Siirry sisältöön
Haku
19.9.2013 Team Finland

Q&A: Suomi edelläkävijäksi

Mitä konkreettisia asioita strategia pitää sisällään verkoston asiakkaille – kuten yrityksille?

Keskeistä on ensimmäisen kontaktin periaate. Yrityksen ei tarvitse miettiä, kuka sen asiaa hoitaa, vaan se voi ottaa yhteyttä mihin tahansa Team Finland -toimijaan, esimerkiksi ELY-keskukseen, Finproon tai edustustoon. Siellä yritystä autetaan eteenpäin.

Keskitämme Team Finland -palveluja pk-yritysten kansainvälistymisen alkuvaiheeseen. Finpron julkisesti tuettua palvelua laajennetaan. Kansainvälistymisestä kasvua hakevien yritysten tueksi kehitetään uusi, entistä toimivampi työkalupakki.

Edustustoverkoston tarjoamia palveluja yrityksille täsmennetään. Finpron julkisrahoitteisia palveluja kohdemarkkinoilla keskitetään yritysten verkottumista tukeviin palveluihin sekä mentorointi- ja veturiyritystoiminnan kehittämiseen.

Mikä on strategian keskeinen viesti verkoston toimijoille?

Tavoitteenamme on tehdä Suomesta edellä­kävijä muuttuneessa globaalissa toiminta­ympäristössä. Valtapolitiikan rooli kansakuntien menestyksessä on pienenemässä. Ne kansakunnat ovat voittajia, jotka saavat koko yhteiskuntansa, mukaan lukien yritykset ja kansalaisjärjestöt, mukaan tavoittelemaan yhteistä maalia.

Team Finland -yhteistyöllä saamme nykyisillä voimavaroilla aikaan enemmän ja tehokkaammin. Tärkeää on ennakointi, uusien mahdollisuuksien havainnointi ja niiden hyödyntäminen.

Millä perusteella strategian painopisteet valittiin?

Strategian tavoitteena on kehittää toimintaamme siten, että kykenemme tarttumaan globaaliin arvonmuodostukseen ja kerryttämään arvonlisää Suomeen. Strategian painopisteissä korostetaan liiketoimintaa, jossa on mukana arvoa tuottavaa tutkimusta, innovaatioita, designia.

Kansainvälistymispalvelujen painopisteet ovat kansainvälisesti lupaavimpia aloja, joilla meillä on jo menestyneitä yrityksiä, osaamista ja tarjontaa, ja vastaavasti maailmalla on kysyntää. Muita yrityksiä ei jätetä palvelujen ulkopuolelle. Valitsemalla muutamia keskeisiä aloja haluamme varmistua siitä, että verkostolla on kykyä ja osaamista näiden alojen edistämiseen. Samalla meidän on oltava avoimia ja nähtävä myös uudet, nousevat alat.

Alueellisesti painotamme maita, joista suomalaisilla yrityksillä on jo kokemusta ja ennen kaikkea kiinnostusta lähteä kansainvälistymään.

Mitä julkisrahoitteisten palvelujen päällekkäisyyksien poistaminen tarkoittaa käytännössä?

Valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen johtaa Team Finland -verkoston kansliapäälliköiden koordinaatioryhmää. Ryhmä vastaa verkoston toiminnallisesta ohjauksesta sekä pääministerin johtaman taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmän tuottamien linjausten toimeenpanosta.Team Finland -strategia vuodelle 2014 julkistettiin kesäkuussa. Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen kertoo, mitä strategia pitää sisällään sekä verkoston asiakkaille että sen toimijoille.