Tekstiili- ja muotiala on yllättävän monipuolinen ja laaja-alainen. Alalla on paljon vientipotentiaalia aina innovaatioista muotiin, lastenvaatteisiin ja kodintekstiileihin, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti -järjestön kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija Anne Ruokamo.

Mitä Suomen Tekstiili & Muoti tekee?

Autamme yrityksiä menestymään ja kasvamaan, toimintakenttämme on laaja. Taustaltamme olemme työmarkkinajärjestö, joten neuvottelemme alan työehtosopimukset ja autamme yrityksiä työelämän kysymyksissä. Tarjoamme jäsenyrityksillemme kansainvälisen liiketoiminnan, vastuullisuuden ja kiertotalouden asiantuntijapalveluita sekä koulutusta ja juridista neuvontaa. Tuotamme toimialatietoa ja neuvomme yrityksiä alan standardeihin ja kemikaaliasioihin liittyen. Tarjoamme yrityksille tietoa vientimarkkinoista, usein yhteistyössä Business Finlandin, ulkoministeriön tai paikallisten konsulttien kanssa. Järjestämme myös fact finding -matkoja markkinoiden mahdollisuuksiin tutustumiseksi. 

Mitä kaikkea tekstiili- ja muotialaan kuuluu?

Monille tulevat ensimmäisenä mieleen muoti ja vaatteet ja noin puolet jäsenyrityksistämme toimiikin vaatealalla. Ala on kuitenkin laajempi kuin sen ulkopuolella usein ajatellaan. Jäsenyritystemme tuotteita ovat muun muassa sisustustekstiilit, sairaalatekstiilit, tekniset tekstiilit sekä kuitukankaat ja teollisuustekstiilit. Nyt nousussa ovat alan innovaatiot, esimerkiksi uudet materiaalit ja kiertotalouden ratkaisut. Korona loi maskien ja suojavaatteiden kysyntäpiikin, ja tämä toi hyvin esille, kuinka alamme on tärkeä myös huoltovarmuuden kannalta. 

Miten luonnehtisit suomalaista tekstiili- ja muotivientiä? 

Meillä on niin tekstiilin kuin muodinkin puolella kokeneita ja vahvoja vientiyrityksiä sekä vientitoimintaa vasta aloittavia yrityksiä. Alalla on valtavasti potentiaalia niin muodissa ja lifestylessä kuin teknisissä tekstiileissäkin. Suomalaiset materiaali-innovaatiot, esimerkiksi puupohjaiset tekstiilit, ekologiset valmistusmetodit ja kierrätystekstiilit kiinnostavat maailmalla.  

Miten alan vientiä pitäisi edistää? 

Olisi hienoa, jos tekstiilin ja muodin vientiä voitaisiin tukea vahvemminkin. Business Finlandilla oli taannoin kolmivuotinen muodin ja lifestylen vienninedistämisohjelma, mutta tällä hetkellä vastaavaa ei ole käynnissä. Alallamme on toimialakohtaisia erikoisuuksia, kuten sesongit ja muodin pitkä sykli. Myyntityö, markkinointi ja jakelukanavat poikkeavat muista toimialoista, esimerkiksi elintarvikealasta, joten olisi hienoa saada alalle oma vientiohjelma.  

Mitä kerrotte kansainvälistymistä suunnitteleville yrityksille? 

On muistettava, että ala on erittäin kilpailtu. Pohjatyöt on tehtävä hyvin ja tunnettava markkina, johon on menossa. Sen lisäksi on pystyttävä viestimään kirkkaasti brändistä, sen olemassaolon perustasta ja siitä, mikä erottaa sen muista. On kerrottava hyvin selkeästi ja lyhyessä ajassa, miksi brändi tai tuote on kiinnostava ja minkä asiakkaan tarpeen se ratkaisee, toisin sanoen mikä on sen lisäarvo tai arvolupaus. On myös tärkeää löytää paikallisen toimintaympäristön hyvin tunteva kumppani sekä parhaiten sopivat myynti- ja jakelukanavat.

Julkaisitte hiljattain Kansainvälisen liiketoiminnan oppaan. Mitä se sisältää? 

Kyseessä on ensimmäinen toimialalle suunnattu kansainvälisen liiketoiminnan opas. Se on tarkoitettu auttamaan niin hankinnan kuin viennin ensimmäisiä askelia sekä tukemaan näihin liittyvän toiminnan kehittämistä. Kokosimme jäsenyrityksillemme yksiin kansiin tietoa ja konkreettisia työkaluja, muun muassa tarkistuslistoja tehdasvierailuille sekä malleja hankintasopimuksen ja kansainvälisten jakelukanavien prospektilistan laatimiseen. Oppaassa on perustietoa tulliasioista ja vinkkejä vapaakauppasopimusten hyödyntämiseen, josta yritykset tarvitsevat helposti ymmärrettävää tietoa, kuten myös kaupan esteistä. Tärkeä tieto on usein piilotettu erilaisten pitkien ja monimutkaisten asiakirjojen uumeniin virkamieskielellä. Yrityslähtöistä tietoa tarvittaisiin myös alalle keskeisistä alkuperäsäännöistä.  

Onko alalla jokin tämän hetken trendi?

Vastuullisuus on tällä hetkellä muoti- ja vaatealalla tärkeä ja iso muutosajuri. Siinä löytyy markkinamahdollisuuksia, mutta vastuullisuus on yhä useammin edellytys jakelukanavaan pääsyyn. Myös vastuullisuusasioissa tarjoamme yrityksille tietoa, koulutuksia ja yrityskohtaista neuvontaa. 

Voiko Suomen maakuva auttaa tekstiilin ja muodin viennissä?

Ehdottomasti! On hyvä tuoda esiin meihin helposti yhdistettäviä asioita, kuten onnellisuus, tasa-arvo, vastuullisuus ja luonnonläheisyys. Monet yritykset osaavat käyttää näitä todella hyvin ja aidolla tavalla – tuleehan se meidän omasta DNA:stamme. Mitä kauemmas mennään, sitä tärkeämpää on maakuvan hyödyntäminen. Esimerkiksi Aasiassa, kuten Etelä-Koreassa ja Japanissa, ollaan todella kiinnostuneita Suomesta sekä suomalaisesta yhteiskunnasta ja elintavasta. Olemme jopa jonkinlainen ihannemaa ja sitä kautta suomalaiset yritykset, brändit ja tuotteet kiinnostavat.

Suomen Tekstiili & Muoti ry 

  • 115-vuotias tekstiili-, vaate- ja muotialan yritysten järjestö
  • Työmarkkinajärjestö ja palveluorganisaatio
  • Lähes 200 jäsenyritystä 
  • Alan tavaratuonti 2019: 2 490 miljoonaa euroa
  • Alan tavaravienti 2019: 695 miljoonaa euroa

Lotta Nuotio

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Sami Laakso</span></span>25.03.2024

Luetuimmat