Siirry sisältöön
Haku
29.11.2012 Vapaasti kaupasta Meksiko

Kunniakonsulin kuulumiset – Meksikon pikajuna

Meksiko on viime vuosina luokiteltu yhdeksi parhaista ulkomaisen pääoman sijoituskohteista. Suurin osa Amerikoiden viidestä­sadasta tärkeimmästä yrityksestä on sijoittanut toimintoja maahamme. Investoinnit Meksikoon ovat nyt historiallisen korkealla tasolla. Myös suomalaiset investoinnit ovat kasvaneet: maassa toimi maaliskuussa 2012 kaikkiaan 38 suomalaista yritystä, ja niiden sijoitusten yhteisarvo oli noin 675 miljoonaa dollaria. Suurin osa yrityksistä toimii teollisuuden, kaupan ja palveluiden aloilla. Suomesta tuodaan Meksikoon esimerkiksi koneita ja niiden osia sekä paperia.

Meksiko hyötyy ulkomaisista investoinneista paitsi suoran talou­dellisesti, myös muilla tavoin. Ulkomaiset investoijat voivat vauhdittaa keskustelua ympäristökysymyksistä tai nostaa esiin työolosuhteisiin liittyviä seikkoja. Inhimillisesti kiinnostavaa on se, että ulkomaisten yritysten kautta maahamme saapuu tuulahduksia muista kulttuureista.

Hyvässä kunnossa olevan julkisen taloutensa ja vahvojen sisämarkkinoidensa ansiosta Meksiko on selvinnyt hyvin maailmantalou­den turbulenteista ajoista. Niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin toimijat pitävät Meksikon talout­ta tällä hetkellä varsin vakaana. Maan kilpailukyky ja talouden kasvu­perspektiivit ovat kohentuneet huomattavasti.

Meksikon valmistavan teollisuuden kilpailukyky on hyvä useilla eri sektoreilla. Maassa on merkittäviä luonnonvaroja kuten öljyä ja mineraaleja. Maatalous on tärkeässä roolissa myös viennissä. Meksiko tunnetaan tietysti matkailumaana; turistit eri puolilta maailmaa matkustavat tänne katsomaan historiallisia kohteita, lepäämään ranta­lomalla ja patikoimaan vuoristossa.

Työvoima on täällä edullisempaa kuin suurimmassa osassa kehittyneitä maita. Meksikon työväestö on nuorta ja suhteellisen koulutettua. Maalle ennustetaan suotuisaa talouskasvua tulevaisuudessakin. Tänä vuonna bruttokansantuotteen kasvuvauhti on ollut neljän prosentin luokkaa.

Joulukuussa presidentin tehtävät vastaanottaa PRI-puolueen Enrique Peña Nieto. Puolueella on enemmistö myös parlamentissa, mikä tulee helpottamaan useiden tarpeellisten rakenteellisten uudistusten tekemistä. Uudistuksia kaivataan työlainsäädäntöön, verotukseen, energialainsäädäntöön, sosiaaliturvaan sekä toiminnan yleiseen läpinäkyvyyteen. Peña Nieto on korostanut uudistusten läpiviemisen merkitystä myös talouskasvun kannalta.

Meksiko kuuluu nousevien talousmahtien MIST-ryhmään. Brutto­kansantuotteella mitattuna Meksiko oli vuonna 2011 maailman 12. suurin talous. Tämä MIST ei siis ole usvaa – talouskehitystämme kannattaa seurata tarkoin silmin.