Siirry sisältöön
Haku
12.1.2012 Kauppapolitiikka Intia

Yli esteiden Intiassa

Stera Engineeringin toimitusjohtaja Jyri Kontio Intian Chennaista kertoo, että erityisesti korkeat tuontitullit asettavat liiketoiminnalle vaatimuksia. Maassa on erityisiä ohjelmia ja Special Economic Zoneja (SEZ), joilla tulleja voidaan välttää.

– Jos esimerkiksi voi todistaa, että jalostaa tuotteen Intiassa ja laittaa sen edelleen vientiin, voi kustannuksia välttää. Kuitenkin tuodessa tavaraa myytäväksi maassa, voi tullien ja logistiikan yhteiskustannuksiksi tulla jopa 30 prosenttia. Tämä pakottaa katsomaan maan sisäisiä toimittajia, mutta aina niitä ei löydy.

Alhaisten myyntihintojen maassa kovat tullausmaksut aiheuttavat tuotteille kustannuspaineita. Vaconin toimitusjohtaja Vesa Laisi toteaa, että tilannetta monimutkaistuttaa entisestään Intian liittovaltiorakenne, sillä myös osavaltioiden välissä on tulleja.

Aikataulujen pettäminen ja tullaukseen liittyvä dokumentaation määrä aiheuttavat päänvaivaa. Jos papereihin on lipsahtanut painovirhepaholainen, saattaa tulla pitkiä viivytyksiä. Pitää myös varautua siihen, että välillä tullauskäsittely saattaa kestää päivän, joskus taas kolme viikkoa.

– Pääoman liikkuvuus saattaa olla vaikeaa, joskus omankin dokumentaation tasosta riippuen. Leimoja ja papereita pitää olla paljon. Nämä varoajat pitää ottaa huomioon konsernin sisäisessä rahoitussuunnitelmassa, kertoo Kontio.

Ensto Intian toimintojen johtaja Juhani Hovilehto painottaa huolellisen dokumentaation tärkeyttä.

– Meidän toiminta-alueellamme, jossa asiakkaita ovat sähköverkon omistajat ja rakentajat, dokumentointi on kaiken A ja O. Kun paperit ovat kunnossa, ongelmat ovat hallittavissa.

Hovilehto toteaa, että Intiassa on monia standardeja ja määräyksiä, jotka poikkeavat eurooppalaisista vaatimuksista. Kun paperityö on hallinnassa, suurimmat haasteet ovat tuotteiden markkinoille saaminen ja toiminnan saattaminen kannattavaksi.

Tärkeät tukiverkot

Intiaan mentäessä tukiverkko on tärkeä. Siksi Finpro ja sen kontaktit ovat olleet monelle yritykselle tärkeitä etenkin liiketoimintaa aloitettaessa. Esimerkiksi Ensto sai Finpron tarjoaman avaimet käteen -palvelun avulla oman toimintansa pyörimään ripeästi, eikä kokenut suurempia ongelmia lupamenettelyissä.

Intiassa talous ja politiikka ovat vahvasti kytköksissä. Suomen New Delhin edustuston järjestämät korkean tason tapaamiset avaavat yrityksille ovia, esimerkiksi kuluvana vuonna suomalaiset yritykset tapasivat muun muassa Intian uusiutuvan energian ministerin Farooq Abdullahin.

– Indo-Finnish Business foorumi oli hyvä verkottumistapahtuma. Siellä sai paljon kontakteja, joiden luomiseen itsenäisesti olisi ollut pitkä matka, kertoo Kontio.

Suurlähettiläs Terhi Hakalan läsnäolo yrityksen uuden Intian toimipaikan avajaisissa auttoi Kontion mukaan saamaan mediassa paljon palstatilaa ja herätti uudentasoista kiinnostusta yritystä kohtaan.

Suurlähetystö tarjoaa myös tietoa yritysten käyttöön. Viime aikoina edustusto on nostanut esiin analyysillaan esimerkiksi Intian televiestintäsektorin kehitysnäkymiä, uusiutuvan energian markkinoita ja tarkkaillut ulkomaisten investointien asteittaista vapauttamista.

Ulkoministeriö vaikuttaa aktiivisesti liiketoimintaympäristön kehitykseen. Kaupanesteitä pidetään esillä kahdenvälisissä viranomaiskontakteissa ja EU-yhteyksissä. Ulkoministeriölle voi ilmoittaa kohtaamastaan kaupanesteestä ministeriön verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

Mahdollisuuksia ja epävarmuuksia

Suomalaisten innovaatiotoimijoiden verkosto FinNode avasi uuden toimipisteen New Delhiin syksyllä 2011. FinNode Intian tuottamien uusien avausten tavoitteena on lisätä suomalaisten yritysten kiinnostusta Intiaan ja viedä tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä eteenpäin. Syksyllä on toteutettu esimerkiksi terveys- ja hyvinvointialalla toimiville suomalaisille yrityksille Intia-liiketoiminnan intensiivivalmennus.

Silva Paananen Chennain Finprosta sanoo, että usein Intiassa toimimisen haasteet liittyvät siihen, ettei yrityksellä ole kokemusta niin erilaisessa ympäristössä toimimisesta. Toinen ongelma liittyy usein siihen, että lähdetään liikkeelle varovaisesti pienin investoinnein. Tällöin ei ole mahdollista rekrytoida riittävää määrää avainhenkilöitä, eikä saada aikaan riittävän aggressiivista otetta.

Suomalaiset yritykset tuntuvat olevan varsin yksimielisiä siitä, että Intiassa volyymit kasvavat. Luottoa oli myös siihen, että yhä useampien ulkomaisten yritysten läsnäolo tulee muuttamaan Intian liiketoimintaympäristöä suotuisammaksi.

Tähän tähtää myös ulkoministeriön kahdenvälisesti ja eritoten osana EU-rintamaa tehtävä pienten askelten työ Intian säätely-ympäristöön vaikuttamiseksi. Parhaillaan neuvotellaan EU:n ja Intian vapaakauppasopimuksesta, joka voimaan astuessaan poistaisi suuren osan tullimaksuista maiden välillä sekä helpottaisi tullimenettelyjä ja standardisointiprosesseja.