Siirry sisältöön
Haku
7.12.2017 Team Finland Yhdysvallat

Yhdysvaltain itärannikko odottaa

MIKSI YHDYSVALTOJEN ITÄRANNIKKO ON KIINNOSTAVA SUOMALAISILLE YRITYKSILLE?

Arvoketjuissa mitattuna Yhdysvallat on suomalaisyritysten ykkösmarkkina-alue ja Suomen suurin kauppakumppani. Kyse ei ole ainoastaan kauttakulkuviennistä. Suomesta viedään myös niin sanottuja välituotteita, joita jatkojalostetaan ensin kolmannessa maassa ja viedään sitten edelleen Yhdysvaltoihin.

Mikäli yritys menestyy Yhdysvalloissa, sillä on edellytykset menestyä monessa muussakin maassa. Yhdysvaltain markkinat ovat erittäin kilpaillut ja vaativat yritykset hiomaan strategiaansa. Markkinat ovat valtavat – nykyisellään ne ovat jo kaksi kertaa Kiinan markkinoita suuremmat. Mahdollisuuksia on todella paljon, joten valitsemalla asiakkaat oikein ja sovittamalla tuotteet huolellisesti juuri asiakkaiden paikallisiin tarpeisiin, lähes kaikella, mitä Suomessa tehdään, voi menestyä.

Paljon parjattu EU-lainsäädäntö on edistänyt suomalaisten yritysten kilpailukykyä Yhdysvaltain markkinoilla esimerkiksi ympäristönormeihin liittyvissä kysymyksissä.

TULISIKO YRITYSTEN MUUTTUA VAROVAISEMMIKSI TRUMPIN ”AMERIKKA ENSIN” -POLITIIKAN MYÖTÄ?

Löysät liittovaltiotason puheet aiheuttavat aina epävarmuutta, mutta Yhdysvaltojen osavaltiot toimivat hyvin itsenäisesti myös yritys-, vero- ja työsäädösten osalta. Yrityksen on olennaisempaa tarkastella eri osavaltioiden ja suurten kaupunkien markkinoita ja toimialakohtaisia näkymiä. Esimerkiksi teknologia- ja cleantech-aloilla koilliset osavaltiot ja länsirannikko ovat ulkomaisille yrityksille suotuisia alueita. Hyviä mahdollisuuksia on toki muuallakin.

MILLÄ ALOILLA SUOMALAISYRITYKSILLÄ ON MAHDOLLISUUKSIA KILPAILLA?

Suomalaisyritykset ovat osaamiseltaan kilpailukykyisiä lähes kaikilla sektoreilla. Tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvaltain App Storen kymmenestä myydyimmästä sovelluksesta viisi on joko Suomessa tai Ruotsissa kehiteltyjä.

Pelialan globaalista liikevaihdosta lähes 10 prosenttia syntyy Suomessa. Tämä näkyy luonnollisesti myös Yhdysvalloissa, jossa peliteollisuus on edelleen kovassa nousussa. Pelialamme onkin hyvin hereillä Yhdysvaltain markkinoiden suhteen, mutta kasvua voisi hakea vielä nykyistä enemmän. Suomi on selkeästi Pohjolan hightech-maa hyvin monella alalla, kuten koulutus- ja terveysteknologiassa, B2B-ohjelmistoissa ja AR/VR-sovelluksissa.

Puhdas teknologia tarjoaa suomalaisyrityksille valtavasti mahdollisuuksia, erityisesti puhtaan kaupunkiteknologian, älykkäiden kaupunkien, veden, energian sekä liikennepalveluiden aloilta. Yrityksemme näillä sektoreilla ovat muutaman vuoden muita edellä, ja tätä kilpailuetua kannattaa hyödyntää.

Yritysten digitalisaatiopalveluille on myös kysyntää, ja alan yritykset ovat menestyneet hyvin Yhdysvaltain markkinoilla.

Kasvuyritysten ongelmaksi muodostuu pian pätevän työvoiman saanti. Kaikki sellaiset toimenpiteet, joilla ulkomaisen työvoiman palkkaaminen suomalaisiin kasvuyrityksiin mahdollistetaan, ovat myös Yhdysvaltain markkinoiden näkökulmasta tervetulleita.

VINKKISI YHDYSVALTAIN MARKKINOITA HARKITSEVILLE KASVUYRITYKSILLE?

Suomessa pk-yritysten kasvuhalun puute ja haluttomuus riskinottoon ovat suurimpia yrityksen kasvun esteitä. Mikäli uskallusta on, on myös markkinoita. Tietoa on nykyisin tarjolla valtavasti. Yhdysvaltain kaupungeilla ja osavaltioilla on myös omat yrityspalvelunsa, jotka auttavat mielellään. Kenenkään ei tarvitse aloittaa valmistautumatta ja ilman apua.

Tärkeintä aloittelevalle yritykselle on kohdemarkkinoiden löytäminen suuren maan sisältä. Kunnon markkina-analyysi ja syvällinen perehtyminen asiakastarpeisiin on oleellista, mutta sen ei tarvitse olla erityisen kalliisti toteutettua.

Oman myyntihenkilön palkkaamisen sijaan on olemassa pienen riskin edullinen, nopean oppimisen vaihtoehto: pienemmille yrityksille on järkevää sijoittua muutamaksi kuukaudeksi alan hautomoon, jossa oppii asiakkaista ja saa palveluita edullisemmin ja helpommin. Juridinen suunnittelu niin yrityksen perustamiseen, veroihin kuin työlainsäädäntöönkin liittyen tulee olla mukana aivan alusta pitäen.

