Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt pyritään puolittamaan vuoteen 2050 mennessä liikennemäärien kasvusta huolimatta.

Meriliikenne aiheuttaa globaaleista kasvihuonepäästöistä noin 2,6 prosenttia.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on päättänyt, että meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä pienennetään vähintään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä liikennemäärien kasvusta huolimatta. Pääasialliset toimenpiteet ovat alusten energiatehokkuuden parantaminen sekä ympäristötehokkuuden lisääminen esi­merkiksi uusien polttoaineiden avulla.

Monet suomalaisyritysten ratkaisut pie­nen­tävät laivojen ympäristörasitusta.

Polttokennot

– Polttokennojärjestelmällä pyritään tällä hetkellä kattamaan etenkin satamakäynnin aikaista energiankulutusta. Järjestelmässä voidaan käyttää polttoaineena esimerkiksi vetyä, LNG:tä, metaania ja dieseliä.

Roottoripurje

– Vähentää polttoainekulutusta 5–20 prosenttia tuuliolosuhteista riippuen.

– Sähkömoottorin pyörittämä putkilomainen purje tuottaa ilmanpaine-eron, joka työntää alusta eteenpäin.

– Maersk Tankersin alukseen asennetut roottoripurjeet alensivat vuoden testijaksolla aluksen polttoaineenkulutusta keskimäärin 8,2 prosenttia. Se vastaa noin 1 400 tonnin hiilidioksidipäästövähennystä.

Polttoaineena nesteytetty maakaasu LNG

– Vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia verrattuna raskaaseen polttoöljyyn.

– Vähentää myös rikkipäästöt lähes nollaan ja pienentää partikkeli- ja mustahiilipäästöjä.

– Maailman ensimmäinen LNG:tä käyttävä jäänmurtaja on valmistettu Suomessa ja myös LNG-matkustaja-alusten rakentajana Suomi on ollut ensimmäisten joukossa.

Hukkalämmön talteenotto

– Laivan koneiden hukkalämmön hyödyntäminen laivan ilmastoinnissa.

– Kahden vuoden pilotissa m/s Finlandia käytti absorptiojäähdytysjärjestelmän ansiosta 140 tonnia vähemmän polttoainetta. Se johti 430 tonnia pienempiin päästöihin.

Propulsioratkaisut (laivan työntövoima)

– Innovatiivisilla propulsioratkaisuilla voidaan vähentää päästöjä 5–15 %.

Rungon muoto

– Virtauslaskentaa hyväksikäyttäen voidaan suunnitella runko niin, että vastus vähenee.

Air Lubrication -järjestelmä

– Ilmanpyöritysjärjestelmä luo laivan pohjaan ilmakuplien muodostaman pinnan, joka vähentää laivan kitkaa ja veden aiheuttamaa vastusta ja vähentää näin polttoaineen kulututusta ja päästöjä.

Sami Laakso

Markku Jokinen

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Jenna Vehviläinen </span></span>29.01.2024

Luetuimmat