Siirry sisältöön
Haku
29.10.2019 Markkinat

Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasodassa on paljon pelissä

Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasodan käänteissä on vaikea pysyä perässä. Uutiset yhtäältä lisätulleista ja toisaalta kauppaneuvotteluissa saavutetuista tuloksista tuntuvat vaihtelevan tasaisesti. Muutama viikko sitten presidentti Trump ilmoitti maiden päässeen yhteisymmärrykseen ”ensimmäisen vaiheen” sopimuksesta.

Marja Kuosmanen Virve Ilkka
Rakennuksia ja autoja Pekingissä

Mitä Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä lopulta sovittiin, on kuitenkin toistaiseksi jäänyt epäselväksi. On mahdollista, että jonkinlainen sopimus allekirjoitetaan APECin huippukokouksessa marraskuun puolivälissä. Uhka joulukuussa voimaan tulevista uusista lisätulleista on edelleen kuitenkin olemassa, eikä seuraavasta käänteestä ole varmuutta.  

Selvää kuitenkin on, että Yhdysvaltojen ja Kiinan huomio kohdistuu nyt ensisijaisesti niiden kahdenväliseen suhteeseen. Kauppasodassa on pelissä lopulta paljon muutakin kuin kauppatase tai Kiinan tekijänoikeusvarkaudet. Kyse on pitkälti strategisesta kilpailusta ja siitä, kumpi jatkossa on teknologian suurvalta. 

Molemmat hakevat EU:sta liittolaista

Kauppasodan pyörteissä molemmat hakevat EU:sta liittolaista. Yhdysvallat on sanonut suoraan, että EU:n tulee valita puolensa. Sinänsä EU näkee ongelmia Kiinan toiminnassa samaan tapaan kuin Yhdysvallat. Keinoista puuttua niihin ollaan kuitenkin eri mieltä.

Kiina puolestaan haluaa nykyään esiintyä EU:n rinnalla monenvälisen kauppajärjestelmän puolustajana.  Tämä ei kuitenkaan pelkästään riitä. EU kannustaa Kiinaa johdonmukaisesti osoittamaan WTO:n merkityksen myös teoilla.

EU:lla on omat jännitteensä niin Yhdysvaltojen kuin Kiinankin kanssa. Molempien kanssa halutaan kuitenkin tehdä yhteistyötä ja kehittää niin kahdenvälistä kauppasuhdetta kuin monenvälistä kauppajärjestelmääkin. Samalla molempien kauppasääntöjen vastaiseen toimintaan ollaan tarvittaessa valmiita puuttumaan.  

EU:n ja kaikkien muidenkin kannalta olisi toivottavaa, että Yhdysvallat ja Kiina pystyvät sopimaan erimielisyytensä ja lopettavat kauppasotansa. Tämä tulisi tehdä WTO-sääntöjä kunnioittaen. Sen jälkeen tehtäväksi jää ”ainoastaan” pitää Yhdysvallat mukana monenvälisessä kauppajärjestelmässä ja kehittää kauppasääntöjä niin, että niillä pystytään paremmin puuttumaan Kiinan epäreiluihin kauppatapoihin.