Siirry sisältöön
Haku
27.9.2012 Yritykset

Oma koulu kullan kallis

Saudi-Arabia käyttää tällä hetkellä noin neljänneksen valtion budjetista koulutukseen. Summat ovat valtavia, niitä tarvitaan uusien koulujen ja yliopistojen perustamiseen sekä pätevien opettajien rekrytoimiseen ja kouluttamiseen. Tietotaidon ja koulutusteknologian tarve on suuri. Koska oma valtio ei pysty näitä tarpeeksi tuottamaan, käännytään ulkomaiden puoleen.

Saudiarabialaiset arvostavat Pohjois-Euroopan korkeaa osaamista, luotettavuutta ja laajaa teknistä osaamista. Suomella on pohjoisena maana hyvä maine. Hyvin hoidetut kontaktit lisäävät kiinnostusta suomalaiseen osaamiseen ja tekniseen taitoon. Lisäksi Suomella on yksi valttikortti koulutussaralla, PISA-menestys.
– Suomalaisella koulumenestyksellä on oikeasti merkitystä. Meillä on asiat todella hyvin. Voimme olla ylpeitä ja selkä suorana esitellä osaamistamme, toimitusjohtaja Esko Horelli Teklab Oy:stä sanoo.

Teklab on tehnyt kauppaa Saudi-Arabiaan jo kymmenisen vuoden ajan. Yritys vie maahan kumppaneidensa kautta sekä teollisuus- että opetuspuolen tuotteita ja ratkaisuja.

Kyseessä ovat esimerkiksi yliopistojen opetuslaboratorioihin toimitettavat työpisteet.
– Meidän erikoistumisemme on sitä, että tuotteemme ovat nimenomaan integroituja sähkötyö­pisteitä. Eli kokoamme työpisteeseen ne moduulit, jotka tarvitaan kulloisenkin aineen opettamiseen. Koulutusaine voi olla vaikka elektroniikka tai kalibrointi. Asiakas saa meiltä avaimet käteen -periaatteella kaiken valmiina ja voi itse keskittyä opetukseen, Horelli sanoo.

Teklabin asiakkaita ovat esimerkiksi Saudi-Arabian suurimmat yliopistot. Lisäksi se on toimittanut kokonaisen opetuslaboratorion kalibrointikoulutusta varten maailman suurimmalle vedenjalostusyhtiölle, Saline Water Conversion Corporationille. Yritys jalostaa merivedestä juomavettä ja on elintärkeä toimija Saudi-Arabiassa 30 yksiköllään. Teklab on hiljattain saanut myös jatkotilauksia näihin yksiköihin.

Haastava kohde

Koulutusvientimahdollisuudet Saudi-Arabiaan ovat kasvaneet viime vuosien aikana ja kuten Horelli sanoo, näyttäisi siltä, että investoinnit alkavat päästä kunnolla vauhtiin.
Saudi-Arabia ei ole kuitenkaan mikä tahansa vienti­maa. Maa eroaa omallakin alueellaan muista valtioista yhteiskuntajärjestelmänsä, uskonnon vaikutuksen ja kulttuurierojen vuoksi. Tämä kaikki tuo omat haasteensa suomalaisille kauppakumppaneille ja sopimusten teolle.

Teklab on hoitanut asian niin, että heillä on maassa omat kontaktihenkilönsä, jotka ovat ­yhtey­dessä ­asiak­kaisiin. Paikalliset tavat ja tyylit pitää tuntea. Lisähaasteensa kaupan tekoon tuovat erilainen aikakäsitys ja suhtautuminen rahaan. Myös viisumien hankkiminen voi olla työlästä ja aikaa vievää.
– Onneksi viisumin voi nykyään hankkia myös Suomesta, ennen asia piti hoitaa Tukholman lähetystön kautta, Horelli mainitsee.
– Viisumin hankkiminen ottaa kuitenkin edelleen aikansa, prosessi on läpinäkymätön ja lähes poikkeuksetta eteen tulee jokin hidaste.

Minkäänlaisia suuria ongelmia tai turvallisuusuhkia eivät Teklabin työntekijät kuitenkaan ole maassa koskaan kohdanneet.

Teklab Oy on nykyisin Finpron käynnistämän Future Learning Finland -ohjelman jäsen. Ohjelma kokoaa yhteen eri alojen suomalaistoimijoita koulutusviennin kehittämiseksi.

