Ulkoministeriöön on perustettu kauppapoliittinen neuvotteluryhmä, jonka tavoitteena on turvata ulkomaankaupan tulevaisuutta kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin johdolla.

Ulkoministeriöön on perustettu kauppapoliittinen neuvotteluryhmä, jonka tavoitteena on turvata ulkomaankaupan tulevaisuutta kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin johdolla. Ryhmä haluaa edistää kaupan toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä löytää keinoja minimoida koronavirustilanteen aiheuttamia ongelmia Suomen ulkomaankaupalle.

Neuvotteluryhmä pyrkii luomaan kattavan tilannekuvan kriisin negatiivisista vaikutuksista ja uhkista ulkomaankaupalle sekä selvittämään eri viranomaisten kesken keinoja, joilla ongelmia voidaan minimoida. Ryhmä käsittelee ulkomaankauppaa laajasti huomioiden vientiin, tuontiin ja logistiikkaan liittyvät kysymykset. 

– Vienninedistämistoimien osalta keskeisin uhkakuva on se, että suomalaiset yritykset ja suomalainen tarjoama eivät ole vienti-iskussa, kun taloudellinen toipuminen alkaa ja kysyntä lähtee nousuun. Tämän uhkakuvan toteutumista pyrimme viranomaisten ja sidosryhmien yhteistyöllä nyt estämään. Ratkaisevan tärkeää on luoda yhdessä kokonaisvaltainen tilannekuva, yhteensovittaa akuuttia kriisiä koskeva eri toimijoiden työ sekä valmistautua kauppapolitiikan ja viennin edistämisen saralla kriisin jälkeisiin yhteisiin ponnistuksiin, sanoo ministeri Ville Skinnari.

– Viennistä ja tuonnista riippuvainen Suomi menestyy parhaiten avoimilla kansainvälisillä markkinoilla. Kriisin seurauksena kaupan vapauttamista ja avoimuutta todennäköisesti tullaan haastamaan. Suomenkin on osaltaan vaikutettava siihen, että EU säilyy sääntelyssään avoimena kaupalle ja investoinneille ja strategisista intresseistään huolehtiessaan samalla vastustaa protektionistisia pyrkimyksiä, ministeri jatkaa. 

Neuvotteluryhmän jäseniksi kutsuttiin ulkomaankaupan kannalta keskeisten ministeriöiden ja viranomaistahojen johtoa. Lisäksi neuvotteluryhmä on konsultoinut keskeisiä etujärjestöjä. 

Ulkoministeriö

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Lotta Nuotio</span></span>06.12.2022

Luetuimmat