Suomi on ollut digitaalisen kanssakäymisen etulinjassa, mutta fyysistä matkustamista odotetaan ja myös tarvitaan, katsoo Team Finland -vienninedistämisvierailuja valtionhallinnossa koordinoiva Sanna Selin ulkoministeriöstä.

Miten korona iski vienninedistämiseen? 

Kyllähän kaikki pysähtyi reilu vuosi sitten, fyysisten Team Finland -vierailujen määrä romahti. Melko nopeasti pystytettiin yhdessä Business Finlandin kanssa mekanismit korvaamaan fyysistä matkustamista. Onlinena vienninedistämisvierailut ovat jatkuneet aika samaan tahtiin kuin tavallisestikin. Lisäksi vierailuja on tehty paikallisvoimin, jolloin suurlähettilään vetämille vierailuille on osallistunut paikan päällä olevia suomalaisyrityksiä. Vierailut ovat työkalu, tärkeämpää kuin miten ne tehdään, on niiden merkitys laajemman tavoitteen saavuttamisessa.

Onko vienninedistäminen onnistunut online? 

Joitakin verrokkimaita tutkiessa selvisi, että Suomi on ollut vierailuissa innovatiivinen ja etulinjassa. Online-vierailut mahdollistavat vierailun osuuksien jakamisen pidemmälle aikavälille. Aikaa säästyy, kun ei tule matkustamista ja osallistujajoukko voi myös olla isompi kuin fyysisessä vierailussa. Raja Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen suuntautuneiden vierailujen välillä on samalla hämärtynyt. Jokainen vierailu on toki aina kohdemarkkinan ja sisällön mukaan räätälöity. Vaikka fyysisessä tapaamisessa on etunsa, niin myös online-vierailuissa on syntynyt yrityskontakteja, jotka ovat johtaneet kaupalliseen yhteistyöhön. 

Onko jokin ollut vaikeaa?

Kilpailu näkyvyydestä nykyisessä webinaariähkyssä on kova. Yritysten kiinnostusta on hankalampi pitää yllä, sillä online-vierailulle on helppo tulla mutta myös helppo on poistua. Pohdimme jatkuvasti, miten sitouttaa yritykset ja tuoda myös korkean tason arvovaltaa mukaan verkon kautta. Uskon, että online-vierailut jäävät fyysisten vierailujen rinnalle pysyvään käyttöön. 

Tarvitaanko edes enää fyysisiä vierailuja? 

Eivät online-vierailut täysin korvaa fyysisiä. Erityisesti ensikontaktin luominen verkossa on haastavaa. Monissa maissa ensikontaktissa olisi tärkeä olla kasvokkain, ja keskeinen osa kaupankäyntiä on vieraanvaraisuus ja tutustuminen muutenkin. Paikan päällä vierailuilla yritykset luovat keskenäänkin suhteita, jolloin voi syntyä suomalaisyritysten kesken myös uusia yhteistyömuotoja. Online-vierailussa ylipäänsä kanssakäyminen delegaation kesken ja ministerin kanssa jää pois. 

Joko yritykset haluavat kovasti matkaan? 

Yritysmaailmasta on tullut palautetta ja esitetty toiveita, että valtionhallinto edesauttaisi koronaturvallista matkustamista, että mahdollistettaisiin liikematkustaminen. Keskustelut ja tilannekartoitus ovat käynnissä, myös EU-tason eurooppalaisista rokotustodistuksista. Varmasti lähialuematkailu Euroopassa tulee vapautumaan ensin ja vienninedistämisessäkin tämä huomioidaan. Suomen taloudelle on tärkeää, että liikematkustamisen sallittaisiin pian. 

Alkaako pian fyysisten viennin­edistämisvierailujen suma? 

Jatkamme toistaiseksi pitkälti online-muodossa, vaikka joitakin fyysisiä vierailuita on ollut jo mahdollisuus toteuttaa. Myös hybridiratkaisu on mahdollinen, eli vain osa delegaatiota matkustaa paikan päälle ja yritykset osallistuvat etäyhteydellä. Paljon riippuu tietysti siitä, miten liikkumisrajoitukset, karanteenit ja rokotustilanne kohdemaissa etenevät. Seuraamme koronatilanteen kehitystä ja olemme valmiita tarvittaessa nopeallakin aikataululla muuttamaan online-vierailu fyysiseksi tai päinvastoin. Vaikka halua fyysisille vierailuille on, miettivät yritykset tarkkaan mihin ja milloin kannattaa lähteä.

Lotta Nuotio

Heli Sorjonen

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Kauppapolitiikan toimitus</span></span>31.08.2023

Luetuimmat