Siirry sisältöön
Haku
28.2.2013 Team Finland

Kunniakonsulit kunniaan!

Jalkamaat Bangladesh, Bhutan, Malediivit ja Sri Lanka värittävät edustuston toimintakenttää entisestään.

Suomalaiselle osaamiselle on täälläkin kysyntää – mutta mikä avuksi, jos edes suurlähetystön, Finpron, FinNoden tai muiden Team Finland -toimijoiden tuntosarvet eivät ennätä kaikkialle? Pelastava voimavara ovat paikalliset kunnia- ja kunniapääkonsulimme, joiden hyödyntämiseen tulisi Team Finland -hengessä panostaa entistä enemmän.

Intia on monelle pienemmälle suomalaisyrittäjälle yhä edelleen tutustumiskäyntien kohde: matka kohti kassavirtaa tuottavaa liiketoimintaa on vasta alkamassa ja näyttäytyy usein kovin kiemuraisena. Suurlähetystöjen ja muiden julkisrahoitteisten suomalaistoimijoiden yhtenä Team Finland -perustehtävänä on avata suomalaistoimijoille paikallisen liiketoimintaympäristön ominaispiirteitä. Kunniakonsuleilla on tässä tärkeä tukeva rooli: asemamaan tuntijoina heillä on etukäteisvainu vaikkapa paikallisen politiikan käänteistä, ja heillä on myös valmiit suhteet paikallisiin päättäjiin. Kunniakonsulimme voivat tarjota näkemyksiä suomalaistoimijoiden oman paikallisanalyysin mausteeksi – tai sen todellisuuspohjan varmentamiseksi.

Yksi Team Finland -työn näkyvimmistä osista on viennin ja kansainvälistymisen edistäminen, kuten vienninedistämismatkat. Intian tapaisissa maissa arvostetaan korkean poliittisen tason vierailuja ja ministerivetoisilla matkoilla on edelleen merkitystä. Kunniakonsuleillamme on Intian toimintaympäristössä usein ollut ratkaiseva rooli korkean tason vienninedistämismatkojen onnistumisessa.

Suomen New Delhin -suurlähetystö on lisäksi tehnyt maan eri kolkkiin suurlähettilään vetämiä pienempimuotoisia vienninedistämismatkoja, joista kokemukset ovat olleet hyviä. Näillä paikallisilla matkoilla täydennetään harvemmin toteutuvien ministerivierailujen luomaa kaarta. Kunniakonsulit ovat paikallisella tasolla avainasemassa vierailujatkuvuuden takuunaisina ja -miehinä; he ovat Suomen käyntikortteja matkojen, tapahtumien ja kampanjoiden välillä.

Kauppa on kahdensuuntainen tie, minkä lisäksi investointien houkuttelu Suomeen on nostettu tervetulleella tavalla keskeiseen rooliin Team Finland -työssä. Investointien houkuttelussa – ”liidien” metsästyksessä – on osaltaan kyse heikkojen signaalien lukemisesta ja ehkä vähemmänkin tallattujen teiden kulkemisesta. Kunniakonsuleitamme tulee muistuttaa kiinnostuksestamme myös tähän työsarkaan. Kunniakonsulit ovat useimmiten itse jonkin liiketoimintasektorin paikallisia suurtoimijoita, minkä myötä heillä on tuntumaa ja näkemystä paikallisesta kiinnostuksesta Suomea kohtaan investointikohteena.

Myös maakuvatyö on aina ollut suurlähetystöjen leipätyötä – olipa sitä sitten kutsuttu millä nimellä tahansa. Selkeiden perusviestien lisäksi Suomen brändäykseen tarvitaan myös paikallista jakeluvolyymiä, ja myös tässä kunniakonsuliverkosto on arvokas lisä suodattaessaan suomalaista viestiä paikallisyhteisöön.

Suomella on kunniakonsulit New Delhin -suurlähetystön toiminta-alueella Intian Mumbaissa, Kolkatassa, Chennaissa ja Bangaloressa, Bangladeshin Dhakassa, Sri Lankan Colombossa sekä Malediivien Maléssa.