Siirry sisältöön
Haku
23.3.2020 Kauppapolitiikka Iso-Britannia

Britannia erosi, mutta lähes mikään ei muuttunut – vielä

Ulkoministeriö Shutterstock

Britannia erosi EU:sta 31.1.2020, mutta käytännössä lähes mikään ei vielä muuttunut. Näin siksi, että erosta käynnistyi vuoden 2020 loppuun saakka kestävä siirtymäkausi, jonka aikana Britannia noudattaa edelleen EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä velvoitteita. EU:n päätöksentekoon Britannia ei kuitenkaan enää osallistu.

Siirtymäkausi tarvitaan, jotta ehdittäisiin neuvotella tuleva suhde eri aloilla. Kaupan käynnin ehdot ovat yksi keskeisimmistä neuvotteluaiheista. Tuleva kauppasuhde pohjautuu vapaakauppasopimukseen. Vaikka vapaakauppasopimuksesta saataisiin kattava ja se sisältäisi riittävät nk. tasavertaisia kilpailuolosuhteita koskevat takuut, eivät sopimuksen edut tule vastaamaan sisämarkkinoiden etuja. Kauppaan ja investointeihin tulee uusia esteitä verrattuna nykytilaan, ja ne voivat aiheuttaa yrityksille kustannuksia. EU tavoittelee kuitenkin vapaakauppasopimuksen puitteissa mahdollisimman läheistä suhdetta. 

Siirtymäkaudesta on odotettavissa työntäyteinen. Komis­sion mandaatti hyväksyttiin helmikuussa ja neuvottelut alkoivat maaliskuussa. Neuvotteluaikaa on poikkeuksellisen vähän; sopimus tulisi saada aikaan noin kahdeksassa kuukaudessa. Siirtymäaikaa olisi erosopimuksen mukaan mahdollista jatkaa enintään kahdella vuodella, mutta Britannia on toistaiseksi ilmoittanut, ettei se halua jatkoa. 

Koska aikaa on vähän, on mahdollista, että kaikesta ei ehditä sopia. Joillakin aloilla voidaan olla vuoden 2021 alusta lähtien sopimuksettoman eron kaltaisessa tilanteessa. Varautumista siihen ei siten kannata lopettaa.