Yhteistyölle tilausta

Saudi-Arabiaan suuntautuvassa kaupankäynnissä ja koulutusviennissä on kysyntää erilaisille yhteistyömuodoille. Isommassa mittakaavassa on helpompi toimia. Näin ajattelee myös johtaja Jari Poikonen FCG Educationista, joka on osa FCG Finnish Consulting Group Oy:tä. Hänen mielestään koulutusvienti tarvitsisi integraattoreita, jotka alihankkijoiden kanssa johtaisivat projekteja sen sijaan, että jokainen yritys tai muu taho hoitaisi itse omaa asiaansa eteenpäin.
– Koulutusvienti hyötyisi suuremmista kokonaisuuksista. Näin saisimme lisää uskottavuutta, Poikonen sanoo.

FCG Finnish Consulting Group Oy on alkusyksystä solminut mittavan koulutusvienti­sopimuksen saudiarabialaisen sijoittaja­ryhmän kanssa. Kyseessä on Riadiin rakennettava yksityinen, kansainvälinen koulu, joka hyvin pitkälle hyödyntää suomalaista mallia ja sen parhaita käytäntöjä. Koulu käsittää niin esikoulun, peruskouluasteet kuin lukionkin. Oppilaita kouluun tulee noin 3 000.

Sukupuolijakauman on suunniteltu noudattavan suhdetta 55/45 – tyttöjen hyväksi.
Saudi-Arabian oloissa poikkeuksellisen koulun tästä tekee se, että kyseessä on kaikki kouluasteet kattava kansainvälinen oppilaitos sekä se, että koulu on suunnattu pääasiassa saudiarabialaisille lapsille. Tämä on mahdollista vastikään tapahtuneen kansainvälisiä kouluja koskevan lainsäädännön muutoksen vuoksi. Koulun rahoitus on tarkoitus hoitaa lukukausimaksujen muodossa, ja opetus aloittaa jo kaudella 2013–2014.

FCG Oy:n rooli kouluprojektissa on toimittaa asiakkaalle kaikki ne palvelut, joilla koulu saadaan toimivaksi. Yritys hoitaa suunnitelmat arkkitehtuurikonseptista ja rakennussuunnittelusta aina ICT-strategiaan, henkilöstön rekrytointeihin ja kouluttamiseen sekä koulun johtamiseen. Eli yritys käytännössä suunnittelee, miten koulu saadaan toimimaan sen jälkeen, kun rakennus on valmis. Pääyhteistyökumppanina tässä työssä on Helsingin yliopisto.

Suomalainen koulumenestys on tässäkin projektissa ollut avainasemassa. Saudi-Arabiassa on valtava kysyntä korkealaatuiselle, kansainväliselle opetukselle.
– Suomen PISA-menestys on kiinnittänyt huomiota ja voi hyvin sanoa, että ilman suomalaista koulumenestystä ei tätä meidänkään hankettamme olisi koskaan ollut olemassa, Poikonen toteaa.

Myös opettajat oppiin

Suomalaiseen koulutusvientiin uskotaan myös Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Koululla on yhteistyösopimus saudiarabialaisen opetusviranomaisen Technical and Vocational Training Corporationin kanssa. Viime keväänä Jyväskylässä oli kolmen kuukauden mittaisessa täydennyskoulutuksessa 20 teknisen oppilaitoksen opettajaa Saudi-Arabiasta. Tulokset ovat lupaavia.

Tänä syksynä koulutusvienti tapahtuu Saudi-Arabian päässä, minne Jyväskylän ammattikorkeakoulusta lähtee matkaan kouluttajia.
– Koulutusyhteistyön jatkamisesta TVTC:n kanssa keskustellaan tälläkin hetkellä, ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Ulla Mutka Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kertoo.

Ammattikorkeakoulussa ollaan tyytyväisiä jo tapahtuneeseen koulutusvientiin ja uskotaan, että suomalainen osaaminen ja asenne ovat viennin arvoisia asioita.
– Saudi-Arabiassa ihaillaan sitä, miten arvostettua opettajan työ Suomessa on. Paljon on vastuuta, mutta myös itsenäisyyttä tehdä töitä, tutkimus- ja kehityspäällikkö Leena Kaikkonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta sanoo.
– Meidän ammatilliselle koulutuksellemme, myös opettajakoulutukselle, on kysyntää. Vaikka korjaamisen varaa aina on, niin tällä osaamisella ja kokemuksella voimme rinta rottingilla olla sitä Suomesta viemässä.

Kansallista yhteistyötä kannatetaan myös Jyväskylässä.
– Tarvitsemme ammattikorkeakoulujen kesken verkoston muodostamista ja yhteistyötä. Nimenomaan isojen asiakkaiden kanssa toimiessamme voisimme uskottavasti tarjota sellaisia palveluja, joita asiakas haluaa, ja myös niitä suuremmassa mittakaavassa toteuttaa, kiteyttää asiantuntija Timo Juntunen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Kaikki artikkelissa haastatellut tahot ovat Future Learning Finland -ohjelman jäseniä.

