Alkuperäsäännöt ovat osa Paneurooppa-Välimerialueen (PEM) -yleissopimusta, joka kattaa EU-maiden lisäksi 20 muuta maata.

Paneurooppa-Välimerialueen (PEM) yleissopimuksen alkuperäsääntöjen päivitys astuu voimaan syyskuussa 2021. Uudistetut alkuperäsäännöt ottavat entistä paremmin huomioon tämän päivän kaupankäynnin ja liiketoiminnan tarpeita. Tavoitteena on myös kuljetusten sujuvoittaminen.

Laaja PEM-yleissopimus kattaa Euroopan unionin jäsenmaat ja yli 20 muuta maata. Kaikki PEM-verkoston jäsenmaat ole vielä hyväksyneet uudistettuja sääntöjä. Syyskuun 2021 alusta uudistettuja sääntöjä voidaan kuitenkin käyttää siirtymäsääntöinä sopimuksen hyväksyneissä maissa. Myös vanhojen alkuperäsääntöjen käyttäminen on mahdollista.

Yritykset voivat valita kumpia sääntöjä noudatetaan, riippuen esimerkiksi, miten tuotantoketjun eri vaiheet sijoittuvat verkoston jäsenmaihin.

PEM- yleissopimuksen alkuperäsäännöt antavat yrityksille alkuperätuotteiden tullietuuskohtelun lisäksi mahdollisuuden hyödyntää tietyin edellytyksin myös sopimuskumppanimaista peräisin olevia raaka-aineita tuotteiden valmistuksessa. 

Lisätietoja Tullin tiedotteesta ”Paneurooppa-Välimerialueen uudet rinnakkaiset alkuperäsäännöt”.

Jukka Nikulainen/UM

Unsplash/Noel Broda

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Sami Laakso</span></span>25.03.2024

Luetuimmat