Siirry sisältöön
Haku
27.9.2011 Kauppapolitiikka

Vientiyritykset esittäytyvät

Kestävää liiketoimintaa

Ympäristöliiketoiminnan konsultointia, maakaasua asumisen ja teollisuuden tarpeisiin sekä yksilöllisiä vaatteita kierrätysmateriaaleista. Ympäristömyönteisyyden ja liiketoiminnan voi yhdistää monella tavalla.

 

 

Envitecpolis

Envitecpolis Oy on ympäristöliiketoimintaan erikoistunut yritys. Kolme vuotta toimineen yrityksen omistavat toimiva johto ja 13 ympäristöalan yritystä. Sillä on toimipisteet Sonkajärvellä, Kuopiossa, Varkaudessa, Rantasalmella ja Lahdessa.

Envitecpolisin asiakkaita ovat ympäristöalan pk-yritykset, kunnat, ministeriöt ja oppilaitokset sekä venäläiset yhteistyökumppanit. Yhtiöstä kerrotaan, että se laatii asiakkailleen projektisuunnitelmia, etsii toteuttajat ja rahoituksen sekä tarvittaessa toimii projektipäällikkönä.

– Ympäristöliiketoiminta on globaalisti yksi nopeimmin kasvavista liiketoiminta-alueista. Verkostojemme kautta olemme paikallistaneet asiakastarpeita muun muassa Venäjällä, Lähi-idässä, Saksassa, Intiassa ja Kiinassa, kertoo hallituksen puheenjohtaja ja kansainvälisen ympäristöliiketoiminnan johtaja Markku Sinkkonen.

Kansainvälisten projektien osuus Envitecpolisin liiketoiminnasta on noin neljännes. Sinkkosen mukaan ympäristöliiketoiminnan osaamiselle näyttäisi riittävän kysyntää. Koska Envitecpolis on pieni yritys, se selvittää tarkasti kansainvälisen liiketoiminnan riskit ja mahdollisuudet sekä tarttuu siltä pohjalta sopiviin projekteihin.

Envitecpolis Oy on toteuttanut projekteja Venäjällä Karjalan ja Komin tasavalloissa sekä Omanin sulttaanikunnassa. Karjalan ja Komin tasavaltaan on tehty kolme pellettitehdasesiselvitystä yhdessä venäläisten osapuolten ja suomalaisten asiantuntijoiden kanssa.

– Näissä projekteissa on syntynyt toimiva yhteistyösuhde Suomen työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoministeriön sekä venäläisten toimijoiden välille, Sinkkonen kertoo.

Komin tasavallassa on parhaillaan käynnissä bioenergia-alan esiselvitys. Projektin tarkoituksensa on etsiä ratkaisua puunjalostusteollisuudessa muodostuvan sahanpurun käytölle. Sinkkosen mukaan tehtyjen projektien ja esiselvityksen yhtenä tavoitteena on osaltaan avata suomalaiselle cleantech-viennille Venäjälle.

Lisätietoja: www.envitecpolis.fi

 

 

 

 

 

Gasum

Gasum Oy on vuonna 1994 perustettu, pääosin suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Gasum tuo Suomeen maakaasua Venäjältä ja kehittää biokaasun tuotantoa ja käyttömahdollisuuksia. Gasum omistaa maakaasun siirtoputkiverkoston, jolla voidaan siirtää suuria energiamääriä kaasumaisessa muodossa. Putkiverkoston alueella asuu noin puolet suomalaisista

Gasum palvelee tuotteillaan energiantuotantoa, asumista ja teollisuutta. Maakaasulla tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä yhdyskunnille sekä energiateollisuuden tarpeisiin. Maantieliikenteen käyttöön Gasum on rakentanut ja rakentaa edelleen kaasuautojen tankkausasemia. Gasum selvittää myös mahdollisuuksia tarjota nesteytettyä maakaasua (Liquified Natural Gas, LNG) meriliikenteen polttoaineeksi.

Gasum soveltaa ja kehittää teknologioita, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja edistävät kestävää kehitystä, yhtiöstä kerrotaan.

Lisätietoja: www.gasum.fi

 

 

Globe Hope

Globe Hope on suomalainen vuonna 2003 perustettu design-yritys, joka valmistaa yksilöllisiä tuotteita kierrätysmateriaaleista teollisella otteella. Yritys valmistaa omia vaate- ja asustemallistojaan muun muassa armeija- ja sairaalatekstiileistä sekä turvavöistä ja kierrätetyistä purjeista.

Omien mallistojensa lisäksi yritys on erikoistunut tuottamaan yrityksille räätälöityjä imagotuotteita esimerkiksi yritysten omia ylijäämämateriaaleja hyödyntämällä.

Globe Hope kertoo olevansa sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin ja eettiseen tuotantoon, joka tapahtuu Suomessa ja Virossa. Yrityksellä on kaksi omaa myymälää Helsingin keskustassa ja vientiä yli yhdeksään Euroopan maahan.

Lisätietoja: www.globehope.com