Siirry sisältöön
Haku
29.11.2012 Team Finland

Q&A – Maailman muutosten mukana

Mistä Team Finland on saanut alkunsa?

Team Finland -konseptin taustalla on kaksi toisiinsa liittyvää tekijää. Ensimmäinen on hallitusohjelmaankin merkitty tarve keskittää Suomen kansainvälisiä toimintoja ja parantaa julkisrahoitteisten organisaatioiden välistä yhteistyötä. Toisaalta pyritään Suomen taloudellisia ulkosuhteita koskevan toiminnan tehostamiseen. Molemmat tavoitteet ovat tärkeitä nykyisessä tilanteessa, jossa suomalaisten hyvinvointi riippuu entistäkin voimakkaammin tapahtumista ja ilmiöistä Suomen ulkopuolella.

Mitkä ovat verkoston toimintaperiaatteet?

Tiivistäen voidaan sanoa, että Team Finland on verkostomainen toimintamalli Suomen taloudellisiin ulkosuhteisiin, maa­kuvatyöhön ja Suomi-promootioon, yritysten kansainvälistymiseen sekä ulkomaisten investointien edistämiseen liittyvien toimintojen tuottamiseen. Se kattaa siis paljon laajemman kokonaisuuden kuin esimerkiksi vain viennin edistämisen tai yrityksille tarjottavat palvelut.

Käytännön toteutusta varten rakennetaan globaali, Suomen ulkomailla ylläpitämät toimi­pisteet kattava verkosto, jossa eri toimijoiden välinen yhteistyö on nykyistä tiiviimpää ja järjestelmällisempää. Yhteistyötä tuetaan yhteisellä ohjauksella sekä yhteisin resurssein esimerkiksi viestinnässä, tiedon jakamisessa ja koulutuksessa.

Mitkä ovat Team Finland -yhteistyön keskeiset tavoitteet tulevaisuudessa?

Tavoitteena on rakentaa verkosto, jossa eri toimijoiden vahvuudet ja asiantuntemus saadaan hyödynnettyä nykyistä kattavammin luomatta samalla kokonaan uutta organisaatiota tai raskasta byrokratiaa. Samalla tehdään Suomi-toimijoiden kokonaisuudesta asiakkaiden kannalta selkeämpi ja helpommin lähestyttävä.

Hyvin tärkeitä ovat myös toiminnan sisältöä koskevat tavoitteet: verkostomallin avulla yhteistyöhön saadaan mukaan laajempi joukko valtion ulkopuolisia resursseja, esimerkiksi yrityksiä, järjestöjä ja korkea­kouluja. Tällaisen joustavan verkoston puitteissa pystymme toivottavasti paremmin havaitsemaan ja ennakoimaan maailman muutoksia sekä tarttumaan muutoksista avautuviin mahdollisuuksiin. Kyseessä on kuitenkin pitkä­jänteinen projekti, eikä kokonaisuus ole kerralla valmis.

Mikä on oma roolisi Team Finland -verkostossa?

Johdan valtioneuvoston kansliaan perustettua taloudellisten ulkosuhteiden yksikköä, jonka tehtävänä on avustaa pääministeriä, hänen johtamaansa taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmää sekä kansliapäälliköitä verkoston ohjaamisessa. Käytännössä yksikössämme siis valmistellaan esimerkiksi strategiat ja päätökset, joiden kautta verkostoa ohjataan.

Työssä on tärkeää laaja yhteydenpito eri organisaatioiden, järjestöjen, yritysten ja myös esimerkiksi tutkimuslaitosten kanssa. Koska verkoston toimintakenttä on niin laaja, ajatuksia toiminnan suuntaamiseen on haettava hyvin monipuoliselta joukolta asiantuntijoita, sekä Suomessa että ulkomailla.

Valtiotieteiden tohtori ­Tuomas Tapio (s. 1970) johtaa valtioneuvoston kanslian taloudellisten ulkosuhteiden yksikköä. Hän siirtyi tehtävään ulkoasiainministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikön päällikön tehtävästä. Ulkoasiainministeriön palveluksessa Tapio on työskennellyt vuodesta 1997. Hän on ollut ulkomaankomennuksilla Washingtonissa ja Pariisissa.