Eurooppatiedotuksen julkaisema tuore kirja ”Moninaisuudessaan yhtenäinen? Euroopan unionin suunta” kartoittaa EU:n politiikan muodostumista ja muutoksia sekä pohtii unionin tulevia ratkaisuja.

Kirjan lähtökohtana on kysymys unionin kyvystä uudistua ja toteuttaa yhtenäistä politiikkaa. 

Koronaviruspandemiasta toipuvassa EU:ssa korostuvat tällä hetkellä talouden ohella ilmastonmuutos, sisämarkkinoiden syventyminen, digitalisaatio, disinformaation torjuminen, monikulttuurisuus ja maahanmuutto. Lisäksi kansainvälisen toimintaympäristön muutokset sekä jäsenvaltioiden erilaiset yhteiskunnalliset rakenteet ja arvot tuovat epävarmuutta EU:n toimintaan.

Tuore teos kartoittaa EU:n politiikan muodostumista ja muutoksia sekä pohtii unionin tulevia ratkaisuja. Lisäksi kirjassa pohditaan EU:n yhteisen talouspolitiikan muodostumista sekä talouspolitiikan vaikutusta tulevaisuuteen. Kirjassa käsitellään myös EU:n kauppapolitiikkaa eri kulmilta sekä sivutaan WTO:n roolia EU:n uudistuksissa. 

Kauppasopimusten ja kestävän kehityksen suhde on noussut EU:ssa keskusteluun. Yksi vihreän kehityksen ohjelman puhutuimpia kauppapoliittisia esityksiä ovat hiilitullit, joista myös Kauppapolitiikka 3/2020 kirjoitti. 

Teos luo kattavan kuvan unionin nykytilasta ja esittelee laajasti EU:n viimeaikaista kehitystä ja avaa politiikan sektoreiden entistä tiiviimpiä yhteyksiä.

Kirjan voi tilata tai ladata pdf-muodossa maksutta ulkoministeriön julkaisukaupasta. Ruotsinkielinen painos julkaistaan alkuvuodesta 2022. 

Ulkoministeriö

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Sami Laakso</span></span>25.03.2024

Luetuimmat