Siirry sisältöön
Haku
23.3.2020 Vapaasti kaupasta

Vientiä kasvattamassa

Ilona Lundström

Hallitusohjelmassa asetettiin kunnianhimoinen tavoite viennin ja kansainvälistymisen kasvusta. Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmaa lähdettiin rakentamaan viime kesänä heti hallitusneuvottelujen päättymisen jälkeen, ja ohjelman valmistelussa haluttiin alusta asti antaa ääni ja ohjelman omistajuus niille, jotka viennin ja kasvun synnyttävät: yrityksille.

Pyöreän pöydän keskusteluihin kutsuttiin mukaan yrityksiä ja järjestöjä kertomaan viennin pullonkauloista ja tarpeista julkisten palvelujen ja rahoituksen kehittämiseksi. Tilannekuva oli selkeä: kasvun haasteet liittyvät ekosysteemeihin, kansainvälistymispalveluihin, rahoitustarjontaan ja ilmastoratkaisuihin. Ohjelman tavoitteeksi asetettiin luoda vaikuttavat ratkaisut haasteisiin niin, että suomalaisten yritysten ei tarvitse lähteä takamatkalta maailmalle kansainvälisiin kilpailijoihinsa verrattuna.

Suomi tarvitsee sekä uusien vientiyritysten määrän kasvua että nykyisten vientiyritysten viennin merkittävää kasvattamista. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää muun muassa kokonaistarjoamien rakentamista, sillä yksittäinen pk-yritys on usein liian pieni vastaamaan suuren markkinan tarpeisiin. Tässä apuna toimii erityisesti Business Finland, jolla on verkostoissaan sekä isoja että pieniä yrityksiä, ja joka tuntee eri toimijoiden vahvuudet. Yritysryhmät ovat yhdessä kilpailukykyisempiä globaaleilla markkinoilla, kun osaamiset täydentävät toisiaan.

Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen on monelle suomalaiselle yritykselle globaali markkinamahdollisuus. Tähän liittyy myös rahoitusmahdollisuuksia: muun muassa EU:n Green Deal lupaa merkittävää rahoitusta yrityksille. Toimialat valmistelevat parhaillaan vähähiilisyystiekarttoja. Niiden toteuttamiseen tarvitaan resursseja, joita EU voi tarjota. Rahoituksen hakemisen neuvontaan tullaan myös satsaamaan Suomessa.

Kansainvälistymispalveluiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen on yksi ohjelman keskeisistä tavoitteista. Yrityksiltä saadun palautteen myötä teimme parannuksia muun muassa palveluketjuun, jonka tulee olla laadukas ja katkeamaton maakunnista maailmalle asti. Yritykset arvostavat Team Finland -asiantuntijoiden läsnäoloa viennin kohdemaissa, joten palveluja lisätään sinne, missä niitä tarvitaan ja missä niiden vaikuttavuus on kaikkein suurin. Kotimaan asiakaspalveluverkostoa kehitetään tiivistämällä yhteistyötä kuntien yrityspalveluiden kanssa.

Ohjelma toimii yritysten ja julkisen sektorin yhteisenä johtamisvälineenä kansainvälistymispalveluiden kehittämiselle, uusien toimenpiteiden käynnistämiselle sekä yhteisten tavoitteiden asettamiselle ja seurannalle. Ohjelma kestää hallituskauden ja sen etenemistä arvioidaan vuosittain budjettiriihen yhteydessä. Kuuntelemme herkällä korvalla myös yrityskenttää, ja pyrimme korjausliikkeisiin, kun niille on tarvetta. Palveluita kehitetään yritysten tarpeisiin ja yhdessä yritysten kanssa.

Kirjoittaja on työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja