Miten luonnehtisitte Team Finlandin kehitystä tähän asti, teollisuusneuvos Jaani Heinonen? Valtioneuvoston kesällä 2013 hyväksymä Team Finland -strategia ja sen toimeenpano on johtanut useisiin kymmeniin erilaisiin uudistuksiin, joilla pyritään kasvun vauhdittamiseen parantamalla Team Finland -verkoston toimintaa ja tarjoamalla palveluja yritysten kansainvälistymiseen. Yksi merkittävimmistä toimenpiteistä on Finpron uudistaminen, joka saadaan valmiiksi kesään mennessä. Team Finland -verkoston kyky...

Miten luonnehtisitte Team Finlandin kehitystä tähän asti, teollisuusneuvos Jaani Heinonen?

Valtioneuvoston kesällä 2013 hyväksymä Team Finland -strategia ja sen toimeenpano on johtanut useisiin kymmeniin erilaisiin uudistuksiin, joilla pyritään kasvun vauhdittamiseen parantamalla Team Finland -verkoston toimintaa ja tarjoamalla palveluja yritysten kansainvälistymiseen. Yksi merkittävimmistä toimenpiteistä on Finpron uudistaminen, joka saadaan valmiiksi kesään mennessä.

Team Finland -verkoston kyky koota asioita yhteen ja vastata joustavasti eri tarpeisiin tarkoittaa myös uusia kokeiluja. Niillä tähdätään parhaaseen mahdolliseen asiakaskokemukseen ja sujuvuuden lisäämiseen. Tällainen työ vaatii uusia yhdessä tekemisen tapoja ja madaltaa vanhoja hallintorajoja. Team Finland tarkoittaa koko hallinnon kehittämistä.

Kotimaan eli alueellisten Team Finland -verkostojen toiminta on käynnistynyt toden teolla vuoden 2014 alusta lähtien. Mitkä ovat keskeiset haasteet tämän osalta?

Team Finlandin avulla kehitetään ja uudistetaan palveluja yritysten kansainvälistymistarpeisiin. Kotimaan alueelliset Team Finland -koordinaattorit ovat koonneet yhteen oman alueensa kansainvälistymistoimijoita ja elinkeinoelämää saman pöydän ääreen. Alueiden yhteinen kansainvälistymisagenda tekee toiminnasta yhtenäistä ja ymmärrettävää. Siksi on hienoa, että EK, Suomen Yrittäjät ja Kauppakamarit ovat jäsenineen yhä vahvemmin mukana Team Finland -alueyhteistyössä 15 paikkakunnalla.

Jatkossa on yhä tärkeämpää, että alueilta rakentuu toimivia linkkejä ja väyliä suoraan eri Team Finland -maatiimeihin vastaamaan kansainvälistymällä kasvua hakevien yritysten tarpeisiin.

Miten näette yritysten roolin ja panoksen Team Finlandissa?

Yrityksillä on erittäin keskeinen rooli Team Finland -työssä. Koko ajattelu lähti käyntiin elinkeinoelämän aloitteesta, johon hallinto vastasi perustamalla uuden toimintamallin ja verkoston, jota pääministeri johtaa ja jossa keskeisten vientiyritysten ylin johto on mukana ohjaamassa ja kehittämässä toimintaa.

Tässäkin on siis kyse uudesta kokeilusta, jossa kansainvälistymispalveluiden asiakkaat ovat tiiviisti mukana kehittämässä toimintaa palveluntuottajien kanssa.

Mitä toiveita teillä on valmisteilla olevan vuoden 2015 Team Finland strategian osalta?

Tulevassa strategiassa tavoitellaan yhä vahvempaa yhteistä näkemystä globaalista kysynnästä ja tarpeista sekä yhteistä priorisointia maailmalla olevien maatiimien ja Suomesta valittujen viennin painopisteiden välille. Strategiaa valmistellaan laajasti Team Finland -verkostossa muun muassa eri työpajojen avulla. Näin luodaan tavoitteellinen ja keskeisiin haasteisiin vastaava dokumentti. Samalla sitoudutaan yhteisesti toimimaan Team Finland -tavoitteidemme eteen.

Strategiaa työstettäessä tunnistetaan myös uusia mahdollisuuksia investointien ja osaamisen tuomiseksi Suomeen. Suomi on hyvä kohdemaa etenkin osaamispohjaisille investoinneille ja yrityksille. On erittäin tärkeää, että myös maakuvatyö vastaa strategiassa määriteltyihin tavoitteisiin.

Teollisuusneuvos Jaani Heinonen johtaa työ- ja elinkeinoministeriön Team Finland -toimintaa.

Ville Cantell

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Kauppapolitiikan toimitus</span></span>31.08.2023

Luetuimmat