Siirry sisältöön
Haku
14.9.2020 Yritykset

Yritykset tyytyväisiä kansainvälistymispalveluihin

Suomen suurlähetystöjen palvelut saavat parhaat arvosanat kansainvälistymispalveluista tuoreessa yritysbarometrissa. Kuitenkin vain pieni osa yrityksistä on käyttänyt lähetystöjen palveluja.

Miia Vihola Unsplash/Frank Zimmerman
Kartta ja nuppineuloja

Yhteensä 22 prosentilla pk-yrityksistä on liiketoimintaa ulkomailla, ilmenee barometrista, jonka Suomen yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa. Barometriin vastasi lähes 5100 yritystä.  

Ulkomaankauppa painottuu Pohjoismaihin ja EU-maihin, joihin ulkomaankauppaa harjoittavista yrityksistä yli 60 prosentilla on liiketoimintaa. EU:n ulkopuolisista maista eniten ulkomaankauppaa käydään Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa. Mitä etäämmälle maantieteellisesti siirrytään, sitä selvemmin maiden rooli markkina-alueina pienenee.

Kansainvälisesti toimivista yrityksistä lähes 40 prosenttia on hyödyntänyt erilaisia kansainvälistymispalveluja. Eniten oli käytetty Business Finlandin ja Finnveran rahoitus- ja kansainvälistymispalveluita.

Suurlähetystöille erinomaiset arvosanat

Kansainvälistymispalveluihin ollaan varsin tyytyväisiä. Kaikkein tyytyväisimpiä ollaan suurlähetystöjen palveluihin: 80 prosenttia vastaajista koki saaneensa kaikki tarvitsemansa palvelut.

Suurlähetystöjen palveluiden käyttö on kuitenkin ollut vähäisempää, vastaajista vain kaksi prosenttia oli käyttänyt niitä. Vähäinen määrä voi selittyä osittain sillä, että arvovaltapalveluiden tarve on vähäisempää Pohjoismaissa sekä EU-alueella, missä suurimmalla osalla vastaajista on liiketoimintaa. 

Lähes 15 prosenttia yrityksistä mainitsee tarvitsevansa kansainvälistymispalveluita myös seuraavan vuoden aikana, voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset vielä enemmän.

Eniten kysyntää on rahoitukseen sekä tuotekehitykseen liittyville palveluille, mutta vastausten mukaan yritykset tarvitsevat myös suurlähetystöjen tukea, apua liiketoimintakontaktien sekä viranomaiskontaktien luomiseen.