Neuvoteltu sopimus avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia Kaakkois-Aasiassa.

EU:n ja Singaporen välinen kauppasopimus tuli voimaan 21.11.2019. Kyseessä on ensimmäinen EU:n ja ASEAN-maan kahdenvälinen kauppasopimus, jonka toivotaan tasoittavan tietä kauppasopimuksien solmimiselle myös muiden ASEAN-maiden kanssa. 

Vapaakauppasopimus tuo vakautta ja ennakoitavuutta Singaporen jo nyt avoimille markkinoille. Sopimus purkaa kaupanesteitä ja parantaa suomalaisyritysten pääsyä palvelukaupan ja julkisten hankintojen markkinoille. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat lisäksi ylläpitämään ja edistämään ympäristöä ja työelämää koskevia normeja.

Suomalaisyritysten markkinoillepääsy paranee etenkin palvelukaupassa

Singapore on avoin talous, ja se soveltaa jo nyt tullittomuutta valtaosaan tavarakaupan nimikkeistä. Vapaakauppasopimus kuitenkin takaa sitoutumisen tullittomuuteen, minkä lisäksi Singapore sitoutuu poistamaan viimeistään viiden vuoden kuluessa lähes kaikki jäljellä olevat tullit.

Palvelukaupan osuus Singaporen taloudesta on noin 75 prosenttia. Mahdollisuudet palvelukaupan kasvattamiseksi voidaan katsoa sopimuksen tärkeimmiksi saavutuksiksi. Singapore avaa markkinoitaan useilla Suomelle tärkeillä vientialoilla, kuten rakennuspalveluissa, IT-palveluissa sekä tutkimus- ja kehityspalveluissa.

Lisäksi sopimus avaa uusia mahdollisuuksia ympäristöpalvelujen viennille. Vapaakauppasopimus lisää myös julkisten hankintojen markkinoillepääsyn mahdollisuuksia sisällyttämällä sopimukseen uusia hankintayksikköjä ja alentamalla avoimien tarjouskilpailujen kynnysarvoja. Sopimus parantaa lisäksi Singaporen hankintamenettelyjen läpinäkyvyyttä.

Lue lisää sopimuksen hyödyistä suomalaisyrityksille ulkoministeriön verkkosivuilta.

Saara Harju

Riku Mäkelä

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Karoliina Vaakanainen</span></span>07.07.2022

Luetuimmat