Siirry sisältöön
Haku
15.6.2020 Yritykset

Kuntoutusta etänä

Physiotoolsin sovelluksen avulla kuntoutuksen ammattilaisten on helppoa laatia omille asiakkailleen henkilökohtaisia harjoitusohjeita. Ammattilaiset kuten erilaiset terapeutit ja valmentajat pystyvät parantamaan työnsä laatua ja tehokkuutta sekä lisäämään omien asiakkaidensa tyytyväisyyttä.

Sami Laakso Harri Hinkka

Aloitimme yli kolme vuosikymmentä sitten harjoitteiden jakamisen paperitulosteista, seuraava askel oli sähköposti, ja nykyään loppuasiakkaan on mahdollista saada ohjeet myös mobiilisovellukseen. Koronakriisin aikana olemme nopeuttaneet erilaisten etäkuntoutusratkaisujen markkinoille tuomista. Nyt on esimerkiksi mahdollista harjoitella terapeutin ohjaamana videoyhteyden kautta. 

Käytettävyys on tietysti oleellista, mutta tärkeässä roolissa meillä on aina ollut sisältö. Meillä on erilaisiin tilanteisiin sopivia harjoitteita lähes 20 000 ja lisäksi vielä viitisen tuhatta videota. Niistä löytyy valinnanvaraa niin vauvoille kuin vaareillekin ja kaikille siltä väliltä.

Valikoima on syntynyt kovalla työllä pitkän ajan kuluessa. Me kuvaamme, kirjoitamme ja piirrämme materiaalia jatkuvasti lisää, valikoiman kasvattamisessa riittää loputtomasti työtä.

Physiotools on laajassa käytössä Suomessa, mutta vienti on meille elinehto. Keskeisiä markkina-alueita ovat Pohjoismaat, Brittein saaret, saksankielinen Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Historian saatossa asiakkaita on ollut 60 maasta ja harjoitteita meillä on 28 kielellä.

Tällä hetkellä vienti edustaa runsasta 70 prosenttia liikevaihdostamme, ja myös kasvu on haettava pitkälti Suomen ulkopuolelta. Pääkonttorimme on Tampereella, lisäksi meillä on konttorit Ruotsissa, Englannissa ja Kanadassa sekä laaja jälleenmyyjä­verkosto. 

Asiakkaiden saaminen kansainvälisiltä markkinoilta on kovaa työtä. Business Finlandin verkoston tarjoamat palvelut ovat kullanarvoisia tällaisille pienille yrityksille. Olemme saaneet apua muun muassa myynninedistämismatkojen ja muiden tapahtumien muodossa.

Koronakriisin vuoksi terveydenhuoltoalan toimijat ovat joutuneet aktiivisesti pohtimaan luovia ratkaisuja ja suhtautuminen etäpalveluihin on pysyvästi muuttunut. Kriisin aikaansaamat teknologian kehitysloikat tulevat varmasti säilymään myös tulevaisuudessa.

Kuka?
Mika Huotari, toimitusjohtaja 

Mitä?
Työkalu ammattilaisille henkilökohtaisten harjoitesarjojen laatimiseen 

Mikä?
Physiotools Oy

Markkinat
Vienti 70 prosenttia liikevaihdosta, ympäri maailmaa