Siirry sisältöön
Haku
4.12.2023 Pääkirjoitukset

Uusi aika vaatii ajattelua – ja aikaa 

Kun ulkoasiainministeriö julkaisi ensimmäisen Kauppapoliittisia tiedoituksia (sic) 90 vuotta sitten, aika oli hyvin erilainen – myös tiedonvälityksessä. Televisiota ei Suomessa ollut, lankapuhelin alkoi vasta yleistyä, internetiä ei osattu edes kuvitella, saatikka tekoälyä. Tiedonkulku oli hitaampaa ja paperille painettu sana sitä painavinta.

Lotta Nuotio
Päätoimittaja Lotta Nuotio katsoo kohti kameraa.

Yhdeksässä vuosikymmenessä Kauppapoliittisia tiedoituksia on muuttunut kansainvälisen kaupan aikakauslehdeksi, Kauppapolitiikka-mediaksi, joka näkyy nykyisin myös verkossa ja sosiaalisen median kanavissa. 

Rauhassa ajateltu, sujuvasti kirjoitettu ja taitavasti visualisoitu tieto vaatii aikaa ja keskittymistä, myös tiedon vastaanottajalta. Juuri niistä meillä on uudessa ajassa puute, kustannustehokkuus ei enää oikein sallisi kuin mahdollisimman nopeaa, koukuttavaa ja tehokasta. 

Nopeiden tunnereaktioiden tavoitteluun mediassa ja viestinnässä sisältyy riskejä. Ilman laajempaa ymmärrystä asiayhteyksistä, meihin on helpompi vaikuttaa myös kielteisesti ja yhtenäisyyttä hajottavasti. Tieto on valtaa ja asioiden monipuolinen ymmärrys on myös demokratian paras puolustus. 

Siksi yksi rauhassa sisäistetty, ymmärtävä lukukerta laatukirjoitukselle on arvokkaampi, kuin suuri määrä tykkäyksiä pikareaktiona klikki­otsikkoon. Ilman laajempaa ilmiöiden ymmärrystä on hyvin vaikeaa punnita tietotulvasta algoritmien juuri meille sopivaksi laskemaa sisältöä ja suhteuttaa sitä muuhun kontekstiin. Onneksi tässäkin ajassa helpon ja nopean rinnalle on alkanut palata pidempiä ja syvällisempiä mediatuotteita. 

Kansainvälinen kauppa ja kauppapolitiikka ovat monimutkaisia ilmiöitä, jotka kytkeytyvät myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja joita laajemmankin yleisön on tärkeä ymmärtää. Tätä ymmärrystä Kauppa­politiikka haluaa lisätä punnituilla sisällöillään, olipa mahdollisena satavuotispäivänä julkaisun muoto sitten mikä tahansa.