Epävarmuus on tätä nykyä tavanomainen olotila. Ennakointiskenaarioiden pahimmat hahmotelmat ja villeiltä vaikuttaneet analyysit ovat toteutuneet. Kuumaa kesää näyttää seuraavan kuuma syksy mitä tulee globaaleihin ongelmiin. Epätoivoon ei kuitenkaan pidä ajautua, vaan synkeillä hetkillä tarvitaan objektiivista analyysia asioiden tilasta, pohdintaa ja yhteistä suuntaa ratkaisujen löytämiseksi.

Globaali tilanne vaikuttaa vääjäämättä kaikkiin. Keskuskauppakamarin vientijohtajakyselyssä 27 prosenttia vastaajista katsoi sen vaikuttavan tulevaisuuden näkymiin merkittävästi ja 47 prosenttia vastaajista jonkin verran. Samanaikaisesti yritykset varautuvat riskeihin – ja ottavat selvää, missä mennään. Erään vientijohtajan sanoin ”ei enää riitä, että yrität myydä, vaan sinun pitää ymmärtää, millaisessa ympäristössä toimit”. Toinen johtaja puolestaan totesi kasvattaneensa tehtaansa riskianalyytikkojen määrän moninkertaiseksi viime vuoteen verrattuna. Eikä se viime vuosikaan ollut niin ennustettava, kuten tuotantoketju- ja logistiikkahaasteista muistamme.

Maailman uusblokkiutumisesta ja uudesta kylmästä sodasta puhutaan paljon. Jakolinjoja on jo syntynyt. EU kumppaneineen on asettanut vahvoja pakotteita Venäjää kohtaan sen aloittaman hyökkäyssodan vuoksi. Ne alkavat purra. Venäjältä lähteneiden yritysten määrä on suuri, joskin on sinne jäätykin. 

Seuraamme silmä kovana, mitä tapahtuu Venäjän ja Kiinan kesken. Onko siinä syntymässä ”uusi blokki” vai istuuko Kiina sillä kuuluisalla aidalla ja yrittää hyötyä tilanteesta vaikkapa halvan energian kautta? Intia taiteilee myös. Yhtäältä sen siteet niin Yhdysvaltoihin kuin Eurooppaan ovat vahvat, mutta samanaikaisesti se haluaa asemaa kehittyvien maiden johtajana. Kiinan-pelko puolestaan työntää Intiaa kohti Venäjää. 

Useat Afrikan maat katsovat Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa hyvin kaukaa. Venäjän epärehelliselle tarinalle on joissakin Afrikan maissa kovinkin pehmeä maaperä. Jotkut maista menevät puolueettomuuden taakse piiloon. Nyt ei ole kuitenkaan aika olla neutraali, sillä hyökkäyssodassa Ukrainassa on kysymys demokratian, suvereniteetin, itsemääräämisen ja kansainvälisen oikeuden puolustamisesta. Meidän on puolestamme investoitava Afrikan mantereelle: yhteistyötä, aikaa, rahaa ja kauppaa. EU:n roolia maailmalla vahvistava Global Gateway -strategia on uusi mahdollisuus yhteisten arvojen ja intressien edistämiseen, ja se on konkretisoitava mahdollisimman pian. 

Kiristyvän puheen ja härskien tekojen maailmassa monenkeskisyyteen ja kansainväliseen normistoon uskominen saattaa joistakin kuulostaa naiivilta. No, emme vain usko, vaan teemme työtä niiden puolesta. Maailman kauppajärjestö WTO onnistui kuin onnistuikin kesän ministerikokouksessa sopimaan muun muassa sääntöjärjestelmän uudistamisesta ja kalastus- ja maatalousneuvotteluiden jatkamisesta. Isojen pelureiden saaminen samaan pöytään ei ollut helppoa, ja niiden houkutus toimia omin säännöin on suuri.

Myös Euroopan unionin on sanottu hyödyntävän monenkeskistä kansainvälistä yhteistyötä keinona omien etujensa edistämiseen. EU:lla on oikeus hakea johtajuutta maailman areenoilla ja edistää omia etujaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että monenkeskisyys olisi väistynyt. Se on päinvastoin lähtökohtainen arvo.

Kirjoittaja on ulkoministeriön alivaltiosihteeri

Nina Vaskunlahti

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Lotta Nuotio</span></span>04.12.2023

Luetuimmat