Siirry sisältöön
Haku
25.3.2024 Vapaasti kaupasta

Nouseeko EU maailmankaupan tuomariksi vai tähtipelaajaksi? 

Kauppapolitiikka on jäänyt geopolitiikan jalkoihin. Pirstaloitunut geotalous määrittää tänä päivänä enenevässä määrin sen, mitkä markkinat avautuvat ja kenelle. Tämä aiheuttaa vääjäämättä kilpailun vääristymistä ja kilpavarustelua. Lopulta kaupan säännöistä näytetään sovittavan kavereiden kesken, globaaleista kaupan säännöistä piittaamatta.

Jenni Isola Levalampi Visuals Oy

Kun kauppasuhteiden luomat rauhan ja ennakoitavuuden tukipilarit horjuvat, kärsivät pienet taloudet usein eniten. Suomen turva on yhtenäinen ja vahva EU, joka rakentaa itsestään systemaattisesti uskottavaa globaalia toimijaa. Arvoketjujen uudelleenmääritys vaatii uusien kauppakumppanuuksien solmimista, ja siksi EU:n on oltava jatkuvasti avoin uusille liittolaisille turvatakseen yritysten menestyksen.  

Vielä on epäselvää, kenen säännöillä globaalia kauppaa tullaan käymään tulevaisuudessa. Käynnissä oleva pelikentän murros tarjoaa mahdollisuuksia, joihin EU:n tulee kiireesti tarttua. Kilpailu kriittisistä teknologioista, raaka-aineista ja resursseista kiihtyy matkalla digitaalisen ja vihreän siirtymän toteutukseen. Haasteena on, että kaksoissiirtymän onnistumiseen tarvitaan koko globaali maailmantalous. Yksilösuorituksilla ei pitkälle pötkitä.  

Miten siis turvata Suomen kustannuskilpailukyky ja Euroopan vahva asema maailmankaupan murroksessa? Metsäteollisuus ja kestävä biotalous ovat ratkaisujen ytimessä. Molemmat tukevat Suomen ja siten Euroopan kilpailukykyä sekä vauhdittavat koko maailman matkaa kohti vihreää siirtymää. Suomalainen metsäosaaminen on maailman kärkeä ja puupohjaisille ratkaisuille on kova kysyntä. Tämä osaaminen on nostettava EU-päätöksenteon keskiöön. On myös pidettävä huoli, että Eurooppa säilyy jatkossakin kiinnostavana investointikohteena.  

Olemme jälleen kerran tienhaarassa, jossa kaupalla ja kauppapolitiikalla on mahdollisuus edistää rauhanomaista kanssakäyntiä maailmassa. EU:n tulee rakentaa omaa globaalia rooliaan rohkealla ja rakentavalla tavalla avointa, markkinalähtöistä kauppapolitiikkaa vaalien. On huomioitava yhteistyön ja keskinäisriippuvuuksien merkitys maailmankaupassa, vahvistettava systemaattisesti omaa perustaa kilpailukyvyn ja kriisinkestävyyden turvaamiseksi sekä keskusteltava avoimesti kilpa- ja kauppakumppaneiden kanssa. 

Blokkiutuminen ja maiden välinen kilpavarustelu ovat harvoin johtaneet mihinkään hyvään. Silti maailman seuraavan taloussuurvallan roolista kilpaillaan juuri näillä keinoilla. On hyvin mahdollista, että parhaiten tulee pärjäämään se taho, joka tulee toimeen useimpien maailman maiden kanssa. EU:lla on nyt mahdollisuus nousta maailman johtavaksi diplomaatiksi, tuomariksi tai tähtipelaajaksi, ottamalla fasilitaattorin rooli rauhan turvaamisessa ja kaksoissiirtymän edistämisessä kaupan avulla.