Siirry sisältöön
Haku
4.3.2015 Team Finland

Saumaton yhteispeli avainasemassa

Mari Kaisa Brander

Mitkä ovat Team Finland -verkoston suurimmat saavutukset tähän asti?

Verkostossa tapahtui hurjasti vuoden 2014 aikana. Yksi tärkeimmistä saavutuksista on valtiorahoitteisten kansainvälistymispalveluiden kokoaminen yhteen. Ne koottiin yhteen, jotta yrittäjät löytäisivät palvelut ja helpommin saisivat käsityksen kokonaisuudesta.

Team Finland -organisaatioiden on myös helpompi uudistaa palveluita, kun niitä käsitellään kokonaisuutena: näin mahdollisia päällekkäisyyksiä pystytään karsimaan ja paikkaamaan puuttuvia. Palveluiden uudistaminen oli tärkeää, koska vuosien saatossa alan palveluista oli kehittynyt monimutkainen ja hajanaisesti ohjattu kokonaisuus, joka on ollut yritysten näkökulmasta vaikeaselkoinen.

Myös verkoston sisäisesti tapahtui paljon – Team Finlandin koneistoa pantiin kuntoon ja toimintoja selkiytettiin. Sisäisesti merkittävää on myös se, että ennen joulua päätettiin Team Finland -talosta, joka kokoaa suuren osan verkoston toimijoista saman katon alle Helsingin Ruoholahteen. Kasvotusten työskentelemällä yhteinen toiminta tehostuu, ja se varmasti näkyy myös asiakkaiden suuntaan.

Yleisesti ottaen voisi sanoa, että Team Finlandin perustaminen on Suomelle merkittävää. Eri tahojen saumaton yhteispeli on erityisen tärkeää Suomessa. Olemme riippuvaisia viennistä eikä meillä ole varaa toimia koordinoimattomasti. Yhdessä saamme aikaan enemmän.

Mitä on odotettavissa tästä eteenpäin?

Yrityksille suunnattuja palveluja kehitetään edelleen. Vuonna 2015 parannetaan myös palvelua – tavoitteena on, että palvelu on niin kotimaassa kuin ulkomaillakin sujuvaa ja tieto yrityksen tarpeista siirtyy jouhevasti toimijalta toiselle. Tätä varten on perustettu alueelliset palvelutiimit, jotka aloittavat työnsä alkuvuoden aikana.

Yrityspalveluiden kehittämisen lisäksi yksi vuoden 2015 painopisteistä on tehostaa investointien edistämistä Suomeen. Suomi tarvitsee investointeja ja mahdollisuuksia pitää tutkia maailmalla järjestelmällisesti. Tämän vuoden aikana kehitetään työkalut siihen, miten ja millaisia investointeja Suomeen houkutellaan.

Myös viestintää Suomesta houkuttelevana maana kehitettiin. Suomen maine tehokkaana ja luotettavana maana auttaa omalta osaltaan yrityksiä kansainvälistymispyrkimyksissä ja investointien houkuttelussa Suomeen. Tarkoituksena on tuottaa työvälineitä Suomea työssään esitteleville ihmisille, esimerkiksi videoita ja muuta materiaalia Suomesta yleisesti ja Suomen vahvuuksista. Lisäksi teemme muutamia pienempiä ja kohdistettuja viestintäkampanjoita ulkomailla. Tekemistä siis riittää.

Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää suomalaisille p&k-yrittäjille?

Hyödyntäkää rohkeasti Team Finlandin palveluja. Ne on tehty teitä varten ja Team Finland on olemassa, jotta yritysten kansainvälistyminen olisi helpompaa.

team.finland.fi

palvelut.team.finland.fi