Team Finland -verkosto ja julkiset kansainvälistymispalveluiden tarjoajat tiivistävät yhteistä asiakastyötään. Yhteistyölle antavat tukea verkoston strategiset linjaukset, jotka on hiljattain päivitetty toiminnan kehittämiseksi.

Strategiatyössä on käynnistetty 15 uudistusta, joilla tavoitellaan entistä saumattomampaa palvelukokonaisuutta ja yhteistä asiakas­työtä. Uudistuksia ovat esimerkiksi Team Finland -kumppaniorganisaatioiden roolien täsmentäminen alue- ja maakohtaiseksi sekä verkoston toiminnan ja tulosten seurannassa tarvittavien mittareiden kehittäminen. 

Team Finland -verkosto edistää vientiä ja pk-yritysten kansainvälistä kasvua. Verkosto myös tekee maatamme tunnetuksi korkeatasoisen osaamisen keskittymänä sekä kytkee ulkomaisia osaajia ja investoijia Suomeen.

Verkoston ydintoimijoita ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, Business Finland, Finnvera, ELY-keskukset ja TE-toimistot. Verkostoon kuuluvat myös Team Finland -kumppaneina vienti- ja kansainvälistymispalveluja tuottavia organisaatioita Suomessa ja ulkomailla.

Team Finland -verkosto

Shutterstock

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Kauppapolitiikan toimitus</span></span>24.08.2023

Luetuimmat