***

Kansallinen koulutusvientiohjelma

Future Learning Finland (FLF) on Finpron koordinoima kansallinen koulutusvientiohjelma. Kolmivuotisen ohjelman tavoitteena on kasvattaa suomalaisen koulutusosaamisen vientiä ja luoda uudelle vientitoiminnalle vahva pohja tulevaisuutta varten.

FLF-verkkosivusto on ohjelman jäsenten yhteinen myynti- ja markkinointikanava, jonka avulla haetaan kansainvälistä näkyvyyttä ja tunnettuutta koko suomalaiselle koulutusklusterille. Mukana jäsentoiminnassa on yritysten lisäksi korkeakouluja ja ammattioppilaitoksia, yhteensä lähes 70 organisaatiota. Päämarkkinoiksi on valittu Venäjä, Saudi-Arabia ja Kiina. Ohjelma päättyy vuonna 2014.

– FLF:n keskeisiä palveluita ovat markkinaseuranta, kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen, myyntiseminaarit sekä muut ryhmämarkkinointitapahtumat kohdemarkkinoilla. Kotimaassa järjestetään muun muassa tuotteistus- ja liiketoimintatyöpajoja sekä myyntipuhekoulutusta. Lisäksi yhdessä Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelman kanssa autetaan suomalaisia toimijoita kehittämään uudenlaisia arvoverkkopalveluita vastaamaan avautuviin kansainvälisiin markkinamahdollisuuksiin, kertoo projektipäällikkö Eeva Nuutinen Finprosta.
Ohjelman päärahoittaja on työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Sen ohella ohjelman ohjauksesta vastaavat ulkoministeriö (UM) sekä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

Saudi-Arabia

Koulutusvienti Saudi-Arabiaan sai lähtölaukauksen opetusministeri Henna Virkkusen virallisesta vierailusta maahan vuonna 2010. Tämän jälkeen FLF-ohjelma, sen yksittäiset jäsenet sekä OKM, UM ja Finpro ovat tehneet vahvaa työtä markkinan avaamiseksi.

Työn tuloksena FLF-brändi on noussut uskottavaksi laadun takeeksi, ja Suomi on valittu helmikuussa 2013 Riadissa järjestettävien IEFE 2013 -koulutusalan messujen ja -konferenssin teemamaaksi. Kyseessä ovat Lähi-idän suurimmat yleisen opetusalan messut, mikä tuo suomalaiselle koulutusosaamiselle laajan näkyvyyden alueella.

– Näin näkyvää roolia olisi ollut mahdotonta saada ilman Team Finland -yhteistyötä. Ministeriöiden, Suomen Riadin-suurlähetystön ja Finpron yhteistyö oli korvaamatonta teemamaa-statusta haettaessa, kertoo FLF-ohjelman projektipäällikkö Niko Lindholm Finprosta.

IEFE 2013 tulee olemaan FLF-ohjelman päätapahtuma vuonna 2013, ja se luo yhä uusia mahdollisuuksia suomalaisille koulutusvientiä tekeville yrityksille ja organisaatioille.

Kiinnostusta myös muissa maissa

– Suomi tunnetaan Saudi-Arabiassa todellakin nimenomaan opetuksen ja koulutuksen korkean laadun sekä teknologisen osaamisen ansiosta, joten panostaminen tähän sektoriin on luonnollista juuri nyt, kertoo Suomen Riadin-suurlähettiläs Jarno Syrjälä.
– Eikä kyse ole vain Saudi-Arabiasta, vaan lähtökohta on sama myös monissa muissa Persianlahden maissa. Riadin-suurlähetystön vastuualueelle kuuluvista maista kiinnostusta suomalaista osaamista kohtaan on myös Omanissa ja Kuwaitissa. Opetusalan yhteistyön edistäminen on siis jatkossakin yksi suurlähetystön keskeisistä tehtävistä, hän jatkaa.

Saudi-Arabiassa ministeriöiden ja muiden viranomaistahojen rooli opetussektorilla ja sen kehittämisessä on keskeinen. Viranomaispuolella suurlähetystö on pohjustanut opetusalan yhteistyötä luomalla ja vahvistamalla viranomaiskontakteja sekä tukemalla tarvittavien sopimusten ja yhteistyöjärjestelyjen aikaansaamista. Suurlähetystö tarjoaa eri toimijoille tieto- ja neuvontapalvelujen lisäksi niin kutsuttuja arvovaltapalveluita eli avaa ovia ja edesauttaa yhteyksien luomista.