Siirry sisältöön
Haku
9.1.2020 Team Finland

Team Finland -verkoston toimintaa kehitetään

Team Finland -verkosto ja julkiset kansainvälistymispalveluiden tarjoajat tiivistävät yhteistä asiakastyötään. Yhteistyölle antavat tukea verkoston strategiset linjaukset, jotka on hiljattain päivitetty toiminnan kehittämiseksi.

Team Finland -verkosto Shutterstock

Strategiatyössä on käynnistetty 15 uudistusta, joilla tavoitellaan entistä saumattomampaa palvelukokonaisuutta ja yhteistä asiakas­työtä. Uudistuksia ovat esimerkiksi Team Finland -kumppaniorganisaatioiden roolien täsmentäminen alue- ja maakohtaiseksi sekä verkoston toiminnan ja tulosten seurannassa tarvittavien mittareiden kehittäminen. 

Team Finland -verkosto edistää vientiä ja pk-yritysten kansainvälistä kasvua. Verkosto myös tekee maatamme tunnetuksi korkeatasoisen osaamisen keskittymänä sekä kytkee ulkomaisia osaajia ja investoijia Suomeen.

Verkoston ydintoimijoita ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, Business Finland, Finnvera, ELY-keskukset ja TE-toimistot. Verkostoon kuuluvat myös Team Finland -kumppaneina vienti- ja kansainvälistymispalveluja tuottavia organisaatioita Suomessa ja ulkomailla.