Siirry sisältöön
Haku
2.10.2018 Markkinat

Suomi luovii digijättiläisten maailmassa

Mitkä ovat Suomen digiosaamisen kolme kovinta juttua tällä hetkellä?

Kolme kovinta teknologia-aihetta ovat 5G- ja nyt myös 6G-tutkimus, kyberturvallisuus sekä tekoäly. Näiden lisäksi on luonnollisesti laajempi joukko erittäin kovia teknologia-alueita, joissa Suomi on ihan johtavia toimijoita ainakin tutkimuksessa.

 

Mikä tekee Suomen digiosaamisesta erityislaatuista, millä pärjäämme kovassa kilpailussa digitalisaation jäteille?

Teknologinen osaamispohjamme on vielä verrattain huippua kansainvälisesti katsottuna, olkoonkin, ettemme suinkaan ole ainoa korkeaa teknologiaa tuottava maa. Ehkäpä se erityislaatuisuus tuleekin muista kuin puhtaista teknologisista lähtökohdista.

Pystymme hyödyntämään digiosaamistamme konkreettisissa haasteissa, joissa aidosti tuotamme selkeää lisäarvoa toiselle osapuolelle. Ajatellaanpa vaikka kansallista turvallisuutta. Moni maa tuottaa osaamista yksittäisinä elementteinä, erikseen jokaiselle kansallisen turvallisuuden kanssa tekemisissä olevalle taholle. Suomalaiset toimijat kuuntelevat ja arvioivat tarkkaan kohdeorganisaation tilanteen ja sen pohjalta miettivät erilaisia komponentteja, ratkaisuja ja palvelumalleja. Public Safety Asia ja Digitalizing Lating America -hankkeet hyödyntävät juuri näitä elementtejä digiosaamisen lisäksi.

Kolmas asia, mikä tekee digiosaamisestamme ainutlaatuista, on sen kokonaisvaltaisuus. Eli toisin sanoen meillä on hyvin laaja pohja erilaisia osa-alueita, joissa meillä on osaamista.

Neljäs ja viimeinen erityisyytemme on erittäin tiivis yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö. Tämä tulee esille erityisesti laajemmissa ekosysteemihankkeissamme, kuten OneSea tai Smart Mobility. Näissä lainsäädännöllä, datavarantojen avoimuudella, tutkimuksella sekä suurten ja pk-yritysten yhteistyöllä on erittäin suuri merkitys.

 

Mitkä ovat digitalisaation uudet tuulet ja kuinka nopeasti nämä tuulet vaihtuvat?

Puhumme toimialasta, joka on jo itsessään valtavan vikkelästi liikkuva ja ketterä. Ilmiöt, kuten lohkoketjuteknologia, kryptovaluutta, itseohjautuvat autot ja hoitotyössä hyödynnettävät robotit ovat ajankohtaisia juuri nyt. Toisaalta laajemmat ekosysteemi- ja tutkimushankkeet saattavat hyvinkin tähdätä neljän, viiden vuoden päähän. Toivottavasti niistä syntyvät uudet ideat ja palvelut ovat juuri sillä hetkellä ketteryydeltään ympäröivään maailmaan sopivia.

 

Miten digitalisaatio muuttaa maailmaa?

Pystymme ihmisinä keskittymään paljon paremmin oleelliseen eli ihmisten ja eläinten kanssa olemiseen – laatuaika paranee.

Mahdollistavien teknologioiden (kuten tekoäly, 5G, kyberturvallisuus, lohkoketjuteknologia) ansiosta pystymme tuottamaan paljon tehokkaammin, virheettömämmin, turvallisemmin ja nopeammin palveluita ja tuotteita markkinoille.

Sairaanhoidossa ja älyliikenteen prosesseissa virhemarginaalit pienenevät tekoälyn käyttöönoton myötä. Kansalaispalvelut paranevat, ja syntyy täysin uusia palveluita.

Uskon vahvasti, että digiosaamisellamme pystymme luomaan maailman, joka on ”kytkeytynyt, turvallinen, järkevä ja mukava” yksittäisille kansalaisille, julkisille toimijoille ja yrityksille.

 

Mitkä tekijät auttavat Suomea osaajien ja investointien houkuttelussa?

Selkeät digistrategian mukaiset tavoitteet. Niissä on identifioitu se, mitä osaamista ja miltä maantieteellisiltä alueita me haluaisimme eli missä meillä on osaamisvaje. Vastaavasti meidän pitää viestiä systemaattisesti ja strategiaan pohjautuvasti valituilla kohdemarkkinoilla. Suomen pitää näkyä ja kuulua. ›‹

 

Hanna Marttinen-Deakins on Senior Director, Ecosystems Digital, Business Finlandissa. Hän vastaa suuryritysten ja tutkimuslaitosten sparrauksesta, kasvusta ja uudistumisesta ICT-digisektorilla. Hänen vastuullaan on ICT-digisektorin kasvun ja uudistumisen tukeminen sekä kansainvälisesti kilpailukykyisen liiketoiminnan skaalautumisen edistäminen kansainvälisille markkinoille. Samaa logiikkaa käyttäen hän on vastuussa myös investointien houkuttelemisesta Suomeen tiiviissä yhteistyössä Business Finlandin varsinaisen Invest In -yksikkön kanssa. Marttinen-Deakinsin alaisten ohjelmatoimintojen kautta kanavoituvat Business Finlandin digisegmentille menevät innovaatiorahoitustuet.