Meitä kansainvälisen liiketoiminnan osaajia ei ole Team Finland -verkostossa maailmalla tarpeeksi. Tähän tarvittaisiin pian muutosta, sillä kansainvälisten verkostojen luonti ja apu yrityksille vaatii ammattitaitoisia tekijöitä paikan päällä.

Pohjoismaisuus korostuu, mitä kauemmas Pohjolasta mennään. Yhdysvalloissa pohjoismaisuus on vahvempi brändi kuin suomalaisuus. Pohjoismaiden yhteistyö onkin jatkossa entistä tärkeämpää. Yhdessä olemme selvästi kokoampi vaikuttavampi ja näkyvämpi. Vastikään New Yorkiin perustettu Nordic Innovation House auttaa pohjoismaisia teknologia-alan yrityksiä itärannikon markkinoille, ja palvelut ovat myös suomalaisyritysten käytössä.

Tärkeintä työssäni on proaktiivisesti rakentaa yhteistyöverkostoja niin Yhdysvalloissa kuin Suomessa sekä kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Aloitin vuosi sitten yhteistyön Suomen suurimman kasvuyrityksille suunnatun sparrausohjelman Kasvu Openin ja sen toteuttajan Kasvun Roihun kanssa. Tavoitteena on, luontevana jatkona Kasvu Openille, tuoda kasvuyrityksiä Yhdysvaltoihin.

Järjestämme nyt useamman yksityisen sektorin kumppanin tuella kiertueen Yhdysvalloissa tammikuussa 2018. Viikon aikana ohjelmaan valituilla yrityksellä on mahdollisuus verkostoitua ja aloittaa toimintansa laajentaminen. Jatkossa yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välillä on entistä tärkeämpää, ja meidän kaikkien tehtävä on olla herkkänä uusille mahdollisuuksille. Yhdysvaltain Team Finland -tiimi tekee tässä erinomaista yhteistyötä, ja kutsumme myös sinun yrityksesi hyötymään näistä mahdollisuuksista.

Mitä Team Finland -erityisasiantuntija tekee?

”Ulkoministeriö on palkannut muutamaan Suomen edustustoon liiketoimintaan keskittyvän erityisasiantuntijan. Yhdysvalloissa meitä toimii kaksi, ja työskentelemme yhdessä Team Finland -verkoston kanssa helpottaaksemme yritysten markkinoille pääsyä.

Tänä vuonna olen tavannut yli 130 kasvuhaluista pk-yritystä, joiden kanssa olemme yhdessä pohtineet erityisesti itärannikolle sijoittumiseen liittyviä kysymyksiä. Ensiavun Yhdysvaltain markkinoihin liittyvissä kysymyksissä saa aina Team Finland -verkoston sisältä. Käymme tapauskohtaisesti läpi yrityksen tarpeet ja ohjaamme ne tarvittaessa eteenpäin paikallisten luotettavien asiantuntijoiden konsultoitaviksi.”

Erityisasiantuntija
Veijo Komulainen
Team Finland, New York

 

Kasvua Amerikasta

Viisitoista suomalaista kasvuyritystä suuntaa tammikuussa 2018 New Yorkiin tutustumaan Yhdysvaltain itärannikon tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kolme yritystä kertoo, mikä sai hakemaan mukaan Grow to USA -ohjelmaan sekä tavoitteistaan uusille markkinoille.

Grow to USA -ohjelman järjestää Team Finland yhdessä Kasvun Roihun sekä usean muun kumppanin kanssa. Ohjelmaan haki mukaan lähes 40 kasvuyritystä.

”Firstbeat hakee lisää ymmärrystä Yhdysvaltain, erityisesti itärannikon hyvinvointipalvelumarkkinoista. Tavoitteenamme on saada lisää tietoa siitä, millaisia kumppaneita ja jakelukanavia meidän kannattaa hankkia tuotteillemme. Haluamme oppia, minne ja miten meidän kannattaa USA:ssa investoida ja mitä taas jättää tekemättä.”

Joni Kettunen, toimitusjohtaja, Firstbeat Technologies
Firstbeat on hyvinvoinnin ja huippu-urheilun parissa toimiva yritys, jonka kehittämä sydämen sykeanalyysi auttaa parantamaan suorituskykyä ja hyvinvointia. 

”Olemme digitalisoineet organisaatioiden olennaisimman prosessin ja toiminnon, päätöksenteon. Alusta lähtien tähtäimemme on ollut Yhdysvaltain markkinoilla. Sovelluksemme on jo kansainvälisessä käytössä ja olemme satsaamassa vahvasti myyntiin. Grow to USA -ohjelma tarjoaa mahdollisuuden hioa kasvustrategiaamme, harkita maihinnousua itärannikolle ja tavata suuria yrityksiä sekä vikkeliä yhteistyökumppaneita.”

Milla Nevanlinna, johtaja, Fingertip
Fingertip on ohjelmistoalan yritys, jonka päätöksentekojärjestelmäsovellus tähtää kansainvälisille markkinoille.

”Kuulimme ohjelmasta Team Finland -erityisasiantuntija Veijo Komulaiselta. Yhdysvaltain markkinat ovat näkemyksemme mukaan murroksessa, ja logistiikan parantamiseksi tarvitaan meidän ratkaisujemme kaltaista tekniikkaa. Odotamme ohjelmasta tukea ja apua, jotta saamme Yhdysvaltain toiminnan vauhtiin parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakaskontaktit meillä jo on, mutta esimerkiksi rahoitus- ja lakiasioissa tarvitsemme osaamista.”

Otto Utriainen, toimitusjohtaja, Actiw
Actiw on logistiikka-alan yritys, jonka painopiste on lastaamisen ja varastoimisen automaatioratkaisuissa.