Finnwatch määrittelee tavoitteekseen edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullista liiketoimintaa vaikuttamalla yrityksiin, talouden sääntelyyn ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kansainväliseen vaikuttamiseen järjestö pyrkii verkostojen kautta.

– Me pyrimme vaikuttamaan ensisijaisesti suomalaisiin päättäjiin, valmisteleviin virkamiehiin ja yrityksiin sekä julkiseen keskusteluun. Tuotamme tietoa ja yritämme saada suosituksiamme julkisen keskustelun kautta päättäjien ja yritysten agendalle, toiminnanjohtaja Sonja Finér sanoo.

Kotikenttänä Finnwatchille on Suomi, mutta monilla sen ajamilla asioilla on vahva kansainvälinen ulottuvuus. Se tekee vaikuttamisesta vaikeampaa.

– Globaalisti samoja sääntöjä on vaikea saada aikaiseksi. Yleensä pitää aloittaa kansallisesti, siitä edetä pikkuhiljaa EU-tasolle ja siitä vielä toivottavasti globaalille tasolle.

Kansalaisjärjestönä Finnwatchin resurssit ovat rajalliset, ja kansainväliseen vaikuttamiseen se pyrkii verkostojen kautta. Järjestö on esimerkiksi European Coalition for Corporate Justice -järjestön jäsen, joka pyrkii ensisijaisesti vaikuttamaan EU:hun.

– Isoin osa meille olennaisesta lainsäädännöstä tulee EU:n kautta, Finér perustelee. 

Suitset markkinoinnille

Tällä hetkellä järjestön pääprioriteetti on edistää yritysvastuulain voimaantuloa niin kansallisesti kuin EU:ssakin.

– Myös YK:ssa on menossa vastaavantyyppinen prosessi. Me pyrimme vaikuttamaan siihen, että EU hankkisi siihen osallistumiseen neuvottelumandaatin, Finér avaa näkymän kansainvälisiin pyrkimyksiin.

Toisena keskeisenä tavoitteena järjestö pyrkii saamaan säätelyä päästökompensaatiomarkkinoille. Siinäkin samat säännöt tarvittaisiin sekä Suomelle että EU:lle.

– Yritysten markkinointiväittämille hiilineutraaliudesta ja myös päästökompensaatioille pitäisi olla säännöt, ettei kuluttajia johdettaisi harhaan. Tällä hetkellä yritykset voivat markkinoida hiilineutraaliutta ilman että kukaan valvoisi. Myös päästökompensaatio voi olla mitä tahansa, koska sille ei ole sitovia sääntöjä.

Verotukseen liittyvät asiat ovat jatkuvasti Finn­watchin pöydällä. Sonja Finér sanoo olleensa positiivisesti yllättynyt, kun kansainvälisestä minimiverokannasta päästiin sopuun. Hän uskoo, että se voimaantullessaan suitsii merkittävästi yritysten aggressiivista verosuunnittelua. Verotuloja saavat valtiot hyötyvät, ja uudistus tekee markkinoista reilummat pienille ja keskisuurille yrityksille.

Maailma ei kuitenkaan ole valmis kansainvälisissä verokysymyksissäkään, kansalaisjärjestön mielestä YK:n verokomiteaa pitäisi vahvistaa. 

– Kansainvälisten veroneuvottelujen siirtäminen YK:n alaisuuteen on pitkän aikavälin tavoite, tällä hetkellä se ei ole realismia, Finér toteaa.

Vaikuttamista isommalla äänellä

Päätöksen teon paikka

Sami Laakso

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Sami Laakso</span></span>25.03.2024

Luetuimmat