Siirry sisältöön
Haku
27.9.2012 Vapaasti kaupasta Kazakstan

Kazakstanin kalleudet

Kunniakonsulin kuulumiset

Monet suuret kaivokset ja metallitehtaat ovat auttamatta vanhentuneita. Useimmat laitokset kärsivät alhaisesta energiahyötysuhteesta ja käyttävät erittäin paljon työvoimaa. Automaation ja prosessiohjauksen käyttö on heikkoa eikä vastaa nykyajan vaatimuksia. Laitteistojen modernisoinnista aiheutuisi suuria pääomakustannuksia. WTO-jäsenyys siintää näköpiirissä, joten kilpailukyky muuttuu tulee koko ajan tärkeämmäksi.

Kazakstan on maailman johtava uraanintuottaja, ja sieltä saadaan kolmanneksi eniten titaania, seitsemänneksi eniten sinkkiä ja 15. eniten kuparia. Lisäksi maalla on hyvät edellytykset lisätä kullan tuotantoaan. Kolme merkittävää paikallista kaivos- ja metalliteollisuuden toimijaa on hyväksynyt huomattavat tuotantoa laajentavat ja monipuolistavat investointiohjelmat seuraavaksi viideksi vuodeksi. Joitain suuria hankkeita on jo toteutettu. Edustamani Outotec/Outokumpu on toteuttanut useita merkittäviä hankkeita Kazakstanissa vuodesta 1997 lähtien.

Ympäristöön kiinnitetään koko ajan enemmän huomiota. Alan lainsäädäntöä on ajantasaistettu ja päästöjen raja-arvoja tiukennettu. Monet metallinkäsittelylaitokset eivät täytä uusia vaatimuksia. Niiden on välillä joko pysäytettävä toimintansa tai vähennettävä kapasiteettiaan. Tämän takia yritysten tuotanto on pienentynyt. Esimerkiksi Kazakhmys on vuodesta 2005 lähtien vähentänyt omien sulattamoidensa kuparintuotantoa 25 prosenttia 400 000 tonnista vuodessa 300 000 tonniin vuodessa.

Kazakstanissa on jäljellä paljon perusmetallien esiintymiä. Maaperän miljoonien tonnien hyödyntämättömät varannot vaikuttavat valtavilta. Monet jäljellä olevista esiintymistä ovat kuitenkin heikkolaatuisia, eivätkä ne sovellu helposti teollisuuskäyttöön. Tarvitaan uusia tekniikoita ja moderneja laitteita. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi vaaditaan usein asiakkaalle räätälöityjä teknisiä ratkaisuja. Jotkut projektit ovat epäonnistuneet, kun ratkaisut on valittu väärin. Jotkut laitokset on otettu käyttöön huomattavasti aikataulusta jäljessä.

Myös nykyaikaisia laitteita ja huipputason automaatiota käyttäviin laitoksiin on vaikea saada palkatuksi koulutettua käyttö- ja kunnossapitohenkilöstöä. Muiden IVY-maiden tapaan Kazakstanissa on historiallisista syistä johtuen suuri pula insinööri- ja teknisestä henkilöstöstä. Tulevina vuosina maassa keskitytään nopeutetun teollisen ja innovatiivisen kehittämisen ohjelmaan. Valtiollisen ohjelman tavoitteena on teollisuuden modernisointi ja uusien teknisten ratkaisujen luominen. Ohjelman puitteissa kaivos- ja metalliteollisuudessa toteutetaan yli 40 hanketta. Jos ala selviää mainituista haasteistaan, hankkeet voivat hyvinkin onnistua.