Energiamurros kurkottaa kohti taivaita.

Sähköntuotanto on kasvanut Suomessa voimakkaasti. Perinteisesti loivaliikkeiseen alaan on tullut nopeita muutoksia osin pakon sanelemana, kun jouduimme irrottautumaan Venäjältä tuotavasta energiasta.

Muutos on iso, sillä 1960-luvulta lähtien Suomessa on oltu enemmän tai vähemmän tuontisähkön varassa. Viime vuosina noin viidennes täällä käytetystä sähköstä on tuotettu muualla.

Vuoden kahden sisällä Suomessa tuotetaan vuosittain enemmän sähköä kuin kulutetaan, silti jatkossakin kulutus- ja tuotantohuippuja tasataan maiden välisellä sähkön viennillä. Jo tällä hetkellä reilusti yli 90 prosenttia Suomen sähköntuotannosta ei perustu fossiilienergiaan.

Muutos energianäkymissä näyttää ripeältä. Siirtymää fossiilivapaaseen energiatalouteen on kuitenkin tehty jo pidemmän aikaa. Olkiluoto 3:n ydinvoimalan rakentamiselle haettiin valtioneuvostolta periaatepäätöstä jo vuonna 2000, viimein tänä vuonna se on tuottanut sähköä kaavailujen mukaan.

Tuulivoimaa ja myös aurinkovoimaa pystytään rakentamaan ydinvoimaan verrattuna nopeasti. Miljardi-investoinnit tuulivoimaan ovat kasvattaneet sen nimellisen kapasiteetin jo yli 6 000 megawattiin, ja loppuvuoden aikana tuotantoon on tulossa vielä yli tuhat megawattia lisää. 

Nyt tuulivoimaloita on noin 1 400, arvioiden mukaan kahden vuoden kuluttua jo 2 000. Vuonna 2027 tuulivoima voi tuottaa vuodessa yhtä paljon sähköenergiaa kuin ydinvoima. Kymmenen vuoden päähän ulottuvat huimimmat suunnitelmat nostaisivat tuulivoimaloiden kokonaismäärän 10 000:een. Nähtäväksi jää, kuinka moni hanke toteutuu.

Myös isojen aurinkovoimaloiden rakentaminen on käynnistymässä. Kun tähän asti on puhuttu kymmenien megawattien tuotantotehoista, lähivuosina rakennettavat ovat tehoiltaan satoja megawatteja.

Tulevaisuuden skenaarioita on erilaisia, mutta yhteistä niille on, että päästötöntä sähköä tuotetaan tulevina vuosina Suomessa huomattavasti nykyistä enemmän. Siihen suuntaan puhaltaa myös uusi hallitus, ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen on sanonut sen tavoittelevan sähköntuotannon kaksinkertaistamista.

Jo tällä hetkellä reilusti yli 90 prosenttia Suomen sähköntuotannosta ei perustu fossiilienergiaan.

  • Tuulivoimaloita on Suomessa noin 1400
  • Arvioiden mukaan kahden vuoden kuluttua jo 2000
  • Kymmenen vuoden päähän ulottuvat huimimmat suunnitelmat nostaisivat tuulivoimaloiden kokonaismääräksi 10 000

Tuulen tuolla puolen

Sami Laakso

Vastavalo / Sariina Vierimaa

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Pekka Numminen</span></span>04.12.2023

Luetuimmat