Siirry sisältöön
Haku
13.1.2012 Kauppapolitiikka

Pääkirjoitus: Manu Virtamo

Vienninedistämismatkoja tehdään edelleen perinteisin muodoin – muun ­muassa yhteistyössä Finpron ja Suomalais-venäläisen kauppakamarin kanssa. Niiden rinnalle ovat tulleet eräänlaiset VKE-täsmäiskut, jossa matkoja tehdään rajatummin yritysdelegaatioin ja keskittyen harvemmille toimialoille.

Lokakuussa Shanghaihin tehty matka on hyvä esimerkki uudesta toimintatavasta. Tälle matkalle lähti vain joukko meriklusteria edustavia yrityksiä, ja ohjelma perillä rakennettiin pitkälti Shanghaihin jo asettuneiden suomalaisyritysten tukemiseksi. Väriläiskänä mukana oli peliyritys Rovio, jonka Angry Birdsit saivat ministerin tuella vahvemmin ilmaa siipiensä alle Kiinassa.

Matkaohjelma jatkuu ripeänä. Kohteet kattavat uusia potentiaalisia markkinoita Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa mutta vahvistavat myös jo avattuja yhteyksiä Kiinassa, Intiassa, Brasiliassa ja vaikkapa Kazakstanissa. Kohdennetuilla ja toiminnan jatkuvuutta korostavilla matkoilla ennakoidaan osaltaan sitä, mitä voidaan odottaa ohjenuoraksi Stubbin syyskuussa asettamalta taloudellisten ulkosuhteiden työryhmältä.

Hallitusohjelmaan perustuvan ja korkeista yritys- ja järjestöjohtajista koostuvan työryhmän vetäjäksi valittiin Kone Oy:n toimitusjohtaja Matti Alahuhta. Ryhmältä odotetaan yritystoiminnan toimintaympäristön muutosten analyysin ohella strategista näkemystä siitä, miten Suomen VKE-järjestelmää tulisi kehittää. Voidaan olettaa, että työryhmä tulee raportissaan kiinnittämään toimijoiden yhteistyön tehostamisen ohella huomiota juuri julkisen toiminnan pitkäjänteisyyteen ja johdonmukaisuuteen sekä korostamaan tarvetta keskittyä oleelliseen.

Kasvuyritysten merkitys taloudellisen kilpailukyvyn ajureina ja uusien työpaikkojen luomisessa on kiistaton. Stubbin aloitteesta kasvuyritysmaailman parhaita suomalaisia tuntijoita yhteen kokoava ”Start Me Up!” -ryhmä pohtii tapoja, joilla ulkoasiainministeriö voisi arvovalta- ja verkottumispalveluillaan tukea paremmin kasvuyritysten vientiä ja kansainvälistymistä. Kokeneeseen ryhmään kuuluvat muun muassa F-Securen Risto Siilasmaa, Piilaaksossa vaikuttava Mårten Mickos, Nexit Venturesin Michel Wendell, Chempolisin Esa Rousun ja Aalto Venture Garagen alullepanija Kristo Ovaska.

Kaikki nämä prosessit kuvaavat Suomelle tyypillistä innovatiivisuutta asioiden käsittelyssä. Mennään ennakkoluulottomasti asiat edellä tavoitteena yhteisen hyvän aikaansaaminen. Tälle periaatteelle rakentuu myös pitkin vuotta puhuttanut kysymys Suomi-talosta, House of Finlandista, jonka ydin on yhdessä tekemisessä.

Fyysiset rakenteet ovat tärkeitä, mutta tärkeämpää on luoda otolliset puitteet yhteiselle toiminnalle, olivat ne sitten fyysiset tai virtuaaliset. Se onnistuu, jos tavoitteet on riittävän selkeästi yhdessä määritelty, ja niiden toteutumista yhteisesti valvotaan. Syksyn prosessit lupailevat, että oi­keaan suuntaan ollaan menossa.