Siirry sisältöön
Haku
12.1.2012 Kauppapolitiikka

Nousevat taloudet kasvattavat kysyntäänsä vaihto-opiskelijoiden keskuudessa.

Kaukokohteet kiinnostavat

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn mukaan Aasia on kasvattanut suosiotaan vaihto-opiskelukohteena 2000-luvulla. Viime vuonna suomalaiskorkeakoulujen vaihto-opiskelijoista 18 prosenttia valitsi kohteekseen jonkin Aasian maan. Myös Afrikan, Latinalaisen Amerikan ja Oseanian osalta suunta on nouseva.

– Erityisesti Kiinan, Japanin ja Korean tasavallan suosio on kasvanut. Kiina oli seitsemäntenä suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden Top 10 -listalla viime vuonna. Brasilian ja muun Etelä-Amerikan suhteen ei näy yhtä nopeaa kehitystä, vaikka kyllä sinnekin lähteneiden absoluuttiset määrät ovat 2000-luvulla kasvaneet, sanoo CIMOn tutkimus- ja selvitystoiminnan vastaava asiantuntija Irma Garam.

Nousevien talouksien yleinen läpimurto maailmalla epäilemättä on eräs tekijöistä vaihto-opiskelun muutoskehityksen taustalla.

– Kiinassa hankitun opiskelukokemuksen voi hyvin kuvitella olevan hyödyksi työelämän kannalta. Yksittäisen opiskelijan näkökulmasta myös kaukaisempien maiden eksoottisuus saattaa houkutella, arvioi Garam.

Kiina vetää puoleensa

Aalto-yliopiston korkeakouluissa on huomattu kaukokohteiden kasvava suosio opiskelijavaihdossa. Nousevista talouksista etenkin Kiina vetää puoleensa opiskelijoita sekä kauppatieteellisen, taideteollisen että teknillisten alojen korkeakouluista.

– Jo vuosia myös Singapore on ollut todella suosittu kauppatieteellisten alojen opiskelijoiden keskuudessa, mutta nyttemmin vaihtomahdollisuuksien laajeneminen Kiinassa ja Thaimaassa on tasannut tilannetta, kertoo Kansainvälisten opiskelijapalvelujen suunnittelija Minna Pekkanen.

Kohdemaiden suosio on Pekkasen mukaan paljolti riippuvainen niissä tarjolla olevien vaihtoyliopistojen tasokkuudesta.

– Vaihto-opiskelijamme suosivat nousevien talouksien maista ennen kaikkea Kiinaa. Yhteistyöyliopistoverkostoamme Kiinassa on voimakkaasti kehitetty viime vuosina. Kauppatieteiden opiskelijat ovat hyvin tietoisia maailmantalouden kehityksestä ja Kiinan asemasta tulevaisuudessa. Lisäksi moniin kiinalaisyliopistoihin on tullut enemmän englanninkielistä opetusta, Pekkanen listaa taustatekijöitä.

Hän mainitsee Venäjälle hakeneiden vaihto-opiskelijoiden määrän pysyneen tasaisena viime vuodet, mutta maa kuitenkaan ole tällä hetkellä suosituimpien kohteiden joukossa.

– Intiaan, Brasiliaan ja Etelä-Afrikkaan lähetämme vuosittain yksittäisiä opiskelijoita. Intian kohteemme ovat hyvin vaativia opintojen suhteen. Brasiliassa on vasta hiljattain saatu riittävästi tarjolle englanninkielistä opetusta.

Kulttuuria ja opintokokonaisuuksia

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Hanna Karkku toteaa, että muun ­muassa espanjankieliset kiinnostavat taideteollisen korkeakoulun opiskelijoita. Lisäksi Latinalaisesta Amerikasta suosituin on Brasilia, jonka design tunnetaan täällä eteläamerikkalaisesta muotoilusta parhaiten.

– Etelä-Koreaan, Kiinaan ja Brasiliaan lähtee vuosittain useita opiskelijoita. Motiivina on toisinaan yleinen kiinnostus tiettyä maata ja kulttuuria kohtaan, toisinaan tarjolla olevat opintokokonaisuudet. Mielenkiintoa voi lisätä sekin, että kaukokohteissa on sellaista valmistavaa teollisuutta, jota Euroopasta ei kaikilta aloilta löydy.

Karkku arvioi taideteollisesta korkeakoulusta Kiinaan suuntautuvan vaihto-opiskelun olevan yhä yleistymään päin. Suhteet Intiaan ovat toistaiseksi vähemmän vakiintuneita. Venäjälle taas on yhteistyösuhteita, mutta käytännössä vaihdot Venäjälle ovat osoittautuneet hankaliksi lähinnä niihin liittyvän byrokratian ja kielihankaluuksien takia.

– Olemme kehittämässä verkos­toamme Kaakkois-Aasiassa, joten siitä tullee uusi kiinnostuksen kohde. Ensi vuonna panostamme myös Etelä-Amerikkaan, mistä tavoittelemme lisää yhteistyösuhteita opiskelijoittemme kiinnostusta vastaaviin kouluihin.

Venäjä vetää insinöörejä

– Kaukokohteiden suosio on ollut nousussa. Kiinaan hakee vuodesta toiseen entistä useampi opiskelija. Myös Venäjälle oli viime kierroksella huomattavasti enemmän hakijoita kuin aikaisemmin, sanoo Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen opiskelijavaihdon suunnittelija Margita Slätis.

Kiinaan aikovien vaihto-opiskelijoiden hakemuksista on hänen mukaansa ollut todettavissa, että maan maine nousevana taloutena on tuonut kiinnostusta hakea sieltä vaihto-opiskelupaikkaa.

– Nimenomaan kaukokohteita koskevista hakemuksista voi usein huomata, että hakijalla on suuri kiinnostus tiettyä maata kohtaan, Slätis painottaa.

julkaistu Kauppapolitiikka-lehdessä 5/2011