää aurinkoenergiaa, ja verkkoon kytketään yhä enemmän sähköautoja lataukseen. 

Muutos on nopea. Sähköverkoilta vaaditaan yhä enemmän, mutta ne ovat usein vanhoja. Haaste on iso, sillä yksistään Euroopassa ja Yhdysvalloissa keskijänniteverkkoja on kummassakin noin 10 miljoonaa kilometriä – noin 12 kertaa maasta kuuhun ja takaisin.  

Suomessa keskijänniteverkkoa on 155 000 kilometriä. Täällä verkot ovat vahvoja, mutta jo Keski-Euroopassa ja USA:ssa verkot ovat ali-investoituja ja osin vanhentuneita. Vikojen vaikutukset voivat olla vakavia: esimerkiksi USA:ssa suuri osa maastopaloista ja samalla hiilidioksidipäästöistä johtuu sähköverkkojen vioista. Vuonna 2021 metsäpalojen aiheuttamat globaalit hiilidioksidipäästöt olivat yli 1,7 miljardia tonnia eli noin 35 kertaa koko Suomen päästöt.    

Yksi tapa parantaa verkkojen toimintavarmuutta on nopeampi ja tarkempi vikojen paikantaminen. Safe­gridin Intelligent Grid System tekee juuri tätä ja auttaa verkko-operaattoreita paikallistamaan, ennustamaan ja ehkäisemään häiriöitä ja parantamaan verkon toimintaa. Järjestelmä lyhentää keskeytysaikoja ja vähentää keskeytysten määrää tuottamalla täsmällistä mitattua tietoa verkkokomponenttien vanhentumisesta – jopa ennen kuin ne vikaantuvat. 

Ratkaisu koostuu langattomista sensoreista sekä pilvipohjaisesta ohjelmistosta, joka näyttää verkon tilan ja hälyttää, kun vikoja tulee tai niitä epäillään. Ratkaisun taustalla on pitkäaikainen tieteellinen tutkimus, ja hyödynnämme tekoälyä ja koneoppimista. Suurin kilpailuvalttimme onkin jatkossa data. Panostamme vahvasti ennakoivaan kunnossapitoon: verkkoyhtiöt säästävät eniten, jos viat pystytään korjaamaan ennen kuin ne aiheuttavat isoja ongelmia, sillä pienikin suunnittelematon sähkökatko on kallis. 

Safegridin järjestelmä on käytössä jo yli 25 verkko-operaattorilla, lähinnä Pohjoismaissa. Olemme kuitenkin nopeasti laajentamassa toimintaamme muualle Eurooppaan ja myös USA:an, jossa kiinnostus ratkaisuamme kohtaan on suurta. 

Vihreä siirtymä tuo suomalaisille yrityksille suuria mahdollisuuksia, joista Safegrid on hyvä esimerkki. Autamme verkkoyhtiöitä toimimaan tehokkaammin, säästämään rahaa, torjumaan metsäpaloja ja siirtymään kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa. Kaikki siis voittavat. 

Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii hyvää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä ja etenkin riittävää rahoitusta, jotta lupaavat suomalaiset teknologiat saadaan kaupallistettua ja vietyä suurille kansainvälisille markkinoille riittävän nopeasti ja tehokkaasti.” 

Kuka?
Jussi Hakunti, toimitusjohtaja

Mikä?
Safegrid Oy

Mitä?
Ratkaisu paikallistamaan, ennustamaan ja ehkäisemään keskijänniteverkon häiriöitä ja parantamaan sähköverkon toimintaa. 

Markkinat?
Suomi, Eurooppa, Amerikat, Afrikka ja Aasia

Sami Laakso

Jari Härkönen

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Sami Laakso</span></span>04.12.2023

Luetuimmat