Soilfood lisää maaperän kasvu­kuntoa ja hiilivarastoa jalostamalla sekä tuotteistamalla kierrätyslannoitteita ja maanparannustuotteita.

“Maaperä on viljelijän tärkein tuotanto­tekijä. Sen kunnosta huolehtimalla parannetaan maatalouden kannattavuutta ja vastataan ilmastonmuutoksen tuomiin sään ääri-ilmiöihin.  

Vielä nykyään maatalous myös vaikuttaa raskaasti ilmastonmuutokseen, luonto­katoon ja vesistöihin. Kaikki voittavat, kun voimme ratkoa näitä ongelmia yhdessä, parantaa kannattavuutta sekä vaikutusta luonnolle. Kun lisäksi hillitään ilmaston­muutosta, myös kuluttajat ovat valmiita maksamaan kestävästi tuotetuista tuotteista.

On tärkeä vähentää ruoantuotannon tuontiriippuvuutta. Kriisiaika onkin lisännyt kiinnostusta ravinteiden kierrätykseen ja huoltovarmuuteen. Fossiilienergialla tehtävien lannoitteiden riippuvuussuhteet pitää tehdä näkyviksi, olemme pitkälti riippuvaisia Venäjästä. 

Maapallo on typpiähkyssä, eikä uutta typpeä pitäisi enää tunkea järjestelmään. Lisäksi typpilannoituksesta aiheutuu ilmastoa voimakkaasti lämmittäviä päästöjä. Fosfori on rajallinen luonnonvara, joten on järkevää käyttää olemassa olevaa fosforia tehokkaasti kierrätettynä. Silloin se ei päädy vesistöihin ja pahenna ympäristöongelmaa.

Soilfood on Suomen suurin ravinteiden kierrättäjä. Kierrätämme maatalouden käyttöön jo 300 000 tonnia teollisuuden sivu­virtoja sekä sivutuotteita, ja etsimme niitä jatkuvasti lisää.  

Esimerkiksi metsäteollisuudessa kuitu­liete, joka on aiemmin poltettu, voidaan Soilfoodin menetelmillä jalostaa maanparannuskuiduksi, joka sitoo hiiltä maaperään ja käynnistää maaperässä biologista elämää ja pidättää ravinteita ja vettä.

Tarjoamme kokonaispalvelua sekä teolli­suudelle että viljelijöille. Teollisuuden sivuvirran vastaanoton jälkeen jalostamme siitä maatalouskäyttöön korkea-arvoisen tuotteen, joka voidaan toimittaa viljelijälle myös peltoon levitettynä.

Olemme rakentaneet maanparannus­tuotteiden hiilen pysyvyyden todentavan metodologian ja sertifioineet hiilinielumme, joten pystymme myymään peltomaahan tuotteidemme käytöstä syntyneet hiilinielut muille yrityksille, jotka haluavat kompensoida omat päästönsä. Tulot hiilinielujen myynnistä jaetaan tasan maanviljelijän, raaka-aineen toimittajan sekä meidän kesken. 

Toimintamme on vahvassa kasvussa, tänä keväänä kierrätyslannoitteiden kysyntä ylitti tarjonnan. Olemme jo aloittaneet toiminnan myös Ruotsissa. Kun saamme sen pyörimään, sen jälkeen laajennamme muihin maihin.”

Saara Kankaanrinta, yrityksen perustajajäsen, hallituksen jäsen, Soilfood Oy

Kuka?
Saara Kankaanrinta, yrityksen perustajajäsen, hallituksen jäsen

Mikä?
Soilfood Oy

Mitä?
Maanparannustuotteita teollisuuden sivuvirroista

Kenelle
Maanviljelijöille aluksi Suomeen ja Ruotsiin, jatkossa laajemmille markkinoille

Sami Laakso

Vesa Tyni

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Sami Laakso</span></span>25.03.2024

Luetuimmat